Zug, Švica – 18. september 2019 – Indeks trajnostnega razvoja Dow Jones 2019, vodilni globalni primerjalni indeks za trajnostno poslovanje, je družbo Coca‑Cola HBC ocenil kot vodilno trajnostno usmerjeno družbo med ponudniki pijač v Evropi in drugo na globalni ravni. V zadnjih sedmih letih je družba že šestič zasedla prvo mesto na indeksu med globalnimi in evropskimi družbami za prodajo pijač, že deveto leto zapored pa je uvrščena med prve tri ponudnike na obeh ravneh.

V enajstih merjenih kategorijah je družba Coca‑Cola HBC letos osvojila vse točke, v preostalih devetih pa je izboljšala oceno. Tako je dosegla skupni rezultat 90 točk in se uvrstila na prvo v Evropi in zasedla drugo na globalni lestvici Indeksa trajnostnega razvoja Dow Jones 2019. 

Predsednik uprave družbe Coca‑Cola HBC, Zoran Bogdanović, je ta dosežek pospremil z besedami: »Počaščeni in ponosni smo, da je bila predanost trajnostnim praksam naših zaposlenih in partnerjev ponovno prepoznana. Vsi se dobro zavedamo, da je to le delček v mozaiku. Priložnosti nikoli ne zmanjka, saj lahko vedno naredimo še nekaj več. Zato si močno prizadevamo za konsistentno in dolgoročno izpolnjevanje naših trajnostnih ciljev.«

Dosežki s področja trajnostnega poslovanja, ki so prispevali k rezultatu družbe Coca‑Cola HBC v letu 2018:

  • Družba je dosegla svoj cilj, da zmanjša izpuste ogljika v svoji vrednostni verigi za 25 % v primerjavi z letom 2010. To pomeni zmanjšanje za kar 1,27 milijona ton izpustov ogljika. Družba je zmanjšanje emisij uspelo dve leti pred ciljnim rokom v letu 2020.
  • Zavzetost zaposlenih je v družbi dosegla 88 %, kar je nad povprečjem, ki ga dosegajo družbe z lestvice FTSE 100.
  • Več kot tretjino (37 %) vodilnih položajev zdaj zasedajo ženske. Cilj družbe je ta delež do leta 2025 povišati na 50 %.
  • Od 3,237 milijona evrov za stroške dobaviteljev je Coca‑Cola HBC 98 % sredstev porabila na lokalni ravni ter tako podprla zaposlovanje in podjetja v državah, kjer posluje. Lokalno gospodarstvo je podprla tudi s plačilom davkov v višini 328 milijonov evrov.
  • Družba je investirala 7,9 milijona evrov v projekte, namenjene skupnosti. Od tega je več kot tretjino namenila svojemu programu Coca-Colina priložnost za mlade, ki pomaga mladim razvijati njihovo poslovne in življenjske veščine.
  • Coca‑Cola HBC je s svojih proizvodnih obratih zmanjšala količino vode, porabljene med proizvodnjo, za 22 % v primerjavi z letom 2010.
  • Coca‑Cola HBC je za namen recikliranja uspešno zbrala embalažo, ki po količini ustreza 45 % skupne primarne embalaže, ki jo da na trg.

Misija: trajnostni razvoj

V septembru 2018 so v podjetju začeli zasledovati cilje trajnostnega poslovanja do leta 2025 na šestih ključnih področjih: zmanjšanje emisij; raba in upravljanje vode; svet brez odpadkov; oskrba; prehrana; naši ljudje in skupnosti. Podrobnosti si lahko ogledate v tem pregledu trajnostnih zavez (v angleškem jeziku). V družbi uspešno napredujejo pri uresničevanju trajnostnih ciljev.

Uspešnost na področju trajnostnega poslovanja družbe Coca‑Cola HBC je prepoznana tudi s strani drugih uglednih ocenjevalcev, ki razvrščajo podjetja glede na njihovo uspešnost z ozirom na okoljske, socialne in upravljavske vidike, na primer v projektu 'CDP Climate Disclosure', na lestvici 'MSCI ESG Rating' in indeksu 'FTSE4Good Index'.

O podjetju Coca‑Cola HBC

Coca‑Cola HBC posluje v 28 državah in oskrbuje približno 595 milijonov ljudi. Skupina je bila razglašena za vodilno na svetu v industriji pijač v sklopu svetovnega in evropskega indeksa trajnostnega razvoja Dow-Jones, prav tako pa je uvrščena v indeks FTSE4Good. Delnice družbe Coca‑Cola Hellenic so uvrščene v najvišji razred Londonske borze, t. i. premium listing (LSE: CCH), kotirajo pa tudi na atenski borzi (ATHEX: EEE). Za dodatne informacije obiščite spletno mesto https://coca-colahellenic.com/.

Kontakt za medije:

Oddelek za komunikacije in odnose z javnostmi

Coca‑Cola HBC Slovenija d.o.o.

E-poštni naslov: infoslo@cchellenic.com