Pravila programa zvestobe

 1. Organizator in izvajalec

Promocijo z elementi programa zvestobe – KLUB ZVESTOBE (v nadaljevanju: Promocija) organizira in izvaja družba Coca – Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator). Promocija se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja oziroma pospeševanje prodaje izdelkov organizatorja, kot je slednje podrobneje opredeljeno v drugem členu teh pravil.

 

 1. Trajanje programa

Program se začne 1. 3. 2019 in traja do 30. 6. 2019 oziroma do razdelitve zalog nagrad. V kolikor bodo nagrade razdeljene pred 30.06.2019, se program zvestobe zaključi z dnem podelitve zadnje nagrade.  

Kode na zamaških in etiketami se lahko na spletu unovčijo od 01.03.2019 do vključno 30.06.2019, po zaključku promocije kode ne bodo veljavne.

 

 1. Področje organizacije in izvedbe promocije

Promocija je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer v vseh lokalih po Sloveniji, ki ponujajo izdelke organizatorja.

 

 1. Pravica do sodelovanja

V promociji  lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki prebivajo v Republiki Sloveniji.

V promociji ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V promociji lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja www.coca-colahellenic.si.

 

 1. Namen organizacije promocije z elementi programa zvestobe

Namen organiziranja je promocija izdelkov: Coca‑Cola, Coca‑Cola ZERO, Coca‑Cola ZERO Lemon, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Sprite, Schweppes Bitter lemon, Schweppes Tonic water, Schweppes Tangerine, Schweppes Pineapple Basil v povratnih stekleničkah, ter  FUZETEA breskev hibiskus in FUZETEA gozdni sadeži v nepovratnih stekleničkah 0,25 l (0,25 l RGB).

 1. Pogoji za sodelovanje v programu zvestobe

Sodelujoči v promociji sodelujejo na način, da zbirajo zamaške na promocijskih pakiranjih pijač Coca‑Cola, Coca‑Cola ZERO, Coca‑Cola ZERO Lemon, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Sprite, Schweppes Bitter lemon, Schweppes Tonic water, Schweppes Tangerine in Schweppes Pineapple Basil v steklenicah 0,25 l RGB, ali etikete na promocijskih pakiranjih FUZETEA breskev hibiskus in FUZETEA gozdni sadeži v steklenicah 0,25 l NRGB.

 

Za pridobitev pravice do sodelovanja v promociji morajo sodelujoči:

 1. zbrati zamaške od promocijskih pakiranj pijač Coca‑Cola, Coca‑Cola ZERO, Coca‑Cola ZERO Lemon, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Sprite, Schweppes Bitter lemon, Schweppes Tonic water, Schweppes Tangerine, Schweppes Pineapple Basil, ali etikete na promocijskih pakiranjih FUZETEA breskev hibiskus in FUZETEA gozdni sadeži v steklenicah 0,25 l RGB in NRGB, ki jih sodelujoćči lahko zbirajo v lokalih, ki sodelujejo v promociji;
 2. poiskati kodo pod zamaškom ali etiketo in obiskati spletno stran organizatorja klubzvestobe.com in odpreti svoj profil na portalu.

Promocijske pijače bodo označene s promocijskimi etiketami in promocijskimi zamaški. Sodelujoči mora poiskati kodo pod zamaškom, ali etiketo in obiskati spletno stran www.klubzvestobe.com in odpreti svoj profil na portalu. S podpisom izjave oziroma ob registraciji profila bo sodelujoči izrazil strinjanje s posredovanjem osebnih podatkov. Sodelujoči ustvarijo profil tako kot izhaja iz v nadaljevanju predstavljenih navodil.

Vsak sodelujoči ima lahko na spletni strani www.klubzvestobe.com največ en profil, ki si ga ustvari sam. Kodo je mogoče uporabiti samo enkrat. Če se koda uporabi večkrat, se upošteva le prvi vnos kode, vsi poznejši vnosi iste kode pa bodo prezrti.

Vsaka koda je vredna določeno število točk. Točke se zamenjajo za nagrade. Vsaka nagrada je vredna določeno število točk. Po zadostnem številu zbranih točk, sodelujoči za točke, ki jih želi zamenjati, izbere nagrado, pri čemer se število točk v vrednosti izbrane nagrade odšteje od v tistem trenutku zbranih točk. Organizator ni odgovoren, če sodelujoči do konca trajanja promocije ne izkoristi vseh točk, ki jih je zbral na svojem profilu.

Sodelujoči v promociji lahko kadarkoli preverijo trenutno stanje svojih točk in stanje razpoložljivih nagrad, ki so na zalogi, in sicer na spletni strani www.klubzvestobe.com  

En sodelujoči v promociji oziroma en profil lahko vnese neomejeno število kod. Sodelujoči lahko tekom trajanja promocije prejme največ dva bona za Petrol in največ dva bona za Intersport, po prejemu dveh bonov, bo sodelujočemu onemogočena nadaljnja pridobitev bona za Petrol in Intersport.

Organizator si pridržuje pravico, da se obrne na sodelujoče (po telefonu ali e-pošti), če potrebuje dodatne podatke, npr. če je naslov nepopoln.

Za sodelovanje pri promociji je potrebno naslednje:

 1. registrirajte se na spletni strani klubzvestobe.com in vnesite svoje osebne podatke: uporabniško ime, ime in priimek, telefon za stik (številka mobilnega telefona), kraj bivanja, e-poštni naslov, davčno številko in geslo. Ob registraciji profila, bo vsak posameznik za namen zbiranja osebnih podatkov za namen izvedbe promocije z elementi programa zvestobe s klikom na ustrezno okence podpisal naslednjo izjavo: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namene izvedbe promocije z elementi programa zvestobe Po zaključku promocije zahtevam, da se moji osebni podatki nemudoma izbrišejo. Sodelujoči se strinjam s tem, da bo organizator promocije moje osebne podatke posredoval dobavitelju: Petrol, Intersport, Anni, Sonček, Arne, Polleo Adria, za namen dostave nagrade.

Pri registraciji in vnosu vseh zgoraj navedenih osebnih podatkov bo udeležencu dodeljena edinstvena uporabniška (ID) številka.

 1. b) po registraciji vnesite kodo, ki ste jo našli pod zamaškom ene od pijač Coca‑Cola, Coca‑Cola ZERO, Coca‑Cola ZERO Lemon, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO, Sprite, Schweppes Bitter lemon, Schweppes Tonic water, Schweppes Tangerine, Schweppes Pineapple Basil, ali pod etiketo FUZETEA breskev hibiskus in FUZETEA gozdni sadeži v promocijski embalaži (0,25 l RGB in NRGB) . Zamaški in kode, ki se nahajajo pod zamaški ter etikete in kode na etiketah iz drugih oziroma predhodnih promocij organizatorja, se ne morejo koristiti v tej promociji.
 2. c) glede na število točk na kodi pod zamaškom, ali etiketo udeleženec pridobi možnost zbiranja točk zvestobe v programu. V okviru programa imajo točke pod zamaškom, ali etiketo naslednje vrednosti: 0, 0.5, 1, 3, 5, 10 in 100 točk zvestobe,
 3. d) z zbiranjem točk zvestobe sodelujoči pridobi pravico do sodelovanja. Nagrade so odvisne izključno od števila točk zvestobe, ki jih je sodelujoči zbral v času trajanja programa. Nagrade so različne in odvisne od števila točk zvestobe, sodelujoči pa lahko v vsakem trenutku v času trajanja programa na svojem registriranem profilu na spletni stran klubzvestobe.com i preverijo vrste nagrad, ki so jim na voljo, in kako nagrade prevzeti.
 1. e) Hkrati lahko udeleženci pridobivajo točke tudi tako, da na spletni strani klubzvestobe.com:

 

 1. Nagrade in vrednost nagradnega sklada

Klasifikacija in vrednosti nagrad  je odvisna od števila zbranih točk zvestobe, kot sledi:

Vse informacije o načinu prevzema nagrade sodelujoči dobi na navedeni spletni strani prek svojega registriranega profila ali na uradni info liniji organizatorja na številki 080 12 30, in sicer vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Vrednost celotnega nagradnega sklada znaša 36120,00 EUR + DDV.

Število nagrad je omejeno na 765 nagrad in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Količine posameznih nagrad so omejene in določene v naprej in jih ni mogoče spreminjati. Zalogo razpoložljivih kosov nagrad bo mogoče spremljati na uradni spletni strani promocije. Vsak sodelujoči je dolžan sam spremljati preostale količine posameznih nagrad in izbrati tiste, ki so na voljo. V kolikor je na spletni strani vidno, da željene nagrade ni več, organizator ni dolžan prisrkbeti dodatnih količin nagrad, ima pa sodelujoči pravico, da od promocije  tako kadarkoli prostovoljno odstopi ali pa unovči že zbrano število točk za tisto nagrado, ki je še na voljo in ustreza njegovemu številu zbranih točk.

Sodelujoči v promociji  lahko na spletni strani www.klubzvestobe.com spremljajo zalogo nagrad, ki so še na voljo.

 

 1. Obveščanje dobitnikov in prevzem nagrad

Prejemniki bodo svoje nagrade prijavljali prek spletne strani www.klubzvestobe.com sicer neposredno s svojih profilov. Prejemnik lahko v vrednosti točk zvestobe, ki jih je zbral do tega trenutka, naročil nagrado iz ponudbe na spletni strani, po naročilu pa se bo število točk zmanjšalo za vrednost nagrade, nato pa bo prejemnik lahko nadaljeval zbiranje točk zvestobe in jih zamenjal za preostale nagrade iz ponudbe.

Če je sodelujoči v promociji  nedosegljiv na telefonski številki ali elektronskem naslovu, navedenem ob registraciji, in če nagrade ni mogoče dostaviti na naslov, ki ga je sodelujoči v promociji   navedel ob registraciji, organizator ne odgovarja za nezmožnost dostave nagrade. V teh primerih obveznost dostave nagrade sodelujočemu preneha najpozneje 30 dni po koncu promocije. Organizator bo večkrat poskušal vzpostaviti stik s sodelujočim v promociji, vendar ni zavezan, da to poskuša storiti več kot enkrat.

Nagrade bodo dostavljene v roku 10 delovnih dni od dneva uradne prijave, ki jo je prejemnik oddal prek spletne strani (s svojega osebnega profila). Nagrade bodo prejemnikom dostavljene neposredno s strani dobaviteljev, ki bodo prejemniku poslali nagrado na naslov, naveden ob registraciji profila.

Količine nagrad so omejene zato določene nagrade kdaj morda ne bodo na voljo. V tem primeru se prejemniku ponudijo trenutno razpoložljive nadomestne nagrade v protivrednosti zbranih točk zvestobe do izteka zalog nadomestnih nagrad. Če so vse nagrade razdeljene pred predvidenim koncem promocije (30. 6. 2019), si organizator pridržuje pravico do spremembe/dopolnitve nagrad v času trajanja promocije kot tudi do predčasnega prenehanja promocije. Sodelujoči ima pravico, da od zbiranja točk kadarkoli odstopi.

Prejemnik ima pravico do nagrade le, če predloži veljavno uporabniško (ID) številko (šestmestna številka), ki jo prejme ob registraciji, in osebno izkaznico ali potni list.

V primeru tiskarske napake, kakršne koli druge napake ali drugih nepravilnosti na promocijski embalaži Coca‑Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, maloprodajna mesta ali njihove podružnice kot tudi povezana podjetja ne prevzemajo nobene odgovornosti.

Zamenjava nagrad za protivrednost v denarju ni dovoljena. Nagrad ni mogoče prenesti niti odstopiti drugim, razen bonov pred njihovo predajo prejemniku.

Organizator ima pravico do enostranske prekinitve programa v kateri koli fazi z obvestilom v primeru nastanka materialne škode ali zlorabe teh pravil ali dogodkov zaradi višje sile. V primeru katere koli od zgoraj navedenih okoliščin bo razdelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na potrebo po njeni morebitni objavi. V tem primeru se stroški, neposredna ali posredna škoda sodelujočim v programu ne povrnejo.

Dodatne informacije o teh uradnih pravilih prejmete prek spletne strani prek spletne strani www.klubzvestobe.com ali na brezplačni info liniji organizatorja na številki 080 1230 vsak delovnik med 8. in 16. uro, med 1. 3. 2019 in 30. 6. 2019.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v promociji z elementi programa zvestobe udeleženci promocije dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen programa promocije, za kar bodo udeleženci  ob registraciji profila tudi podali soglasje s klikom na Izjavo  za obdelavo osebnih podatkov iz 6. točke pravil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije promocije preko telefonskih aparatov.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da organizatorju na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com ali po navadni pošti na naslov Coca‑Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v promociji lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te promocije, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator promociji  tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov: dobavitelj, ki bo nagrajencu dostavil nagrado (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

S  sodelovanjem v promociji nagrajenci soglašajo, da bo organizator posredoval njihove osebne podatke svojemu pogodbenemu partnerju Petrol, Intersport, Anni, Sonček, Arne, Polleo Adria za potrebe dostave nagrad. Organizator bo pogodbenemu partnerju posredoval naslednje osebne podatke sodelujočih: ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka. Dobavitelj nagrade bo posredovane podatke uničil takoj, ko se izpolni namen za katerega so mu bili osebni podatki posameznikov dani, ko bo nagrada razdeljena nagrajencu. Organizator programa zvestobe se zavezuje, da bo o osebnih podatkih, ki jih bo posredoval pogodbenemu partnerju vodil evidenco posredovanja. Strinjanje s posredovanjem osebnih podatkov, bo sodelujoči izrazil s podpisom izjave oziroma ob registraciji profila na spletni strani www.klubzvestobe.com.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

 1. Davki

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Plačilo vseh davkov od nagrad je breme organizatorja.

 

 1. Preklic

Organizator ima pravico do enostranskega preklica promocije z ustreznim obvestilom v kateri koli fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omenjenih okoliščin bosta zbiranje zamaškov in podelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na obveznost morebitne objave. V tem primeru udeležencem promocije ne bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako promocija ne bo izveden.

 

 1. Odgovornost in končne določbe

 

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja zamaškov, ali etiket iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja zamaškov, ali etiket ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb specifikacij nagrad (kot sta vzorec in barva artiklov), pri čemer bodo nova pravila oziroma specifikacije v zvezi s tem na voljo na spletni strani prek spletne strani www.klubzvestobe.com

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu niti za morebitne stvarne napake produktov.

Če udeleženci promocije zberejo napačne ali neustrezne zamaške, ali etikete organizator za to ne prevzema odgovornosti.

S sodelovanjem v tej promociji se udeleženci strinjajo, da so ta uradna pravila zavezujoča.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na promocijo, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: infoslo@cchellenic.com oziroma na našo info linijo 080-1230.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo promocije in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Blagovne znamke Coca‑Cola so registrirane blagovne znamke družbe The Coca Cola Company. Vse pravice pridržane.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju promocije so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1. 3. 2019, in so v času promocije na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.klubzvestobe.com. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v promociji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.