sustainabilty sustainabilty

PRISTOP DO TRAJNOSTNEGA POSLOVANJA IN NJEGOVI UČINKI

Z rastjo našega poslovanja si prizadevamo, da bi to izvajali trajnostno na dolgi rok in da bi se tako ekosistemi ohranili za prihodnje generacije.

 

reka reka

PREGLED VPLIVA NA OKOLJE

Zmanjševanje vpliva na okolje znotraj celotne vrednostne verige je naš osrednji cilj.