DOBITNIKI ŽREBA NAGRADNE IGRE »Spoznaj in se druži z Zdravkom Čolićem«

Nagradna igra je trajala 4 tedne, žrebanja pa so potekala vsak ponedeljek med 21.1.2019 in 11.2.2019

Žrebanje je potekalo v poslovnih prostorih podjetja 2Mobile d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana. Žreb je bil opravljen z naključnim virtualnim računalniškim programom. Pri žrebih sta bila prisotna Marko Možina in Matjaž Možina.

 

1. KROG

2x VSTOPNICA

 • Milan Zelnik
 • Franc Benčina
 • Mojca Kumljan
 • Suzana Pustinek
 • Tomaž Markun

VIP PAKET

 • Betka Korimšek
 • Mihael Sitar

 

2. KROG

2x VSTOPNICA

 • Matilda Turšič
 • Barbara Drenik
 • Iztok Drenik
 • Dragica Markun
 • Suzana Pustinek

VIP PAKET

 • Mira Benčina
 • Sonja Podbršček

 

3. KROG

2x VSTOPNICA

 • Taja Korimšek
 • Nuša Benčina
 • Josip Korimšek
 • Valentin Korimšek
 • Gregor Oberstar

VIP PAKET

 • Miha Benčina
 • Marija Sitar

 

4. KROG

2x VSTOPNICA

 • Irena Povalej
 • Kaja Korimšek
 • Sabina Pašič
 • Martina Mlakar
 • Kristina Krašovec

VIP PAKET

 • Janja Bak
 • Rok Korimšek

 

 

Pravila nagradne igre

 1. Organizator in izvajalec

Organizator nagradne igre »Spoznaj in se druži z Zdravkom Čolićem«, je Coca – Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec nagradne igre, ki bo opravil žrebanje je 2Mobile d.o.o., Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana, DŠ: 82898286 (v nadaljevanju: izvajalec).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala med 14.01.2019 in 10.02.2019 (4 tedne).

 1. Področje organizacije in izvedbe nagradne igre

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

 1. Pravica do sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Slovenije, ki so uporabniki vseh slovenskih mobilnih operaterjev (A1, Telekom Slovenije, T2 in Telemach), registriranih v SLO.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja www.coca-colahellenic.si.

 1. Namen organizacije nagradne igre

Namen organizacije nagradne igre je promocija izdelkov organizatorja.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča načina:

 1. Z nakupom 6x Schweppes Tonic Water 0,33L ali 6x Schweppes Bitter Lemon 0,33L pridobite pravico do sodelovanja v nagradni igri.

  Za sodelovanje v tej nagradni igri mora sodelujoči poslati številko računa kot dokazilo o nakupu prek sporočila SMS na telefonsko številko: 6111.

  Pri pošiljanju sporočila SMS sodelujoči najprej navede besedo: SCH kot oznako nagradne igre, nato pa še številko računa.

  Sporočilo mora vsebovati navedeno oznako nagradne igre (SCH) ter številko računa (dodatnih podatkov ni potrebno navesti). V kolikor posameznik zadane nagrado, mora organizatorju v roku 2 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade posredovati svoje podatke, in sicer: ime, priimek, naslov in telefonsko številko z dopisnico na naslov organizatorja Motnica 9, 1236 Trzin ali na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com, prav tako pa mora posredovati tudi izjavo z naslednjo vsebino: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in podelitve nagrade ter s tem, da organizator nagradne igre objavi moje osebne podatke na spletni strani www.coca-colahellenic.com. Po preklicu izjave oziroma izpolnitvi namena za katerega so bili osebni podatki zbrani, zahtevam, da se le – ti nemudoma zbrišejo
 2. Brez nakupa je mogoče sodelovati tako, da odgovorite na naslednje nagradno vprašanje: Kolikokrat je Zdravko Čolić že nastopal v dvorani Stožice?

Sodelujoči mora poslati odgovor na vprašanje preko SMS sporočila na številko 6111. Pri pošiljanju SMS sporočila, sodelujoči najprej navede besedo: SCH kot oznako nagradne igre, nato pa še odgovor na zgornje vprašanje (dodatnih podatkov ni potrebno navesti, odgovor je potrebno napisati s številko). V kolikor posameznik zadane nagrado, mora organizatorju v roku 2 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade posredovati svoje podatke, in sicer: ime, priimek, naslov in telefonsko številko z dopisnico na naslov organizatorja Motnica 9, 1236 Trzin ali na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com, prav tako pa mora posredovati tudi izjavo z naslednjo vsebino: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in podelitve nagrade ter s tem, da organizator nagradne igre objavi moje osebne podatke na spletni strani www.coca-colahellenic.com. Po preklicu izjave oziroma izpolnitvi namena za katerega so bili osebni podatki zbrani, zahtevam, da se le – ti nemudoma zbrišejo

Dobitnike nagrade bomo obvestili neposredno, na telefonsko številko iz katere bodo poslali SMS.

Ena telefonska številka in ena oseba lahko osvojita več nagrad tekom celotnega trajanja nagradne igre. Število poslanih številk računov v nagradni igri je neomejeno, ena številka računa pa se lahko uporabi samo enkrat. Sodelovanje brez računa z odgovorom na nagradno vprašanje je omejeno na enkrat dnevno.

S poslanim SMS sporočilom sodelujete v žrebanju za nagrado. Nagrade bodo izžrebane vsak teden, nagradna igra bo potekala 4 tedne, v tem času se bodo zvrstila 4 žrebanja, in sicer vsak ponedeljek.

Cena sporočila SMS velja po splošno veljavnem ceniku posameznega operaterja oziroma glede na posameznikov naročniški paket.

Vse prejete številke računov bodo pod nadzorom organizatorja, ki jih bo zavrnil, če računi ne bodo pridobljeni prek zakonitih, odobrenih prodajnih kanalov. Vse številke, ki bodo kopirane, pomnožene, izmišljene ali kakor koli spremenjene, tako da jih ne bo mogoče potrditi kot legitimnih, bodo zavrnjene. Sodelujoči naj do konca promocije obdržijo račun s katerim so sodelovali v nagradni igri, saj si organizator pridržuje pravico do preveritve le-tega tekom ali po zaključku nagradne igre.

Predložitev računa je pogoj za prevzem nagrade, v kolikor nagrajenec ne bo predložil računa mu organizator nagradne igre ni dolžan izročiti nagrade.

Kakršna koli zamenjava nagrade za njeno denarno protivrednost ni dovoljena, prav tako nagrade ni mogoče zamenjati za drug artikel ali zahtevati druge. Nagrade ni mogoče prenesti na druge osebe ali jo odstopiti drugim, preden je predana nagrajencu. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

 

 1. Žrebanje nagrad

Nagrade bodo izžrebane vsak teden, nagradna igra bo potekala 4 tedne, v tem času se bodo zvrstila 4 žrebanja, in sicer vsak ponedeljek po naslednjem vrstnem redu:

 • žrebanje v ponedeljek, 21.1.2019, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 20.1.2019 do 23.59 ure;
 • žrebanje v ponedeljek, 28.1.2019 pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 27.1.2019 do 23.59 ure;
 • žrebanje v ponedeljek, 4.2.2019, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 3.2.2019 do 23.59 ure;
 • žrebanje v ponedeljek, 11.2.2019, pri tem žrebanju se bodo upoštevali vsi poslani SMS-i do dne 10.2.2019 do 23.59

Nagrajenci bodo izžrebani z naključno izbiro računalnika. Žrebanje bo opravljeno v poslovnih prostorih podjetja 2Mobile d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana, nadzorovala ga bo dvočlanska komisija, ki jo določi izvajalec. Odločitev komisije je dokončna in zavezujoča ter nadaljnja korespondenca ne bo dovoljena.

V primeru, da nagrajenci ne prevzamejo nagrad v skladu s predmetnim pravilnikom, bodo izžrebani nadomestni nagrajenci. Za nadomestne nagrajence veljajo enaka pravila kot za prvotne nagrajence.

O žrebanju odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.

Vse nagrade bodo izžrebane in podeljene nagrajencem, ki se bodo izkazali kot upravičeni do prejema izžrebanih nagrad.

 

 1. Nagrade in vrednost nagradnega sklada

Organizator bo za namen nagradne igre nagrajencem podelil 40 vstopnic za koncert Zdravka Čolića, ter 8 VIP paketov (2x vstopnica za koncert + druženje z Zdravkom Čolićem na dogodku po koncertu). 

Vsak teden bo na tedenskem žrebanju podeljenih 5 X 2 vstopnici za koncert ter 2 VIP paketa.

OPIS NAGRAD:

40x vstopnica (2x20 vstopnica) za koncert Zdravka Čolića, ki bo potekal dne 14.02.2019 v dvorani Stožice v Ljubljani, vrednost ene nagrade je 72,00 EUR + DDV; skupna vrednost vseh nagrad je 1440,00 EUR + DDV.

8x VIP paket, ki vključuje dve vstopnici za koncert Zdravka Čolića dne 14.02.2018, vstop na zabavo po koncertu, ter spoznavanje in druženje ter fotografiranje z Zdravkom Čolićem, vrednost ene nagrade je 72,00 EUR + DDV, vrednost vseh nagrad je 576,00 EUR + DDV.  

Vrednost celotnega nagradnega sklada znaša 2016,00 EUR + DD.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

 

 1. Obveščanje dobitnikov in prevzem nagrad

Vsi dobitniki nagrad bodo obveščeni prek sporočila SMS ali po telefonu, na telefonsko številko iz katere je bilo poslano SMS sporočilo.

 

Če dobitnik nagrade v 2 (dveh) dneh ni dosegljiv na številki mobilnega telefona, s katerega je poslana zmagovalna številka računa, oziroma izžrebani pravilni odgovor na nagradno vprašanje, dobitnik izgubi nagrado in v naslednjih 2 (dveh) dneh bo obveščen nadomestni dobitnik.

 

Dobitnik nagrade mora osebi za stik pri organizatorju nagradne igre predložiti vse potrebne informacije. Pri prevzemu nagrade mora dobitnik predložiti račun, s katerim je sodeloval v nagradni igri.

 

Dobitniki nagrade bodo svojo nagrado prevzeli na sedežu organizatorja, Motnica 9, 1236 Trzin. Ob prevzemu nagarade mora nagrajenec dostaviti kopijo svojega osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (v primeru, ko vrednost nagrade presega 42,00 EUR) in podpisati potrdilo o prevzemu nagrade, ki ga pripravi izvajalec nagradne igre.

Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja –  www.coca-colahellenic.si.

V primeru spora je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagrada bo nagrajencu podeljena samo, če je ta upravičen do sodelovanja in v celoti sprejema ta pravila. Če izžrebani nagrajenec nima pravice do sodelovanja, bo o nagradi obveščen nadomestni nagrajenec.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre, za kar bodo udeleženci tudi posredovali pisno izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz 6. točke pravil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije nagradne igre preko telefonskih aparatov.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava potrošnika, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov ter z objavo osebnih podatkov nagrajenca na spletni strani organizatorja. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da organizatorju na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com ali po navadni pošti na naslov Coca‑Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvez z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v nagradni igri izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator nagradne igre tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

 • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)
 • izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

 1. Davki

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

 1. Preklic

Organizator ima pravico do enostranskega preklica nagradne igre z ustreznim obvestilom v kateri koli fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omenjenih okoliščin bosta žrebanje in podelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na obveznost morebitne objave. V tem primeru udeležencem nagradne igre ne bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako nagradna igra ne bo izvedena.

 

 1. Uradna pravila nagradne igre

S sodelovanjem v tej nagradni igri se udeleženci strinjajo, da so ta uradna pravila zavezujoča.

Organizator nagradne igre izrecno opozarja na dejstvo, da podeljuje zgolj vstopnice za udeležbo na koncertu in kot tak ne odgovarja za morebitno odpoved dogodka, oziroma za škodo, ki jo je organizator dogodka zaradi delne ali popolne neizpolnitve pogodbe, povzročil.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: infoslo@cchellenic.com oziroma na našo info linijo  080-1230.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Blagovne znamke Coca‑Cola so registrirane blagovne znamke družbe The Coca Cola Company. Vse pravice pridržane.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 14.1.2019 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.coca-colahellenic.si.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

V Trzinu, dne 14.1.2019