Družba Coca‑Cola HBC Slovenija vlaga v razvoj skupnosti in podpira projekte in pobude po vsej državi.

Družba Coca‑Cola HBC Slovenija vlaga v razvoj lokalne skupnosti ter podpira veliko število projektov in lokalnih pobud po vsej Sloveniji.

Zahtevo za sponzorstvo in donacije lahko pošljete na elektronski naslov donacije.sponzorstva@cchellenic.com ali prek elektronske poti s pomočjo obrazca v nadaljevanju.

Če je vaš projekt izbran za sodelovanje, bodo vam naši zaposleni iz pristojne službe v roku 30 delovnih dni sporočili navodila glede nadaljnjega poteka postopka odobritve donacije ali sponzorstva.

Če vaša prošnja ne bo odobrena, ne boste prejeli nikakršnega nadaljnjega obvestila.

V skladu z našimi strateškimi prioritetami kot družbeno odgovorna in trajnostna družba podpiramo projekte, ki zagotavljajo dolgoročne rešitve in in prinašajo konkretne spremembe, ki pozitivno vplivajo na lokalno skupnost.

Prednost pri sprejemanju odločitev glede donacij in sponzorstev imajo projekti, v središču katerih so:

Prosimo, da upoštevate, da naša družba ne podpira posameznih prošenj za sponzorstva in donacije, sodeluje pa s številnimi organizacijami, ki delajo v dobro širše skupnosti in so na voljo posameznikom.

Prošnja za donacijo ali sponzorstvo ne bo odobrena iz enega od naslednjih razlogov:

Zahvaljujemo se vam, da ste se oglasili in vam želimo veliko uspeha.

Oddelek za komunikacijo in odnose z javnostjo

Coca‑Cola HBC – Slovenija

Opomba: Prosimo vas, da upoštevate, da naša družba ne daje sponzorstva in donacij posameznikom, sodelujemo pa s številnimi organizacij, ki delajo v dobro širše skupnosti in so na voljo posameznikom.

Opis

O projektuČe ste izbrali podporo z izdelki družbe Coca-Cola HBC, navedite količino in izdelek oz. izdelke. Če ste izbrali finančno pomoč, navedite znesek.

Promocija projekta

KAKO BO JAVNOST OBVEŠČENA O PROJEKTU IN REZULTATIH PROJEKTA
Družba Coca–Cola HBC Slovenija je zavezana k varovanju zasebnosti vseh obiskovalcev spletne strani www.coca-colahellenic.com in varovanju vseh osebnih podatkov, ki nam jih lahko posredujete prek strani. Z vnosom podatkov na spletni strani soglašate, da lahko podatke, ki ste jih predložili, uporabljamo in prenašamo za postopke odločanja o sponzorstvih in donacijah. Vsi osebni podatki (npr. ime in priimek, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov), ki jih posredujete na spletno stran prek elektronske pošte ali kako drugače, bo družba Coca-Cola HBC – Slovenija uporabila med postopkom odločanja o sponzorstvih in donacijah. Vse druge informacije in podatke, ki jih prenesete na spletno stran, kot so vprašanja, komentarji, predlogi in podobno, bomo obravnavali kot nezaupne in nelastniške podatke. Družba Coca-Cola HBC – Slovenija si pridržuje pravico, da vam v primeru zlorabe spletne strani po lastni presoji in brez vnaprejšnjega obvestila prepove dostop do te spletne strani ali njenih delov. Soglašam s pogoji.