Aktuelne nagradne igre in nagrajenci

Prirejanje promocij v sodelovanju s trgovskimi partnerji nam omogoča stik s potrošniki, s katerimi delimo vse užitke in zabavne trenutke, ki jih nudi naš vse večji izbor izdelkov ter blagovnih znamk.


PRAVILa promocijske akcije coca-cola app 2021

1.          TRAJANJE IN NAMEN, PRAVICA DO SODELOVANJA

Organizator promocije je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, DŠ: SI 59053283, MŠ: 5092108000 (v nadaljevanju: Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. ali organizator).

Organizator je pripravil promocijo Coca-Cola App 2021, ki je oblikovana iz programa zvestobe in nagradne igre. Za vsako od navedenih je sprejel posebna pravila, ki so ves čas dostopna na www.coca-cola.si.

Namen Coca-Cola App 2021 Promocije (v nadaljevanju Promocija) je promocija produktov organizatorja promocije, to je

·       Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Limona, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite, vsa pakiranja 0,5 L PET in

·       Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, vsa pakiranja 0,25 L RGB.

Promocija bo potekala v sodelovanju z mobilno aplikacijo Coca-Cola App. Promocija se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja oziroma pospeševanje prodaje izdelkov organizatorja, kot je slednje podrobneje opredeljeno v predhodnem odstavku.

Promocija se začne 12.4.2021 in traja do vključno 31.12.2021. Promocija se organizira na območju Republike Slovenije.

Promocijski proizvodi, vključeni v promocijo, so označeni s promocijsko nalepko (etiketo) ali promocijskim zamaškom. Produkti, velikosti 0,5 L PET imajo kodo pod zamaškom, produkti 0,25 L RGB pa imajo kodo pod etiketo. Vsak promocijski proizvod je na voljo v trgovinah in v gostinskih objektih na slovenskem trgu in vsebuje kodo, ki je natisnjena pod etiketo oziroma pod zamaškom (v nadaljevanju: koda).

Za sodelovanje v promociji morajo biti etikete originalne in iz promocijskih pakiranj proizvedenih ali distribuiranih s strani proizvajalca (Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.)

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange in Sprite so zaščitene blagovne znamke The Coca-Cola Company.

Znotraj promocije poteka program zvestobe, in sicer skozi mobilno aplikacijo, prav tako poteka nagradni žreb, v okviru programa zvestobe. Organizator je sprejel posebna pravila, ki so objavljena na www.coca-cola.si, za program zvestobe, uporabo mobilne aplikacije in nagradne igre znotraj programa zvestobe.

Poslovni subjekti, s katerimi je Coca-Cola v pogodbenem razmerju oz. s katerimi bi lahko v prihodnosti sklenila pogodbeno razmerje (v nadaljevanju:  »sponzorji«), bodo sponzorirali različna promocijska darila v sklopu promocije (v nadaljevanju: »darila«) ali nagrade za zvestobo v sklopu programa zvestobe (v nadaljevanju: »nagrade za zvestobo«) v sklopu promocije/programa zvestobe v aplikaciji. Pri vsakem posameznem darilu oz. nagradi za zvestobo bo aplikacija identificirala sponzorja, ki poklanja darilo/nagrado. Vsakič, ko se uporabnik v aplikaciji prijavi za sodelovanje v promociji/programu zvestobe, ima možnost, da brezplačno osvoji določeno darilo/nagrado za zvestobo. Način prijave k sodelovanju za osvojitev daril/nagrad za zvestobo je opisan spodaj.

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, razen osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V promociji lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si.

Organizator si pridružuje pravico, da promocijo oziroma program zvestobe prestavi za nedoločen čas ali odpove v primeru višje sile, kamor spada tudi sprejem ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije (COVID-19). Organizator izrecno poziva sodelujoče, da redno spremljajo vsakokrat objavljena pravila promocije in morebiti spreminjajoče se pogoje le te.

2.          KAKO SODELOVATI

V obdobju promocije, vsako promocijsko pakiranje produktov, ki so predmet promocije, prinaša nagrade, pri čemer pa je potrošnikova pravica do nagrade omejena na način, da mora za določeno vrsto nagrade zbrati določeno število točk oziroma mora slediti spodaj in v aplikaciji opisanim navodilom za sodelovanje v programu zvestobe.

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. si v času trajanja promocije pridržuje pravice, da samostojno odstranjuje ali dodaja partnerje in nagrade. V kolikor pride do sprememb, bodo uporabniki o tem obveščeni znotraj aplikacije in na uradni spletni strani Coca-Cole HBC Slovenija d.o.o., to je www.coca-cola.si. Popis (še) dostopnih nagrad sponzorjev je v vsakem trenutku v času trajanja promocije dostopen za vpogled v aplikaciji.

Splošni pogoji in pravila uporabe aplikacije, skupaj s pravili o zasebnosti in zaščiti podatkov, bodo objavljena v aplikaciji in na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si.

Način in pogoji sodelovanja v programu zvestobe

 

1.)        

1.1.  Z nakupom promocijskih pakiranj, ki so predmet promocije, sodelujoči pridobi možnost zbiranja točk, ki jih lahko znotraj aplikacije oziroma promocije zamenja za darila, na način v skladu s predmetnimi pogoji sodelovanja. Vsak nakup produkta, ki je vključen v promocije, je vreden 1 ali 2 točki. Sodelujoči lahko kombinira zbrane točke z različnih proizvodov.

1.2.  S posredovanjem avtorskega sestavka na temo „Zakaj mi je všeč Coca-Cola app?“ na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com. Udeleženec se s tem, ko posreduje sestavek oziroma zgodbo strinja s predmetnimi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.coca-cola.si. Sestavek mora vsebovati 500 znakov za pridobitev 1 kovanca in 1000 znakov za pridobitev 2 kovancev. Sestavek mora biti pripravljen v slovenskem jeziku.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo izloči  iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja. Enako velja, če je vsebina poslane zgodbe  neprimerna ali ni v skladu s pozitivnimi vrednotami, ki jih Organizator spodbuja (izločene bodo vse zgodbe iz  katerih izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje  narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in drugimi oblikami nestrpnosti, ki niso v skladu z  notranjo politiko spodbujanja blagovnih znamk – predstavljajo znamko v slabi luči itn.).  

Poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po zaključku promocije, ne bodo prejle kovancev.

Udeleženec jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski  in sorodnih pravicah. Udeleženec je edini in izključni imetnik avtorskih pravic poslane vsebine, prav tako  udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. 

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa  v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.  Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske  zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal. 

2.)       Sodelujoči mora hkrati s tem naložiti aplikacijo Coca-Cola App (v nadaljevanju aplikacija), ki je dosegljiva na AppStore in Google Play. Ko aplikacijo uspešno naložijo na svoje mobilne telefone, se morajo sodelujoči registrirati in ustvariti profil v aplikaciji, vnesti svoje osebne podatke in sprejeti pravila promocije ter podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči ima lahko izključno največ en profil znotraj aplikacije. Aplikacija bo sodelujočega vodila skozi pravilno uporabo.

3.)       Po uspešni registraciji v aplikaciji mora sodelujoči vnesti v za ta namen označen prostor desetmestno kodo, ki jo sodelujoči najde pod etiketo proizvodov, ki so predmet promocije. Na posameznem proizvodu, ki je del promocije se nahaja ena desetmestna koda, pri čemer je vsako kodo mogoče koristiti izključno enkrat. Če se bo v aplikacijo koda vnašala večkrat, se bo upošteval le prvi vnos, vsi naknadni pa se ne bodo upoštevali. Kode in druge promocijske etikete, ki se ne nanašajo na navedeno promocijo, se ne morejo koristiti znotraj te promocije.

4.)       Sodelujoči v promociji pridobi pravico do daril oziroma nagrad znotraj promocije skladno s predmetnimi pravili promocije s kombinacijo zbiranja kovancev zvestobe in tako imenovanih gems (draguljev). Način in pogoji za pridobitev gems (draguljev), ki jih posameznik dobi z igranjem igric znotraj aplikacije, so na voljo znotraj aplikacije (t.i. Terms of use), ki so hkrati objavljene tudi na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si. Promocijske nagrade so odvisne izključno od števila kovancev zvestobe (coins), ki jih je sodelujoči zbral tekom promocije in kombinacijo kovancev zvestobe ter gems (draguljev) oziroma samih gems (draguljev). Sodelujoči v vsakem trenutku tekom trajanja promocije lahko na svojem registriranem profilu znotraj aplikacije preveri vrsto in število še dostopnih nagrad in hkrati s tem tudi način njihovega prevzema.

Nagrade in vrednost nagradnega sklada v promocijski kampanji

Število promocijskih nagrad in njihovo zalogo lahko sodelujoči ves čas spremlja znotraj naložene aplikacije. Organizator si pridržuje pravico do posodobitve števila in tipa ali kategorije nagrad tekom trajanja promocijske kampanje.

V promociji veljajo naslednje omejitve:

Vsak sodelujoči lahko dobi največ eno nagrado posamezne vrste.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Količine posameznih nagrad so omejene in določene v naprej in jih ni mogoče spreminjati. Zalogo razpoložljivih nagrad bo mogoče spremljati v aplikaciji. . Vsak sodelujoči je dolžan sam spremljati preostale količine posameznih nagrad in izbrati tiste, ki so na voljo. V kolikor je v aplikacijo vidno, da željene nagrade ni več, organizator ni dolžan priskrbeti dodatnih količin nagrad, ima pa sodelujoči pravico, da od promocije tako kadarkoli prostovoljno odstopi ali pa unovči že zbrano število točk za tisto nagrado, ki je še na voljo in ustreza njegovemu številu zbranih točk.

Kako prevzeti svojo promocijsko nagrado v okviru programa zvestobe?

Vse informacije o načinu prevzema nagrade sodelujoči dobi preko sporočil na FB strani: www.facebook.com/Coca-Cola, ali na uradnem elektronskem naslovu socialmediaslovenia@coca-cola.com

Prejemnik nagrade bo lahko zamenjal nagrado v aplikaciji, glede na protivrednost zbranih kovancev zvestobe oziroma gems (draguljev). Število zbranih kovancev oziroma gems (draguljev) se zmanjša glede na vrednost darila, ki si ga sodelujoči izbere.  Sodelujoči bo lahko nato še naprej zbiral kovancev zvestobe oziroma gems (dragulje) in jih vse do zaključka promocije unovčeval za darila oziroma nagrade znotraj promocije. Sodelujoči mora vselej upoštevati predmetna pravila.

Prejemniki nagrad oziroma daril lahko svoje nagrade prevzemajo izključno preko kreiranega profila na aplikaciji. Prejemnik lahko prevzame nagrado brezplačno pri poslovnih partnerjih organizatorja, in sicer tako, da organizatorju predoči dobitno kodo artikla, ki ga je prejel kot nagrado. Poslovni partner organizatorja bo preveril ali se dobitna koda in razpoložljive nagrade ujemajo in v primeru ujemanja, omogočil nagrajencu koriščenje nagrade. Poslovni partner se preko organizatorja nagradne igre ne bo seznanil z osebnimi podatki nagrajencev in bo upravičenost do nagrade preverjal izključno s primerjavo dobitne kode.

Organizator promocije pri tem ne odgovarja za morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s koriščenjem dobitne kode.

Prejemnik promocijske nagrade bo lahko navedeno nagrado prejel tudi na naslov, ki ga bo navedel kot naslov za vročanje. Posredovanje nagrade po pošti z dostavno službo bo mogoče izključno za tisti tip nagrade, kjer je že znotraj aplikacije navedeno, da mora prejemnik nagrade za njen prevzem organizatorju posredovati na tam navedeni elektronski naslov, podatke za dostave nagrade. Dostavna služba bo prejeto darilo dostavila prejemniku na naslov, ki ga bo udeleženec navedel, razen v primerih, ko prejemnik ni na voljo ali se ne javi na telefonsko številko in / ali elektronski naslov, naveden med registracijo. Če udeleženec promocije ni dostopen na telefonski številki ali elektronskem naslovu, določenem med registracijo, in če darila ni mogoče dostaviti na naslov, ki ga je med registracijo navedel udeleženec promocije, Organizator ni odgovoren za nezmožnost dostave darila. V teh primerih obveznost dostave daril udeležencu preneha najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po koncu promocije. Organizator bo za dostavo darila večkrat poskusil po telefonu stopiti v stik z udeležencem, vendar ga ni dolžan poskušati vzpostaviti več kot enkrat.

Organizator ni odgovoren, če udeleženec do konca promocije ne uporabi vseh kovancev za zvestobo ali draguljev, zbranih prek lastnega uporabniškega profila.

Količina daril je lahko omejena in v nekaterih obdobjih določena promocijska darila morda niso na voljo. V tem primeru ima Organizator pravico ponuditi zmagovalcu na voljo nadomestna darila v protivrednosti zbranih točk zvestobe (kovancev) ali draguljev do izteka zaloge promocijskih daril ali nadomestnih daril. Organizator si pridržuje neodvisno pravico do spremembe ali dopolnitve promocijskih daril med promocijo.

3.          ODGOVORNOST

Organizator in partnerji programa zvestobe ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilne ali neprimerne etikete, tiskarske napake in druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v program zvestobe oziroma celotno promocijo. Organizator ne odgovarja za zamude, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, povezane z nagradami programa zvestobe.

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij nagrad, pri čemer bodo nova pravila v zvezi s tem na voljo na spletni strani www.coca-cola.si.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu.

4.          VELJAVNE ZAHTEVE

Darila se lahko podelijo samo na podlagi veljavnih promocijskih etiket, ki so vključene v promocijo. Ponarejene, spremenjene in / ali že uporabljene etikete ne bodo upoštevane.

Darila se lahko podarijo izključno osebi, ki je imetnica registriranega profila na aplikaciji. Organizator si pridružuje pravico, da se pred podelitvijo nagrade preveri ali se podatki, vneseni v aplikacijo in podatki na osebnem dokumentu sodelujočega ujemajo. V primeru neujemanja, nagrade organizator ni dolžan podeliti.

Zamenjava nagrad za protivrednost v denarju ni dovoljena. Nagrad ni mogoče prenesti niti odstopiti drugim.

Organizator ima pravico do enostranske prekinitve programa v katerikoli fazi z obvestilom v primeru nastanka materialne škode ali zlorabe teh pravil ali dogodkov zaradi višje sile. V primeru katerekoli od zgoraj navedenih okoliščin bo razdelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na potrebo po njeni morebitni objavi. V tem primeru se stroški, neposredna ali posredna škoda sodelujočim v programu ne povrnejo.

5.          NAPAKE IN NEVELJAVNE ETIKETE

Organizator in partnerji programa zvestobe ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za napačne ali neustrezne etikete, napake v tisku in kakršnekoli druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v promocijo. Organizator ne odgovarja za pozne, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, ki se nanašajo na nagrade programa zvestobe oziroma celotne promocije.

6.          DAVKI

Sodelujoči v promocijski kampanji ne plača davkov, dajatev ali pristojbin, ki bi bili neposredno povezani z nagrado, če nagrada ne dosega vrednosti 42 EUR. Nagrada v vrednosti nad 42 EUR bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Organizator sodelujočim ne krije stroškov sodelovanja.

7.          VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v promociji z elementi programa zvestobe udeleženci promocije dovolijo družbi Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen programa promocije, za kar bodo udeleženci ob registraciji profila tudi podali soglasje s klikom na Izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz teh pravil. Družba Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljala in jih varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije promocije preko telefonskih aparatov in elektronskega naslova. Posameznik bo o obsegu in potrebi po podaji soglasja za obdelavo osebnih podatkov, seznanjen tudi znotraj same aplikacije.

Organizator bo osebne podatke posameznika obdeloval izključno v primeru, da bo posamezni sodelujoči v promociji postal nagrajenec (dobitnik nagrade), in sicer za namen obveščanja o osvojeni nagradi in zbiranja podatkov za dostavo nagrade (v kolikor bo to potrebno, skladno s spodaj navedenim obsegom) ter za namen promocije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval ali prodal tretjim osebam ali jih uporabljal za druge namene, kot so zgoraj navedeni. Organizator bo z vsemi razumnimi ukrepi zagotovil, da se osebni podatki udeležencev promocije obdelujejo in uporabljajo na varen način in v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Organizator bo osebne podatke udeležencev hranil toliko časa, kot je potrebno za popolno izvedbo te promocije.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da na elektronski naslov privacy@coca-cola.com  ali po navadni pošti Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v promociji lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te promocije, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator promociji tudi osebne podatke teh nagrajencev trajno izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) določena opravila v zvezi obdelavo osebnih podatkov opravljajo, in sicer le v primeru podelitve nagrade, tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov: izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Organizator in njegov pogodbeni partner Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška, ki vzdržuje platformo oziroma aplikacijo za izvedbo promocije, sta podpisala pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se pogodbeni partner organizatorja zavezuje, da obdeluje osebne podatke sodelujočih skladno s pogodbo in GDPR.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje izključno za namen podelitve nagrade njegove naslednje osebne podatke, ki mu jih bo posredoval po elektronski pošti na naslov: infoslo@cchellenic.com:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • e-mail,
 • gsm telefonska številka,
 • davčna številka in
 • po potrebi kopija osebnega dokumenta ali zgolj v pogled v osebni dokument za namen preverbe ujemanja podatkov, danih znotraj aplikacije s podatki iz osebnega dokumenta.

Ob registraciji profila v aplikaciji sodelujoči na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove naslednje osebne podatke:

 • nickname (izmišljeno ime, nadimek),
 • država bivanja ,
 • e-mail,
 • datum rojstva

Prav tako se ob registraciji zahteva podpis soglasja za obdelavo podatkov. Aplikacija bo posameznika vodila skozi navodila in opozorila na potrebo po podaji soglasja za obdelavo podatkov..

Osebni podatki se s strani organizatorja zbirajo izključno za namen: izvedbe promocije in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu, pri čemer posameznik s sodelovanjem v promociji podaja soglasje za takšno obdelavo tako pridobljenih podatkov.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da nagrajenec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom promocije oziroma podelitve nagrade ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v promociji in odstopa od prejema nagrade.

8.          OSTALO

Pravila promocijske kampanje so na voljo na spletnih strani www.coca-cola.si.

Organizator si pridržuje pravico do določenih sprememb Pravil promocijske kampanje iz tehničnih, poslovnih ali drugih razlogov. To velja tudi za prenehanje ali prekinitev promocijske kampanje zaradi višje sile. V primeru morebitnih sprememb ali prekinitve promocijske kampanje bo organizator sodelujoče obvestil preko spletne strani www.coca-cola.si. Za spore med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

Sodelujoči v promocijski kampanji sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Pravil, je z njimi seznanjen in s pridružitvijo promociji oziroma potrditvijo ob registraciii profila potrjuje, da z njimi v celoti soglaša.

Kakršnakoli vprašanja, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: socialmediaslovenia@coca-cola.com

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo programa zvestobe in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 12.4.2021 in  so v času promocije na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

Trzin, dne 12.4.2021                                             Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.

Pravila nagradne igre

''COCA-COLA APP APRIL 2021“

1.          Uvodno

Organizator nagradne igre je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, DŠ: SI 59053283, MŠ: 5092108000 (v nadaljevnju: Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. ali organizator).

Organizator je pripravil promocijo Coca-Cola App 2021, ki je oblikovana iz programa zvestobe in nagradne igre. Za vsako od navedenih je sprejel posebna pravila, ki so ves čas dostopna na www.coca-cola.si.

Namen Coca-Cola App 2021 nagradne igre (v nadaljevanju Nagradna igra) je promocija produktov organizatorja promocije, to je:

·       Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limona, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite, vsi pakiranja 0,5 L PET in

·       Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, vsa pakiranja 0,25 L RGB.

Promocijski proizvodi, vključeni v promocijo, so označeni s promocijsko nalepko (etiketo) ali promocijskim zamaškom. Produkti, velikosti 0,5 L PET imajo kodo pod zamaškom, produkti 0,25 L RGB pa imajo kodo pod etiketo. Vsak promocijski proizvod je na voljo v trgovinah in gostinskih objektih na slovenskem trgu in vsebuje kodo, ki je natisnjena pod etiketo oziroma pod zamaškom (v nadaljevanju: koda). Promocijski proizvodi Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Limona,  Fanta Organe Zero v pakiranju 0,5 L PET in Coca-Cola Zero v pakiranji 0,25 L RGB, ki so vključeni v promocijo, imajo vrednost 2 kovancev (1 produkt = 2 kovanca), preostali proizvodi pa vrednost 1 kovanca (1 produkt = 1 kovanec).

2.          Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne 12.4.2021 in traja do vključno 23.5.2021. Nagradna igra se organizira na območju Republike Slovenije.

Organizator si pridružuje pravico, da promocijo prestavi za nedoločen čas ali odpove v primeru višje sile, kamor spada tudi sprejem ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije (COVID-19). Organizator izrecno poziva sodelujoče, da redno spremljajo vsakokrat objavljena pravila promocije in morebiti spreminjajoče se pogoje le te.

3.          Način sodelovanja v nagradni igri in nagradni sklad

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si.

Za sodelovanje si morajo sodelujoči naložiti mobilno aplikacijo Coke App (v nadaljevanju aplikacija), ki je dosegljiva na AppStore in Google Play. Ko aplikacijo uspešno naložijo na svoje mobilne telefone, se morajo sodelujoči registrirati in ustvariti profil v aplikaciji, vnesti svoje osebne podatke in sprejeti pravila nagradne igre ter podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči ima lahko izključno največ en profil znotraj aplikacije. Aplikacija bo sodelujočega vodila skozi pravilno uporabo.

Po registraciji se v aplikacijo na za to označeno mesto vnese desetmestno kodo, ki jo je potrošnik prejel na enega izmed spodaj navedenih načinov (nakup ali priprava sestavka, kot spodaj). Ne glede na način pridobitve desetmestne kode velja, da je vsako kodo mogoče koristiti izključno enkrat. Če se bo v aplikacijo koda vnašala večkrat, se bo upošteval le prvi vnos, vsi naknadni pa se ne bodo upoštevali. Kode in druge promocijske etikete, ki se ne nanašajo na navedeno promocijo, se ne morejo koristiti znotraj te promocije.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju na oba načina (več nakupov in/ali več zgodb), izžreban  samo enkrat.

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri pod pogojem, da se strinjajo s predmetnimi pravili nagradne igre na sledeča načina:

a)           Z nakupom proizvodov organizatorja nagradne igre, ki so predmet nagradne igre oziroma promocije, preko katerih zbirajo kovance, s katerimi lahko sodelujejo tudi v žrebanju (t.i. raffle), po svoji izbiri, znotraj mobilne aplikacije Coca-Cola  app. Vsak nakup produkta, ki je vključen v promocije, je vreden 1 ali 2 točki. Sodelujoči lahko kombinira zbrane točke z različnih proizvodov.

b)          S posredovanjem avtorskega sestavka na temo „Zakaj mi je všeč Coca-Cola app?“ na elektronski naslov infoslo@cchellenic.com. Udeleženec se s tem, ko posreduje sestavek oziroma zgodbo strinja s predmetnimi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.coca-cola.si. Sestavek mora vsebovati 500 znakov za pridobitev 1 kovanca in 1000 znakov za pridobitev 2 kovancev. Sestavek mora biti pripravljen v slovenskem jeziku.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo izloči  iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja. Enako velja, če je vsebina poslane zgodbe  neprimerna ali ni v skladu s pozitivnimi vrednotami, ki jih Organizator spodbuja (izločene bodo vse zgodbe iz  katerih izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje  narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in drugimi oblikami nestrpnosti, ki niso v skladu z  notranjo politiko spodbujanja blagovnih znamk – predstavljajo znamko v slabi luči itn.).  

Poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po 23.5.2021, ne bodo prejle kovancev za sodelovanje v žrebu. Kode se bodo lahko vnašale v žreb oziroma raffle izključno do 23.5.2021 do 00.00 ure.

Udeleženec jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski  in sorodnih pravicah. Udeleženec je edini in izključni imetnik avtorskih pravic poslane vsebine, prav tako  udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. 

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa  v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.  Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske  zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.  

Gems oziroma dragulji se pridobijo s sodelovanjem v aplikaciji, preko igric, ki se nahajajo v aplikaciji. Pridobivanje gems oziroma draguljev ni nikoli pogojeno z nakupom.  Način pridobivanja gems (draguljev) je podrobno opisan v aplikaciji.

Ob pridobitvi kode, ki bo posredovana sodelujočemu, ki jo vnese v aplikacijo, bo sodelujoči lahko pridobljene točke unovčil za sodelovanje v v žrebanju (t.i. raffle), po svoji izbiri, znotraj mobilne aplikacije coke app. Način sodelovanja opisan pod b) omogoča sodelujočemu pridobitev 1 ali 2 točk (enako kot v primeru nakupa). Sodelujoči lahko kadarkoli tekom trajanja nagradne igre v aplikaciji preveri stanje še dostopnih nagrad. Prav tako aplikacija vodi sodelujočega do prevzema nagrade.

Sodelujoči pridobi pravico do sodelovanja v žrebu (raffel) skladno s predmetnimi pravili in skladno s pravili uporabe aplikacije, ki so dostopna na naslednjem naslovu www.coca-cola.si.

Tekom trajanja predmetne nagradne igre bosta potekali dve žrebanji in sicer bodo vsa žrebanja izvedena dne 28.5.2021, pri čemer bodo v žrebanju upoštevane vse registracije profilov in vnosi kod do vključno dne 23. 5.2021  do 00.00 ure.

Nagrajenci bodo izžrebani z naključno izbiro računalnika. Žrebanje bo opravljeno v poslovnih prostorih  v organizatorja na naslovu Motnica 9, 1236 Trzin, nadzorovala pa ga bo dvočlanska komisija, ki jo določi izvajalec. Odločitev komisije je dokončna in zavezujoča ter nadaljnja korespondenca ne bo dovoljena. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja –  www.coca-colahellenic.si.

Vsak sodelujoči lahko sodeluje izključno sam neposredno in s sodelovanjem v nagradni igri jamči, da so predani podatki točki in resnični.

Vsak lahko sodeluje v nagradni igri največ petindvajsetkrat (25x) s porabo različnih kombinacij kovancev ali pridobljenih draguljev (gems), ki jih menja za kovance, kot to izhaja iz predmetnih pravil in pravil igre za zbiranje draguljev (gems), ki so opisana znotraj aplikacije. Vsi kovanci, ki ne bodo pridobljeni na zakonit način, bodo iz nagradne igre izločeni. Organizator ima pravico, da za namene preverbe legitimnosti v žreb vnesenih kovancev, zaprosi sodelujočega za predočitev njegove osebne izkaznice ali drugega dokumenta, s katerim se bo slednji lahko identificiral.

V primeru, da nagrajenci ne prevzamejo nagrad v skladu s predmetnim pravilnikom, bodo izžrebani nadomestni nagrajenci. Za nadomestne nagrajence veljajo enaka pravila kot za prvotne nagrajence.

Vse nagrade bodo izžrebane in podeljene nagrajencem, ki se bodo izkazali kot upravičeni do prejema izžrebanih nagrad.

Organizator ima pravico preveriti identiteto sodelujočega in njegovo spoštovanje predmetnih pravil nagradne igre. V kolikor sodelujoči ne ravna skladno s predmetnimi pravili, se smatra kot da ni sodeloval. V kolikor se ugotovi, da izžrebani ni upravičen do nagrade, ker ni spoštoval pravil nagradne igre, bo organizator izžrebal nadomestnega nagrajenca.

Nagrade in vrednost nagradnega sklada

Znotraj promocije bodo podeljene naslednje nagrade v naslednji vrednosti:

                  Nagrade prvega žreba:

·       Iphone 12 pro 256 GB – 1056,30€

·       Apple AirPods Pro - 214,25€

Nagrade drugega žreba:

·       Sony Playstation PS5 – 540,00€

·       PS5 Dualsense Wireless Controller – 52,22€

·       PS5 Pulse 3D Wireless Headset – 75,99€

·       PS5 DualSense Charging Station – 23,68€

·       PS5 Media Remote – 23,68€

·       PS5 HD Camera – 47,46€

Vrednost celotnega nagradnega sklada znaša 2.033,58  EUR + DDV.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

4.          ODGOVORNOST

Organizator in partnerji promocije ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilne ali neprimerne etikete, tiskarske napake in druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v promocijo. Organizator ne odgovarja za zamude, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, povezane z nagradami.

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod  iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij nagrad, pri čemer bodo nova pravila v zvezi s tem na voljo na spletni strani www.coca-cola.si.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu.

5.          Prevzem nagrad

Če dobitnik nagrade v roku 10 dni od dne žreba ni dosegljiv na elektronskem naslovu, ki ga je navedel ob registraciji profila, dobitnik izgubi nagrado. Organizator bo nato izžrebal nadomestnega dobitnika nagrade, ki bo o nagradi obveščen skladno s predmetnimi pravili.

Dobitnik nagrade mora osebi za stik pri organizatorju nagradne igre predložiti vse potrebne informacije.

Dobitniki nagrade bodo svojo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo navedli. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec dostaviti kopijo svojega osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (v primeru, ko vrednost nagrade presega 42,00 EUR).

 

V primeru spora je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagrada bo nagrajencu podeljena samo, če je ta upravičen do sodelovanja in v celoti sprejema ta pravila. Če izžrebani nagrajenec nima pravice do sodelovanja, bo o nagradi obveščen nadomestni nagrajenec.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

-        se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali

-        se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali

-        se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

6.          Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v promociji udeleženci promocije dovolijo družbi Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška, zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen promocije, za kar bodo udeleženci ob registraciji profila tudi podali soglasje s klikom na Izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz teh pravil. Družba Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljala in jih varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije promocije preko telefonskih aparatov in elektronskih naslovov. Posameznik bo o obsegu in potrebi po podaji soglasja za obdelavo osebnih podatkov, seznanjen tudi znotraj same aplikacije.

Organizator bo osebne podatke posameznika obdeloval izključno v primeru, da bo posamezni sodelujoči v promociji postal nagrajenec (dobitnik nagrade), in sicer za namen obveščanja o osvojeni nagradi in zbiranja podatkov za dostavo nagrade (v kolikor bo to potrebno, skladno s spodaj navedenim obsegom) in objavo na spletni strani organizatorja www.coca-colahellenic.si ter za namene promocije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval ali prodal tretjim osebam ali jih uporabljal za druge namene, kot so zgoraj navedeni. Organizator bo z vsemi razumnimi ukrepi zagotovil, da se osebni podatki udeležencev nagradne igre obdelujejo in uporabljajo na varen način in v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Organizator bo osebne podatke udeležencev hranil toliko časa, kot je potrebno za popolno izvedbo te nagradne igre.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da organizatorju na elektronski naslov privacy@coca-cola.com ali po navadni pošti Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v promociji lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te promocije, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator promociji tudi osebne podatke teh nagrajencev trajno izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo osebnih podatkov, in sicer le v primeru podelitve nagrade, to je: izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu). Posameznik bo moral osebne podatke, kot spodaj pojasnjeno, posredovati na navedeni elektronski naslov: infoslo@cchellenic.com.

Organizator in njegov pogodbeni partner Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška, ki vzdržuje platformo oziroma aplikacijo za izvedbo promocije, sta podpisala pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se pogodbeni partner organizatorja in organizator zavezujeta, da obdeluje osebne podatke sodelujočih skladno s pogodbo in GDPR.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje izključno za namen podelitve nagrade, njegove naslednje osebne podatke, ki mu jih bo posredoval po elektronski pošti na naslov: info@cchellenic.com:

 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča oziroma naslov za vročanje,
 • e-mail,
 • gsm telefonska številka,
 • davčna številka in
 • po potrebi kopija osebnega dokumenta ali zgolj v pogled v osebni dokument za namen preverbe ujemanja podatkov, danih znotraj aplikacije s podatki iz osebnega dokumenta.

Nagrejenec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator lahko objavi njegove naslednje osebne podatke na spletni strani www.coca-colahellenic.si:

·       ime in priimek

Ob registraciji profila v aplikaciji sodelujoči na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organzator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove naslednje osebne podatke:

 • nickname (izmišljeno ime, nadimek),
 • država bivanja,
 • e-mail,
 • datum rojstva.

Prav tako se ob registraciji zahteva podpis soglasja za obdelavo podatkov. Aplikacija bo posameznika vodila skozi navodila in opozorila na potrebo po podaji soglasja za obdelavo podatkov.

Osebni podatki se s strani organizatorja zbirajo izključno za namen: izvedbe promocije in dostave oziroma podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu, pri čemer posameznik s sodelovanjem v promociji podaja soglasje za takšno obdelavo tako pridobljenih podatkov.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da nagrajenec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom promocije oziroma podelitve nagrade ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v promociji in odstopa od prejema nagrade.

7.          OSTALO

Pravila promocijske kampanje so na voljo na spletnih strani www.coca-cola.si.

Organizator si pridržuje pravico do določenih sprememb Pravil promocijske kampanje iz tehničnih, poslovnih ali drugih razlogov. To velja tudi za prenehanje ali prekinitev promocijske kampanje zaradi višje sile. V primeru morebitnih sprememb ali prekinitve promocijske kampanje bo organizator sodelujoče obvestil preko spletne strani www.coca-cola.si. Za spore med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

Sodelujoči v promocijski kampanji sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Pravil, je z njimi seznanjen in s pridružitvijo promociji oziroma potrditvijo ob registraciii profila potrjuje, da z njimi v celoti soglaša.

Kakršnakoli vprašanja, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: socialmediaslovenia@coca-cola.com.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo programa zvestobe in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 12.4.2021 in  so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

 

Trzin, dne 12.4.2021                                                               Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.

 

 

PRAVILA PROGRAMA ZVESTOBE – OBROK ZA MEDALJO

1. Organizator in izvajalec

Promocijo z elementi programa zvestobe – OBROK ZA MEDALJO (v nadaljevanju: Promocija) organizira in izvaja družba Coca – Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator). Promocija se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja oziroma pospeševanje prodaje izdelkov organizatorja, kot je slednje podrobneje opredeljeno v drugem členu teh pravil.

2. Trajanje programa

Program se začne 15.2.2021 in traja do 15.5.2021 oziroma do razdelitve zalog nagrad. V kolikor bodo nagrade razdeljene pred 15.5.2021, se program zvestobe zaključi z dnem podelitve zadnje nagrade.

Kode na etiketah se lahko na spletu unovčijo od 15.2.2021 do vključno 15.5.2021 (če nagrade še ne bodo razdeljene), po zaključku promocije kode ne bodo veljavne.

V promociji se upoštevajo vse promocijske kode na vseh promocijskih produktih, ki so bili pred pričetkom promocije, to je pred 15.2.2021, že v prodaji.

3. Področje organizacije in izvedbe promocije

Promocija je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

4. Pravica do sodelovanja

V promociji  lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki prebivajo v Republiki Sloveniji.

V promociji ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V promociji lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja [https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo].

5. Namen organizacije promocije z elementi programa zvestobe

Namen organiziranja je promocija izdelkov: Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Coca-Cola Lemon, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO. Promocijske pijače bodo označene s promocijskimi etiketami.

6. Pogoji za sodelovanje v programu zvestobe

Sodelujoči v promociji sodelujejo na način, da zbirajo kode, ki se nahajajo na etiketah na promocijskih pakiranjih pijač v pakiranju 1L PET Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Coca-Cola Lemon, Fanta Orange, in v pakiranju 1,5L PET Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO. Zamaški in kode, ki se nahajajo pod zamaški ter etikete in kode na etiketah iz drugih oziroma predhodnih promocij organizatorja, se ne morejo koristiti v tej promociji.

Za pridobitev pravice do sodelovanja v promociji morajo sodelujoči registrirati profil na spletni strani  https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo. Na podlagi registracije bodo uporabniki prejeli svojo uporabniško številko. Pred zaključkom registracije je potrebno potrditi vnešeni e-poštni naslov s klikom na prejeto povezavo. Po uspešni registraciji na spletni strani bodo uporabniki lahko pričeli z zbiranjem točk in izmenjavo teh za nagrade znotraj programa zvestobe.

S podpisom izjave oziroma ob registraciji profila bo sodelujoči izrazil strinjanje s posredovanjem osebnih podatkov. Sodelujoči ustvarijo profil tako kot izhaja iz v nadaljevanju predstavljenih navodil.

Vsak sodelujoči ima lahko na spletni strani  https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo največ en profil, ki si ga ustvari sam. Kodo je mogoče uporabiti samo enkrat. Če se koda uporabi večkrat, se upošteva le prvi vnos kode, vsi poznejši vnosi iste kode pa bodo prezrti.

Vsaka koda je vredna določeno število točk. Točke se zamenjajo za nagrade. Vsaka nagrada je vredna določeno število točk. Po zadostnem številu zbranih točk, sodelujoči za točke, ki jih želi zamenjati, izbere nagrado, pri čemer se število točk v vrednosti izbrane nagrade odšteje od v tistem trenutku zbranih točk. Organizator ni odgovoren, če sodelujoči do konca trajanja promocije ne izkoristi vseh točk, ki jih je zbral na svojem profile.

Za sodelovanje pri promociji je potrebno naslednje:

a)         registrirajte se na spletni strani in vnesite svoje osebne podatke: ime in priimek, telefon za stik (številka mobilnega telefona), kraj bivanja (ulica, poštna številka in kraj), e-poštni naslov in geslo.

b)           Ob registraciji profila, bo vsak posameznik za namen zbiranja osebnih podatkov za namen izvedbe promocije z elementi programa zvestobe s klikom na ustrezno okence podpisal naslednjo izjavo: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namene izvedbe promocije z elementi programa zvestobe Po zaključku promocije zahtevam, da se moji osebni podatki nemudoma izbrišejo. Sodelujoči se strinjam s tem, da bo organizator promocije moje osebne podatke zbiral tudi za namen dostave nagrade«.

c)        Pri registraciji in vnosu vseh zgoraj navedenih osebnih podatkov bo udeležencu dodeljena edinstvena uporabniška (ID) številka.

d)             Po registraciji vnesite kodo, ki ste jo našli na etiketi produkotv, ki so predmet promocije  v pakiranju 1L PET Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Coca-Cola Lemon, Fanta Orange, in v pakiranju 1,5L PET Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO.

e)           Glede na število točk udeleženec pridobi možnost zbiranja točk zvestobe v programu. V okviru programa imajo točke na etiketah naslednje vrednosti: 1 točka zvestobe, 2 točki zvestobe.

f)           Z zbiranjem točk zvestobe sodelujoči pridobi pravico do sodelovanja. Nagrade  so odvisne izključno od števila točk zvestobe, ki jih je sodelujoči zbral v času trajanja programa. Nagrade so različne in odvisne od števila točk zvestobe, sodelujoči pa lahko v vsakem trenutku v času trajanja programa na svojem registriranem profilu na spletni stran https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo preverijo vrste nagrad, ki so jim na voljo, in kako nagrade prevzeti.

7. Nagrade in vrednost nagradnega sklada

Klasifikacija in vrednosti nagrad  je odvisna od števila zbranih točk zvestobe, kot sledi:

-       z 90 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Individualni prehranski plan; vrednost ene nagrade je 120 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 600,00 EUR;

-       z 100 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Kuhinjski robot Wizzo; vrednost ene nagrade je 124,52 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 622,60 EUR;

-       z 50 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Večnamenski kuhalnik Fuzzy Logic; vrednost ene nagrade je 39,25 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 1.177,50 EUR;

-       z 40 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Vok ponev So Chef, 28 cm; vrednost ene nagrade je 15,90 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 636,00 EUR;

-       z 35 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Ponev So Chef, 24 cm ; vrednost ene nagrade je 11,90 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 476,00 EUR;

-       z 20 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Kuhinjska tehtnica Optiss; vrednost ene nagrade je 7,80 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 780,00 EUR;

-       z 30 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Set za serviranje sushija; vrednost ene nagrade je 6,90 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 5.520,00 EUR;

-       z 6 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Komplet dveh držal za jajca; vrednost ene nagrade je 1,72 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 2.064,00 EUR;

-       z 15 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Set Coca-Cola retro kozarcev; vrednost ene nagrade je 2,16 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 4.320,00 EUR.

V promociji veljajo naslednje omejitve:

1)     Omejitve glede prevzema nagrad:

·       Set kozarcev in držalo za jajce lahko potrošnik prevzame največ trikrat.

·       Set za sushi in kuhinjsko tehtnico lahko potrošnik prevzame največ dvakrat.

·       Kuhinjski robot, večnamenski kuhalnik, vok ponev in ponev lahko potrošnik prevzame največ enkrat.

2)     Omejitve glede vnosa kod:

·       Vsak sodelujoči lahko na dan vnese največ 10 kod.

Vse informacije o načinu prevzema nagrade sodelujoči dobi na uradni info liniji organizatorja na številki 080 12 30, in sicer vsak delovni dan med 8. in 16. uro, ali na navedeni spletni strani prek svojega registriranega profila.

Vrednost celotnega nagradnega sklada znaša 16.195,70 EUR + DDV.

Število nagrad je omejeno na 4.220 nagrad in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Količine posameznih nagrad so omejene in določene v naprej in jih ni mogoče spreminjati. Zalogo razpoložljivih nagrad bo mogoče spremljati na uradni spletni strani promocije. Vsak sodelujoči je dolžan sam spremljati preostale količine posameznih nagrad in izbrati tiste, ki so na voljo. V kolikor je na spletni strani vidno, da željene nagrade ni več, organizator ni dolžan priskrbeti dodatnih količin nagrad, ima pa sodelujoči pravico, da od promocije tako kadarkoli prostovoljno odstopi ali pa unovči že zbrano število točk za tisto nagrado, ki je še na voljo in ustreza njegovemu številu zbranih točk.

Sodelujoči v promociji lahko na spletni strani https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo spremljajo zalogo nagrad, ki so še na voljo.

8. Obveščanje dobitnikov in prevzem nagrad

Prejemnik lahko v vrednosti točk zvestobe, ki jih je zbral, izbere nagrado iz ponudbe na spletni strani, po izboru pa se bo število točk zmanjšalo za vrednost nagrade. Nato bo prejemnik lahko nadaljeval z zbiranjem točk zvestobe in jih zamenjal za preostale nagrade iz ponudbe.

Prejemniki nagrad se lahko sami odločijo kako bodo prevzeli nagrade, in sicer ali z dostavo na dom ali pa jih bodo prevzeli na dogovorjenih prevzemnih mestih. Prevzemno mesto za osebni prevzem se nahaja v Ljubljani in Mariboru, vendar zgolj po predhodnim dogovorom z organizatorjem. Za osebni prevzem se je potrebno oglasiti na e-mail naslov infoslo@cchellenic.com, od tam naprej pa vas bodo usmerili na odogvorono osebno, s katero se boste dogovorili za lokacijo, dan in uro prevzema nagrade. V primeru dostave na dom, bo dostavo organiziral organizator preko Pošte Slovenije. Stroške dostave krije organizator.

Če je sodelujoči v promociji  nedosegljiv na telefonski številki ali elektronskem naslovu, navedenem ob registraciji, in če nagrade ni mogoče dostaviti na naslov, ki ga je sodelujoči v promociji  navedel ob registraciji, organizator ne odgovarja za nezmožnost dostave nagrade. V teh primerih obveznost dostave nagrade sodelujočemu preneha najpozneje 30 dni po koncu promocije. Organizator bo večkrat poskušal vzpostaviti stik s sodelujočim v promociji, vendar ni zavezan, da to poskuša storiti več kot enkrat.

Nagrade bodo dostavljene v roku 30 delovnih dni od dneva prevzema nagrade na svojem osebnem profilu. Nagrade bodo prejemnikom poslane s strani organizatorja, ki bodo prejemniku poslali nagrado na naslov, naveden ob registraciji profila.  Nagrado bo dostavila Pošta Slovenije.

Količine nagrad so omejene zato določene nagrade kdaj morda ne bodo na voljo. V tem primeru se prejemniku ponudijo trenutno razpoložljive nadomestne nagrade v protivrednosti zbranih točk zvestobe do izteka zalog nadomestnih nagrad. Če so vse nagrade razdeljene pred predvidenim koncem promocije (15.5.2021), si organizator pridržuje pravico do spremembe/dopolnitve nagrad v času trajanja promocije kot tudi do predčasnega prenehanja promocije. Sodelujoči ima pravico, da od zbiranja točk kadarkoli odstopi.

Prejemnik ima pravico do nagrade le, če predloži veljavno uporabniško (ID) številko, ki jo prejme ob registraciji, in osebno izkaznico ali potni list.

V primeru tiskarske napake, kakršne koli druge napake ali drugih nepravilnosti na promocijski embalaži Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, maloprodajna mesta ali njihove podružnice kot tudi povezana podjetja ne prevzemajo nobene odgovornosti.

Zamenjava nagrad za protivrednost v denarju ni dovoljena. Nagrad ni mogoče prenesti niti odstopiti drugim.

Organizator ima pravico do enostranske prekinitve programa v katerikoli fazi z obvestilom v primeru nastanka materialne škode ali zlorabe teh pravil ali dogodkov zaradi višje sile. V primeru katerekoli od zgoraj navedenih okoliščin bo razdelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na potrebo po njeni morebitni objavi. V tem primeru se stroški, neposredna ali posredna škoda sodelujočim v programu ne povrnejo.

Dodatne informacije o teh uradnih pravilih prejmete prek spletne strani https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo ali na brezplačni info liniji organizatorja na številki 080 1230 vsak delovnik med 8. in 16. uro.

9. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v promociji z elementi programa zvestobe udeleženci promocije dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen programa promocije, za kar bodo udeleženci ob registraciji profila tudi podali soglasje s klikom na Izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz 6. točke pravil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije promocije preko telefonskih aparatov.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da izpolnete spletni obrazec (https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/80345bc4-8243-4728-85f4-947ce1988002/886a194e-37b9-454d-8625-be860f4fc4a2) ali organizatorju na elektronski naslov DataProtectionOffice@cchellenic.com ali po navadni pošti na naslov Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v promociji lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te promocije, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator promociji  tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov: izvajalec kurirskih storitev – Pošta Slovenije (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Organizator in njegov pogodbeni partner The Coca Cola Company imata podpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se pogodbeni partner organizatorja zavezuje, da ne obdeluje osebnih podatkov sodelujočih ter da jih ne obdeluje niti njegov pogodbeni partner (s katerim je podpisal pogodbo o obdelavi podatkov), ki vzdržuje platformo oziroma spletno stran za izvedbo promocije.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 •  naslov stalnega prebivališča,
 • e-mail
 • gsm telefonska številka
 • davčna številka in
 • kopija osebnega dokumenta

Osebni podatki se zbirajo za namen: izvedbe promocije in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom promocije ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v promociji.

10. Davki

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Plačilo vseh davkov od nagrad je breme organizatorja.

11. Preklic

Organizator ima pravico do enostranskega preklica promocije z ustreznim obvestilom v katerikoli fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omenjenih okoliščin bosta zbiranje zamaškov in podelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na obveznost morebitne objave. V tem primeru udeležencem promocije ne bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako promocija ne bo izveden.

12. Odgovornost in končne določbe

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja zamaškov iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb specifikacij nagrad (kot sta vzorec in barva artiklov), pri čemer bodo nova pravila oziroma specifikacije v zvezi s tem na voljo na spletni strani prek spletne strain https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu niti za morebitne stvarne napake produktov.

Če udeleženci promocije zberejo napačne ali neustrezne zamaške, organizator za to ne prevzema odgovornosti.

S sodelovanjem v tej promociji se udeleženci strinjajo, da so ta uradna pravila zavezujoča.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo promocije in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Blagovne znamke Coca-Cola so registrirane blagovne znamke družbe The Coca Cola Company. Vse pravice pridržane.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju promocije so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 10.2.2021, in so v času promocije na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v promociji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

V Trzinu, dne 10.2.2021                                                                                

COCA COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.