Zmagovalec letošnjega natečaja je Turistično društvo Barje, ambasador projekta za leto 2020 pa Športno društvo Naredi nekaj za naravo

Danes se je s podelitvijo nagrad najboljšim trem finalistom med 42 organizatorji spomladanskih čistilnih akcij zaključil natečaj Moja reka si 2019. Projekt je na pobudo Coca-Cole v Sloveniji in s podporo Turistične zveze Slovenije, Slovenske turistične organizacije in društva Morigenos letos potekal že četrtič. Vsi organizatorji čistilnih akcij so z dobrimi praksami dokazali svoj doprinos k bolj čistemu in urejenemu okolju.  Rezultati kažejo, da so okolje razbremenili za več kot 115 ton odpadkov. Med vsemi sodelujočimi je v letošnjem natečaju zmagalo Turistično društvo Barje. Športno društvo Naredi nekaj za naravo je postalo drugi finalist letošnjega natečaja in ambasador projekta za leto 2020. Tretje mesto je osvojila Zveza tabornikov občine Kranj.  

Natečaj Moja reka si 2019 je povezal organizatorje čistilnih akcij, širil glas o njihovih prizadevanjih ter spodbujal ljudi k sodelovanju pri ohranjanju vodnih virov ter čistega in urejenega okolja v Sloveniji. Uspešno izvedbo projekta je zaokrožil zaključni dogodek v okviru 24. Srečanja turističnih društev obvodnih krajev Slovenije, ki ga je organiziralo Turistično društvo Dobrovnik v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije. S prijavo na natečaj je 42 organizatorjev napovedalo, da bo svojo čistilno akcijo izvedlo med svetovnim dnevom vode (22. marca) in svetovnim dnevom Zemlje (22. aprila) letos. Rezultati 36 zbranih poročil kažejo, da je v čistilnih akcijah sodelovalo več kot 11 tisoč ljudi, ki so zbrali več kot 115 ton odpadkov.

Mirjana Brlečić Bujanić, vodja Službe za javne in regulatorne zadeve v poslovni enoti Adria pri družbi Coca‑Cola HBC Adria, je poudarila: »V skladu z lastno globalno pobudo, ki se imenuje Svet brez odpadkov, in glede na trajnostne zaveze do leta 2025 želimo v Coca-Coli zagotoviti, da bo vsa embalaža podjetja 100-odstotno reciklabilna. Poleg tega želimo pomagati pri zbiranju in recikliranju embalaže, da bo ta postopno do leta 2030 količinsko predstavljala celotnih 100 odstotkov embalaže, ki jo Coca‑Cola daje na trg. S projektom Moja reka si v sodelovanju s partnerji prispevamo h krepitvi ozaveščenosti državljanov o pomembnosti pravilnega odlaganja odpadkov in s tem embalaže ter ohranjanja čistega okolja in vodnih virov v Sloveniji.«   

Med letošnjimi organizatorji čistilnih akcij je 22 turističnih društev. »Turistična zveza Slovenije je tradicionalno eden od ključnih pobudnikov dejavnosti vzdrževanja urejenega in čistega okolja. Smo nosilci tekmovanja v urejenosti in gostoljubnosti slovenskih mest in krajev, ki poteka pod sloganom Moja dežela – lepa in gostoljubna, in smo že tretje leto ponosen partner projekta Moja reka si. Kot krovna organizacija slovenskih turističnih društev se zavedamo, da je urejeno in gostoljubno okolje pogoj za uspešen razvoj turizma. Veseli smo, da so se turistična društva tudi letos prijavila na natečaj Moja reka si. To kaže tudi na čedalje višjo okoljsko zavest turističnih društev, ki si aktivno prizadevajo za krepitev slovenskega turizma,«  je poudaril Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije.

 
V natečaju Moja reka si 2019 so sodelovala turistična, ribiška, lovska, športna in kulturna društva, šole, krajevne skupnosti in druge organizacije, ki s podporo podjetij, občin in komunalnih podjetij po vsej Sloveniji samoiniciativno in tradicionalno izvajajo raznolike okoljske dejavnosti in krepijo okoljsko zavest. Ocenjevalci so imeli težko nalogo pri ocenjevanju poročil organizatorjev čistilnih akcij, saj so dejanja vseh sodelujočih ključna za boljši jutri. Poročila so presojali celostno. Samo količina zbranih odpadkov in število udeležencev nista zadostovala za uvrstitev med finaliste. Upoštevali so informacije o vpetosti različnih družbenih skupin in izstopajoče posebnosti posamezne čistilne akcije. Vsi organizatorji čistilnih akcij, ki so sodelovali v natečaju, prejmejo priznanja. Trije finalisti, ki so bili izbrani ob upoštevanju zgornjih kriterijev, pa prejmejo tudi finančno nagrado. 

 

Udeleženci strokovnega posveta v okviru 24. srečanja turističnih društev obvodnih krajev Slovenije. Od leve proti desni: Tomaž Prohinar, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode; Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo; Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije; Mirjana Brlečić Bujanić, vodja Službe za javne in regulatorne zadeve v poslovni enoti Adria pri družbi Coca‑Cola HBC Adria; Marjan Kardinar, župan občine Dobrovnik in predsednik Turističnega društva Dobrovnik; Livija Kovač Kostantinovič, vodja korporativnega komuniciranja pri Slovenski turistični organizaciji; Iztok Pipan, predsednik Sveta obvodnih krajev Slovenije in predsednik Turističnega društva Zbilje; Elizabeta Horvat, direktorica Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik

Obrazložitev uvrstitve finalistov v natečaju Moja reka si 2019

  1. mesto: Turistično društvo Barje

Turistično društvo Barje je izstopalo s celostno organizacijo čistilne akcije. Dogodek so oglaševali po radiu, v časopisu in na družbenem omrežju. Natisnili in razdelili so 750 letakov in razposlali e-vabila. Čistilne akcije se je udeležilo preko 150 udeležencev, za katere so zagotovili opremo za čiščenje. Poleg lastnih članov so se čistilne akcije udeležili še člani drugih društev. Očistili so širše območje Ljubljanskega barja, vključno z okolico turistično zanimivih lokacij in bregovi dveh potokov na območju. Prostovoljci so iz okolja odstranili okoli pet ton odpadkov. Ob zaključku akcije so pripravili tudi zemljevid, na katerem so označili lokacije z gradbenimi in nevarnimi odpadki ter o tem obvestili pristojne organe. Z izkazano skrbnostjo za čisto in urejeno okolje so si zaslužili naziv zmagovalca natečaja Moja reka si 2019 in 1.000 evrov nagrade nosilke projekta, družbe Coca‑Cola HBC Slovenija. 

  1. mesto in ambasador za leto 2020: Športno društvo Naredi nekaj za naravo

Slovensko morje in priobalni pas sta čistejša po zaslugi športnega društva Naredi nekaj za naravo iz Kopra. V čistilni akciji »Čiščenje pod morsko preprogo« je sodelovalo okoli 150 ljudi. Članom društva, ki so intenzivno spodbujali udeležbo prek lastnih komunikacijskih kanalov in medijev, so se pridružili njihovi družinski člani, člani drugih društev in organizacij ter mimoidoči. Čistilna akcija je bila organizacijsko in izvedbeno zahtevna. Prostovoljci so bili razdeljeni v tri skupine: potapljači so čistili morsko dno, suparji morsko gladino in pešci skalomete in brežine. S skupnimi močmi so slovensko primorje očistili za 4,5 tone odpadkov. S prizadevanjem za ohranjanje slovenskega morja so si zaslužili naziv drugega finalista natečaja Moja reka si 2019 in 750 evrov nagrade nosilke projekta, družbe Coca‑Cola HBC Slovenija. Poleg tega so upravičili vlogo ambasadorja projekta za leto 2020.

  1. mesto: Zveza tabornikov občine Kranj

Na mesto tretjega finalista natečaja Moja reka si 2019 se je uvrstila Zveza tabornikov občine Kranj, ki je na natečaju Moja reka si 2016 osvojila 2. mesto in postala ambasador projekta v letu 2017. Že 18. čistilno akcijo so oglaševali preko spleta, v lokalnih časopisih, s cestnimi plakati in po radiu. Pred akcijo so priredili eko teden, v okviru katerega so javnost ozaveščali o ekologiji ter pozivali ljudi k udeležbi na čistilni akciji. V sodelovanju s partnerji so pripravili tudi program za otroke in odrasle. S štiri tisoč udeleženci so bili kranjski taborniki najuspešnejši pri privabljanju ljudi k sodelovanju v čistilni akciji med vsemi letošnjimi organizatorji. Pri čiščenju so sodelovale šole, kranjska društva, ekipe civilne zaščite, posamezniki ter navijaški klub. Prav tako so bili med tremi organizatorji, ki so zbrali največjo količino odpadkov, to je blizu 16 ton. S svojimi ekološkimi prizadevanji so si priborili tretjo mesto na natečaju Moja reka si 2019 in 500 evrov nagrade nosilke projekta, družbe Coca‑Cola HBC Slovenija.

Nagrajenci natečaja Moja reka si 2019 s predstavniki družbe Coca‑Cola HBC Slovenija