Pravila

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA PROJEKTA »SKUPAJ PODPIRAMO DOBER NAMEN«

1. Uvodno

Ti splošni pogoji določajo potek projekta »SKUPAJ PODPIRAMO DOBER NAMEN«, opis projekta in način dodelitve zbranih sredstev.

Cilj zbiranja sredstev je finančna pomoč projektu Botrstvo pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, natančneje njegovemu dijaškemu skladu, Olimpijskemu komiteju Slovenije, v okviru njihovega štipendijskega sklada in društvu Morigenos, ki izvaja več projektov na področju znanstvenega  raziskovanja, izobraževanja in ozaveščanja javnosti ter varstva morskega okolja.

2. Organizator

Organizator projekta je Coca‑Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, matična številka: 5092108000, ID za DDV: 59053283, ki jo zastopa direktor družbe Jakša Maganić (v nadaljevanju Organizator).

3. Trajanje

Projekt »Skupaj podpiramo dober namen« se bo izvajal v letu 2019.

4. Področje organizacije in izvedbe projekta

Projekt »Skupaj podpiramo dober namen« je organiziran in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

5. Namen organizacije projekta

Namen organizacije projekta je finančno podpreti tri perspektivne slovenske projekte na področju športa, okolja in skupnosti, ki so jih izglasovali posamezniki v sklopu akcije »Vedno podpiraj dober namen«, ki je potekala od 26.11.2018 do 31.1.2019. 

V podjetju Coca‑Cola verjamemo, da se vsaka zgodba o uspehu začne z dobrim namenom. S pomočjo spodbude, vključevanja in sodelovanja pa se tudi mnogo lažje uresniči. Zato smo skupaj z izbranimi slovenskimi partnerji zasnovali akcijo #VEDNOPODPIRAJ DOBER NAMEN, v okviru katere bomo finančno podprli tri perspektivne slovenske projekte na področjih športa, okolja in skupnosti, ki jih je z glasovanjem posameznikov (zbrali smo kar 48.007 glasov) izbrala Slovenija. 

Za področje skupnosti je bil izbran projekt Botrstvo. Zbrana sredstva bodo šla v njegov dijaški sklad. V ta namen bo organizator podelil sredstva, ki so namenjena financiranju dijaških domov in ostalih stroškov šolanja (npr. pripomočke, strokovne ekskurzije, delovne obleke in uniforme). 

Za področje športa je bil izbran projekt Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju: OKS), ki nudi dijakom in študentom športne štipendije. V ta namen bo organizator podelil zbrana sredstva, ki bodo šla v sklad za športne štipendije za pomoč dijakom in študentom športnikom pri njihovem športnem razvoju. 

Za področje okolja je bil izbran projekt društva Morigenos, ki opravlja raziskave na področju razumevanja in varstva delfinov ter ohranjanja morskih ekosistemov. Z zbranimi sredstvi bo organizator pomagal društvu pri opravljanju njihovih nadaljnjih raziskav.  

6. Opis izbranih projektov 

Izbrani so bili naslednji trije projekti na področju športa, okolja in skupnosti:

 1. BOTRSTVO – področje skupnosti
 • Vsak mladostnik naj izbere svojo pot

Dijaški sklad projekta Botrstvo

Izbor želenega srednješolskega programa predstavlja ključno razpotje v življenju vsakega mladostnika. Marsikatera družina zaradi materialne stiske svojemu ne zmore ustrezno kriti vseh »potnih stroškov« na poti do želene izobrazbe. Zato so v okviru projekta Botrstvo v Sloveniji oblikovali poseben dijaški sklad, iz katerega financirajo bivanje v dijaških domovih in ostale stroške šolanja (npr. pripomočke, strokovne ekskurzije, delovne obleke in uniforme).

 1. OKS – področje športa
 • Podprimo športne sanje, ohranimo naš ponos

 Štipendije za mlade športnike

Sanje se lahko uresničijo le, če vsi verjamemo vanje. Zato je pomembno, da tudi mi verjamemo v sanje naših mladih športnikov ter njihovo (in našo) športno prihodnost podpremo že danes. OKS s športnimi štipendijami dijakom in študentom športnikom pomaga pri njihovem športnem razvoju na poti proti svetovnemu vrhu. Spodbuja njihovo izobraževanje in tudi razvoj po končani športni karieri.

 1. MORIGENOS – področje okolja
 • Varujmo delfine, ohranimo morje

Podpora projektu za raziskovanje delfinov

Ali veš, da v slovenskem morju živi približno 150 delfinov? Te nadvse inteligentne in družabne živali so pomemben pokazatelj stanja morskega okolja, zato je tudi raziskovanje in varstvo delfinov ključno za razumevanje in ohranjanje zdravega morja. Ne pozabi, od slednjega smo neposredno odvisni tudi ljudje. V društvu Morigenos s svojimi raziskavami pomembno prispevajo k razumevanju in varstvu delfinov ter ohranjanju morskih ekosistemov.

7. Promocijski izdelki

Potrošniki lahko z nakupom naslednjih promocijskih izdelkov pripomorejo k zbiranju donatorskih sredstev  in s tem sodelujejo pri Projektu »Skupaj podpiramo dober namen«:

 • Coca – Cola 1 L PET,
 • Coca – Cola 1,5 L PET,
 • Coca – Cola Zero 1 L PET,
 • Coca – Cola Zero 1,5 L PET,
 • Coca – Cola Zero lemon 1 L PET,
 • Fanta Orange 1 L PET,
 • Fanta Orange 1,5 L PET,
 • Sprite 1 L PET,
 • Sprite 1,5 L PET.

Promocijski izdelki bodo tekom celotnega trajanja projekta na prodajnih mestih označeni z vizualno podobo projekta »SKUPAJ PODPIRAMO DOBER NAMEN«.

8. Sodelovanje pri projektu in sklad za donacije

Pri projektu lahko sodelujejo vse osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer z nakupom kateregakoli promocijskega izdelka organizatorja iz 7. točke teh pravil.

Skupni sklad donacij znaša 60.000,00 EUR.

Kupec, ki v času trajanja aktivnosti kupi izdelek/izdelke iz 7. točke teh pravil, pripomore h graditvi donacijskega sklada.

Iz skupnega sklada zbranih sredstev bo organizator vsem trem projektom razdelil enakovredne donatorske zneske.  Coca Cola bo donirala:

 • Dijaškemu skladu projekta Botrstvo 20.000,00 EUR
 • Skladu športnih štipendij OKS 20.000,00 EUR
 • Društvu Morigenos 20.000,00 EUR.

Organizator bo z vsemi tremi prejemniki zbranih sredstev sklenil donatorsko pogodbo pred začetkom projekta.  Donacije niso prenosljiva na drugo osebo in jih je potrebno uporabiti le za namen za katerega so bile dane.

Zbrana sredstva bodo tekom trajanja projekta »Skupaj podpiramo dober namen« razdeljena trikrat, vsak projekt bo v posameznem terminu nakazila prejel 1/3 od skupnega zneska 20.000,00 EUR, kolikor je namenjeno za posamezni projekt.

Sredstva bodo razdeljena na naslednje datume:

 • 4.2019 bo organizator projekta Dijaškemu skladu projekta Botrstvo, Skladu športnih štipendij OKS in Društvu Morigenos nakazal tretjino zneska, in sicer 6.666,67 EUR;
 • 6.2019 bo organizator projekta Dijaškemu skladu projekta Botrstvo, Skladu športnih štipendij OKS in Društvu Morigenos nakazal tretjino zneska, in sicer 6.666,67 EUR;
 • 7.2019 bo organizator projekta Dijaškemu skladu projekta Botrstvo, Skladu športnih štipendij OKS in Društvu Morigenos nakazal tretjino zneska, in sicer 6.666,66 EUR; .

9. Splošno

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1.2.2019, in so v času trajanja projekta na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.vednopodpiraj.si.

S sodelovanjem in nakupom izdelkov, ki so predmet promocije se potrošnik strinja in potrjuje Splošne pogoje in pravila projekta, objavljene na spletni strani www.vednopodpiraj.si.

Coca‑Cola je registrirana blagovna znamka družbe The Coca‑Cola Company. Vse pravice pridržane.

Organizator lahko spreminja pravila projekta. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu objavil obvestilo o vsaki spremembi pravil.

 

COCA COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.
Direktor Jakša Maganić
Trzin, 1.2.2019