Odgovorno trženje

Odgovornemu trženju smo zavezani na vseh področjih našega poslovanja, v vseh oglaševalskih medijih ter za vse naše izdelke, zlasti pri trženju otrokom.

Trženjska filozofija družbe Coca‑Cola HBC upošteva najboljše interese skupnosti, v katerih smo prisotni. Verjamemo, da je odgovorno trženje temeljnega pomena za naše gospodarske, okoljske in družbene vplive – z odgovornim trženjem negujemo zaupanje skupnosti in usklajujemo naše izdelke z željami in potrebami potrošnikov.

Naši tržni programi so povsem skladni z zakonodajo, standardi in prostovoljnimi kodeksi na področju tržne komunikacije – to vključuje oglaševanje, promocije in sponzorstva.

Zelo si prizadevamo za tržno odgovornost in spodbujanje zdravega in dejavnega življenjskega sloga.

Spoštovanje pravic staršev in skrbnikov je temelj naše politike odgovornega trženja. Ne tržimo neposredno otrokom, mlajšim od 12 let, ter tako spoštujemo vlogo staršev in skrbnikov v sprejemanju odločitev, ki so najbolj primerne za njihove otroke. Prizadevamo si, da bi enake zaveze spoštovali tudi distributerji.

Naša zaveza odgovornega trženja vključuje tudi prispevanje k razvoju panožnih kodeksov ravnanja, kot so na primer zaveze Evropske zveze združenj proizvajalcev brezalkoholnih pijač (UNESDA)

Za izboljšanje preglednosti in odgovornosti spremljamo svojo uspešnost z vidika izpolnjevanja obveznosti do drugih na podlagi revizij tretjih strank. Revizije potrjujejo izredno skladnost (med 90 in 100 odstotki). Na takšen način smo dosegli številne oprijemljive rezultate, ki nas spodbujajo k še večji vztrajnosti v naših prizadevanjih.