Pravila nagradne igre

1. Organizator

Organizator nagradne igre »Uživaj kot pravi olimpijec« je Coca‑Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se prične 3. 9. 2018 in traja do 5. 11. 2018.

3. Področje organizacije in izvedbe nagradne igre

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

4. Pravica do sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Slovenije, ki so uporabniki vseh slovenskih mobilnih operaterjev (A1, Telekom Slovenije, T2 in Telemach), registriranih v Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let, ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja www.coca-colahellenic.si.

5. Namen organizacije nagradne igre

Namen organizacije nagradne igre je promocija izdelkov organizatorja.

6. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča načina:
a) Z nakupom določenih izdelkov pridobite pravico do sodelovanja v nagradni igri. V promocijo so vključeni naslednji izdelki:

 • Coca‑Cola 1 L PET,
 • Coca‑Cola 1,5 L PET,
 • Coca‑Cola Zero 1 L PET,
 • Coca‑Cola Zero 1,5 L PET,
 • Coca‑Cola Zero lemon 1 L PET,
 • Fanta Orange 1 L PET,
 • Fanta Orange 1,5 L PET,
 • Sprite 1,5 L PET.

Za sodelovanje v tej nagradni igri mora sodelujoči kot dokazilo o nakupu poslati številko računa prek sporočila SMS na telefonsko številko 6111.

Pri pošiljanju sporočila SMS sodelujoči najprej navede besedo CC kot oznako nagradne igre, nato pa še številko računa.
Sporočilo mora vsebovati navedeno oznako nagradne igre (CC) ter številko računa (dodatnih podatkov ni treba navesti). Če posameznik zadene nagrado, mora z dopisnico na naslov organizatorja Motnica 9, 1236 Trzin ali elektronski naslov infoslo@cchellenic.com posredovati tudi izjavo z naslednjo vsebino: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in podelitve nagrade ter s tem, da organizator nagradne igre objavi moje osebne podatke na spletni strani www.coca-colahellenic.com. Prav tako se strinjam, da organizator moje osebne podatke posreduje dostavni službi za namen dostave nagrade. Po preklicu izjave oziroma izpolnitvi namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani, zahtevam, da se le-ti nemudoma izbrišejo.«

b) Brez nakupa je mogoče sodelovati tako, da dopolnite naslednji stavek »Uživaj kot pravi _________.«

Sodelujoči mora poslati dopolnitev zgornjega stavka prek sporočila SMS na telefonsko številko 6111. Pri pošiljanju sporočila SMS sodelujoči najprej navede besedo CC kot oznako nagradne igre, nato pa še besedo, s katero dopolni zgornji stavek (dodatnih podatkov ni treba navesti). Če posameznik zadane nagrado, mora z dopisnico na naslov organizatorja Motnica 9, 1236 Trzin ali elektronski naslov infoslo@cchellenic.com posredovati tudi izjavo z naslednjo vsebino: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in podelitve nagrade ter s tem, da organizator nagradne igre objavi moje osebne podatke na spletni strani www.coca-colahellenic.com. Prav tako se strinjam, da organizator moje osebne podatke posreduje dostavni službi za namen dostave nagrade. Po preklicu izjave oziroma izpolnitvi namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani, zahtevam, da se le-ti nemudoma izbrišejo.«

Dobitnike nagrade bomo obvestili neposredno na telefonsko številko, s katere bodo poslali sporočilo SMS.

Ena telefonska številka in ena oseba lahko osvojita največ 1 (eno) nagrado tekom celotnega trajanja nagradne igre.

Če med stikom z zmagovalcem ugotovimo, da je ta že prejel nagrado, se bomo obrnili na nadomestnega zmagovalca. Število poslanih številk računov v nagradni igri je neomejeno, ena številka računa pa se lahko uporabi samo enkrat.

Sodelujoči, ki sodelujejo v nagradni igri na podlagi nakupa, in tisti, ki sodelujejo brez nakupa, lahko v nagradni igri s pošiljanjem sporočil SMS z ene telefonske številke sodelujejo le dvakrat dnevno. Če bo sodelujoči z iste telefonske številke posredoval 3 sporočila SMS, bo prejel samodejni odgovor, da lahko v enem dnevu pošlje zgolj 2 sporočili SMS. Če bo z iste telefonske številke v enem dnevu posredovanih več sporočil SMS, se bosta upoštevali zgolj prvi dve prejeti sporočili SMS, sodelujoči pa nadaljnjih sporočil ne bo prejel.

S poslanim sporočilom SMS sodelujete v nagradnem žrebanju. Nagrade bodo izžrebane vsak teden. Nagradna igra bo potekala 9 tednov, v tem času se bo zvrstilo 9 žrebanj, in sicer po eno vsak ponedeljek.

Cena sporočila SMS velja po splošno veljavnem ceniku posameznega operaterja oziroma glede na posameznikov naročniški paket.

Vse prejete številke računov bodo pod nadzorom organizatorja, ki jih bo zavrnil, če računi ne bodo pridobljeni prek zakonitih, odobrenih prodajnih kanalov. Vse številke, ki bodo kopirane, pomnožene, izmišljene ali kakor koli spremenjene, tako da jih ne bo mogoče potrditi kot legitimnih, bodo zavrnjene. Sodelujoči naj do konca promocije obdržijo račun, s katerim so sodelovali v nagradni igri, saj si organizator pridržuje pravico do njegovega preverjanja med ali po zaključku nagradne igre.

Predložitev računa je pogoj za prevzem nagrade. Če nagrajenec ne bo predložil računa, mu organizator nagradne igre ni dolžen izročiti nagrade.

Kakršna koli zamenjava nagrade za njeno denarno protivrednost ni dovoljena, prav tako nagrade ni mogoče zamenjati za drug izdelek ali zahtevati druge (večje ali manjše) velikosti športne jopice kot tiste, ki jo je dobitnik navedel, ko ga je organizator seznanil z nagrado. Nagrade ni mogoče prenesti na druge osebe ali je odstopiti drugim, preden je predana nagrajencu. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

7. Žrebanje nagrad

Nagrade bodo izžrebane vsak teden. Nagradna igra bo potekala 9 tednov, v tem času se bo zvrstilo 9 žrebanj, in sicer po eno vsak ponedeljek po naslednjem vrstnem redu:

 • žrebanje v ponedeljek, 10. 9. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 9. 9. 2018 do 23.59;
 • žrebanje v ponedeljek, 17. 9. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 16. 9. 2018 do 23.59;
 • žrebanje v ponedeljek, 24. 9. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 23. 9. 2018 do 23.59;
 • žrebanje v ponedeljek, 1. 10. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 30. 9. 2018 do 23.59;
 • žrebanje v ponedeljek, 8. 10. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 7. 10. 2018 do 23.59;
 • žrebanje v ponedeljek, 15. 10. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 14. 10. 2018 do 23.59;
 • žrebanje v ponedeljek, 22. 10. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 21. 10. 2018 do 23.59;
 • žrebanje v ponedeljek, 29. 10. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 28. 10. 2018 do 23.59;
 • žrebanje v ponedeljek, 5. 11. 2018, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 4. 11. 2018 do 23.59.

Nagrajenci bodo izžrebani z naključno izbiro računalnika. Žrebanje bo opravila agencija 2 mobile d.o.o., Mobile marketing & solutions, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana, ki jo bo nadzorovala dvočlanska komisija, ki jo določi organizator. Odločitev komisije je dokončna in zavezujoča, nadaljnja korespondenca ne bo dovoljena. Če nagrajenci ne bodo prevzeli nagrad v skladu s predmetnimi pravili, bodo izžrebani nadomestni nagrajenci. Za nadomestne nagrajence veljajo enaka pravila kot za prvotne nagrajence.

O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Vseh 540 nagrad bo izžrebanih in podeljenih nagrajencem, ki se bodo izkazali kot upravičeni do prejema izžrebanih nagrad.

8. Nagrade in vrednost nagradnega sklada

Organizator bo za namen nagradne igre nagrajencem podelil 90 ur znamke GARMIN ter 450 športnih puloverjev znamke PEAK. Skupno število nagrad, ki bodo podeljene v okviru nagradne igre, je 540.

Vsak teden bo na tedenskem žrebanju podeljenih 10 ur znamke Garmin ter 50 športnih puloverjev znamke Peak.

OPIS NAGRAD:

90 x ura znamke Garmin Forerunner 645M, vrednost ene nagrade je 449,99 EUR + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 40.499,10 EUR + DDV

 

450 x športni pulover znamke Peak, vrednost ene nagrade je 65 EUR + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 29.250 EUR + DDV. Športni puloverji znamke Peak so na voljo le v velikostih, ki so navedene v tabelah spodaj. Ko bo organizator dobitnika obvestil o tem, da je prejel športni pulover, mora ta sporočiti velikost puloverja, ki naj mu ga dostavijo. Ko bo športni pulover enkrat dostavljen, nagrajenec ne more več zahtevati športnega puloverja v drugi velikosti (večji ali manjši). Če določene velikosti ne bodo več na voljo, bo organizator nagrajenca obvestil o velikostih, ki so še na voljo. Na podlagi tega obvestila bo nagrajenec izbral velikost.

Vrednost celotnega nagradnega sklada znaša 69.749,10 EUR + DDV.
Število nagrad je omejeno. V nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.
Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali je zamenjati za druge izdelke ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

9. Obveščanje dobitnikov in prevzem nagrad

Vsi dobitniki nagrad bodo o nagradi obveščeni prek sporočila SMS ali po telefonu na telefonsko številko, s katere je bilo poslano sporočilo SMS. Če dobitnik nagrade v 3 (treh) dneh ne bo dosegljiv na številko mobilnega telefona, s katere je bila poslana zmagovalna številka računa, bo dobitnik izgubil nagrado, v naslednjih 3 (treh) dneh pa bo o nagradi obveščen nadomestni dobitnik.

Dobitnik nagrade mora osebi za stik pri organizatorju nagradne igre predložiti vse potrebne informacije. Pri prevzemu nagrade mora dobitnik predložiti račun, s katerim je sodeloval v nagradni igri.

Dobitniku športne jopice Peak bo nagrado dostavila družba Peak Performance na domači naslov v šestdesetih (60) dneh. Za ta namen bo organizator osebne podatke nagrajenca posredoval Peak Performancu izključno za potrebe dostave in obveščanja o dostavi nagrad, in sicer ime, priimek, naslov, telefonsko številko. Družba Peak Performance bo posredovane podatke uničila takoj, ko se izpolni namen, za katerega so ji bili osebni podatki posredovani, ko bo razdelila nagrade posameznim nagrajencem. Organizator se zavezuje, da bo o osebnih podatkih, ki jih bo posredoval Peak Performancu, vodil evidenco posredovanja.

Dobitniki športne ure Garmin bodo svojo nagrado prevzeli na sedežu organizatorja nagradne igre na naslovu Motnica 9, 1236 Trzin. Po žrebanju bodo nagrajenci prek sporočila SMS obveščeni o nagradi, ki so jo zadeli. Dobitniki športne ure znamke Garmin imajo čas, da v roku 2 tednov od prejema SMS-a prevzamejo svojo uro na sedežu organizatorja. Če dobitnik v roku 2 tednov nagrade ne bo prevzel, bo organizator nagrado podelil drugemu nagrajencu in bo v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do prvotnega dobitnika nagradne igre. Če dobitnik nagrade ne bo prevzel v roku 2 tednov, ne bo imel pravice od organizatorja zahtevati nobenega nadomestila.
Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja – www.coca-colahellenic.si.

V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagrada bo nagrajencu podeljena samo, če bo ta upravičen do sodelovanja in bo v celoti sprejel ta pravila. Če izžrebani nagrajenec nima pravice do sodelovanja, bo o nagradi obveščen nadomestni nagrajenec.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih nadomestnih izžrebancev nihče ne odzove za prevzem nagrade glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Če prejemnik nagrade organizatorju ne bo posredoval navedenih podatkov, ne bo upravičen do izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil, zmagovalec pa v tem primeru prav tako nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršen koli drug namen.

10. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre, za kar bodo udeleženci tudi posredovali pisno izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz 6. točke pravil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal in jih varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t. i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakor koli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov ob upoštevanju veljavnih določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije nagradne igre prek telefonskih aparatov.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava potrošnika, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov ter z objavo osebnih podatkov nagrajenca na spletni strani organizatorja. Svojo izjavo lahko kadar koli prekličete, in sicer tako, da organizatorju na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com ali po navadni pošti na naslov Coca‑Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani in obdelani, po izpolnitvi namena pa se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v nagradni igri izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR, se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator nagradne igre tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal.

11. Davki

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

12. Preklic

Organizator ima pravico do enostranskega preklica nagradne igre z ustreznim obvestilom v kateri koli fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omenjenih okoliščin bosta žrebanje in podelitev nagrad nemudoma ustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na obveznost morebitne objave. V tem primeru udeležencem nagradne igre ne bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako pa nagradna igra ne bo izvedena.

13. Uradna pravila nagradne igre

S sodelovanjem v tej nagradni igri se udeleženci strinjajo, da so ta uradna pravila zavezujoča.

Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: infoslo@cchellenic.com oziroma na našo info linijo 080-1230.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in jih ne urejajo ta pravila, je razlago pristojna podati tričlanska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna, pritožba zoper njo pa ni mogoča.
Blagovne znamke Coca‑Cola so registrirane blagovne znamke družbe The Coca Cola Company. Vse pravice pridržane.
Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 31. 8. 2018, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.coca-colahellenic.si.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.


V Trzinu, dne 31. 8. 2018 COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o. Direktor Jakša Maganić