Zug, Švica, 30 Maj 2014 – Coca‑Cola HBC AG je danes izdala Integrirano poročilo za leto 2013. Naslov “Najboljše še pride” obravnava strategijo in delovanje podjetja skozi paleto finančnih, ekonomskih, socialnih in okoljskih kazalnikov.

Kot eden največjih polnilcev pijač, katerih blagovne znamke so v lasti podjetja The Coca‑Cola Company, je Coca‑Cola HBC v zadnjem desetletju preko svojega delovanja vzpostavila trajnostni razvoj. Danes je podjetje vodilno v svojem supersektorju in FTSE4Good indeksu in že šesto leto zapored uvrščeno na Dow Jones indeks trajnostnega razvoja (Svet in Evropa). Med podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pijač, je Coca‑Cola HBC z vidika trajnosti v Evropi na prvem in globalno na drugem mestu.

»Integrirano poročanje odraža način našega razmišljanja in našega poslovanja« pravi Dimitris Lois, izvršni direktor.Tak pristop nam omogoča učinkovito naslavljanje problemov, s katerimi se soočamo pri poslovanju in nam omogoča dodano vrednost, ki jo ustvarjamo za deležnike in družbo kot celoto.

“Bili smo navdušeni, ko so na poslovni šoli Harvard poudarili, da je to najboljši primer novega pristopa k poročanju. Kot vodilni v segmentu trajnosti, si moramo še naprej postavljati višje cilje.”

Najpomembnejše točke poročila

  • Na 20 od 24 trgov smo v kategoriji gaziranih pijač povečali ali ohranili tržni delež. V 15 državah smo dosegli najvišji tržni delež do sedaj. Kljub temu, da so prihodki nižji za 2%, so prihodki, na katere valutna nihanja nimajo vpliva narasli za 1%, kar nakazuje na trend rasti že tretje leto zapored. Prvič nam je uspelo doseči pozicijo negativnih obratnih sredstev, kar predstavlja €71 milijonov oziroma 21% izboljšavo v primerjavi z letom 2012.
  • Operativni vodni odtis se je v letu 2013 zmanjšal za 2%, v primerjavi z letom 2004 pa za 62%. Relativna poraba vode oziroma količina, ki jo porabimo za proizvodnjo 1 litra pijače se je v primerjavi z letom 2004 izboljšala za 23%. Ogljični odtis (emisije 1 in 2) se je v letu 2013 zmanjšal za 3% in 6,4% v primerjavi z letom 2004. Energijska učinkovitost oziroma količina, ki jo porabimo za proizvodnjo 1 litra pijače, se je v primerjavi z letom 2004 izboljšala za 32%. Zgradili smo 10 elektrarn za soproizvodnjo toplote in električne energije, v planu jih imamo še 5 v naslednjih dveh letih. Količina deponiranih odpadkov se je v primerjavi z letom 2004 zmanjšala za 74%, prav tako se je količina odpadkov pri proizvodnji 1 litra pijače zmanjšala za 82%. V letu 2013 smo za družbeno koristne programe namenili več kot €9,5 milijonov, več kot 2,5% od dobička pred davki. Več kot 2,1 milijona ljudi je sodelovalo v naših programih aktivnega življenjskega sloga.

Pri pripravi Integriranega poročila za leto 2013 je Coca‑Cola HBC upoštevala smernice Mednarodnega sveta za integrirano poročanje (IIRC). Poročilo je bilo revidirano s strani neodvisnega revizorja.

Coca‑Cola HBC prav tako izdaja ločeno poročilo, ki sledi smernicam pobude o globalnem poročanju (GRI) in vsebuje podrobne informacije o družbenem in okoljskem prizadevanju in delovanju. Tudi to poročilo je neodvisno revidirano in ima bonitetno oceno A+. Coca‑Cola HBC je o družbenem in okoljskem udejstvovanju poročala že od leta 2004, in sicer v letnem poročilu o korporativni družbeni odgovornosti.

Integrirano poročilo za leto 2013 je dostopno na http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports/ 
Fizično verzijo lahko naročite na http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports/orderareport

O Coca-Coli HBC

Skupina Coca‑Cola HBC AG je najvišje uvrščena matična družba skupine Coca‑Cola Hellenic. Skupina Coca‑Cola HBC je druga največja družba za polnjenje izdelkov družbe The Coca‑Cola Company in na leto proda več kot 2 milijardi zabojev pijače. Prisotna je v 28 državah, kjer s pijačo oskrbuje približno 581 milijonov ljudi. Skupina Coca‑Cola HBC ponuja široko paleto pripravljenih brezalkoholnih pijač, kot so gazirane pijače, sokovi, vode, športne napitki in energijske pijače, čaji in kava. Skupina si prizadeva za spodbujanje trajnostnega razvoja za ustvarjanje vrednosti za svoje poslovanje in družbo. Slednje vključuje storitve za izpolnjevanje potreb uporabnikov po pijači, pospeševanje odprtega in notranjega delovnega okolja, poslovanje s poudarkom na varstvu okolja ter prispevek k socialnemu in gospodarskemu razvoju lokalnih skupnosti.

Skupina Coca‑Cola HBC je na londonski borzi uvrščena med družbe z delnicami z višjimi donosi (LSE: CCH), njene delnice pa kotirajo na Atenski borzi (ATHEX: EEE). Delnice ADS (American Depositary Shares) skupine Coca‑Cola HBC kotirajo na Newyorški borzi (NYSE: CCH). Skupina Coca‑Cola HBC je vključena na borzna indeksa Dow Jones Sustainability in FTSE4Good. Več informacij najdete na naslovu www.coca-colahellenic.com

Povpraševanje

Katerina Giama 
Oddelek za odnose z javnostmi Coca‑Cola HBC AG Tel.: +30 210 618 3332 
E-pošta: katerina.giama@cchellenic.com

Primož Skubic 
Oddelek za odnose z javnostmi Coca‑Cola HBC Slovenija Tel.: +386 1 589 04 15 
E-pošta: p.skubic@cchellenic.com