Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija se poteguje za Evropsko poslovno nagrado v kategoriji Zaposlovalec leta

Družba Coca‑Cola HBC Slovenija je prejela naziv nacionalnega zmagovalca za Slovenijo v okviru Evropskih poslovnih nagrad (European Business Awards). Sedaj pa se v okviru prestižnega tekmovanja, ki ga podpirajo direktorji podjetij, predstavniki akademske skupnosti, mediji in politični predstavniki iz vse Evrope, družba Coca‑Cola HBC Slovenija poteguje za Evropsko poslovno nagrado v kategoriji Zaposlovalec leta (Employer of the year award).

Evropske poslovne nagrade, ki jih podpira globalno podjetje RSM, ena največjih revizijskih in davčno svetovalnih družb na svetu, so bile podeljene že deveto leto zapored, njihov namen pa je podpiranje razvoja močnejše in uspešnejše poslovne skupnosti po vsej Evropi. Letos na njih sodeluje več kot 32.000 podjetij iz 33 evropskih držav, 678 podjetij iz vse Evrope pa je prejelo naziv nacionalnih zmagovalcev, ki so se uvrstili v drugi krog tekmovanja, med njimi tudi Coca‑Cola HBC Slovenija.

Družba Coca‑Cola HBC Slovenija je bila za nacionalnega zmagovalca v kategoriji Zaposlovalec leta (Employer of the year) izbrana na podlagi izstopajočih mentorskih programov za zaposlene, priložnostih za napredovanje in rast, ki jih omogočajo zaposlenim in programov, ki zaposlenim omogočajo usklajevanje poslovnih in družinskih obveznosti.

Družba je bila na podlagi GFK raziskave leta 2014 med drugim priznana za enega najboljših dobaviteljev, njen tržni delež pa je zrasel za 0,99 procentnih točk, kljub upadu tržnega obsega za 23 odstotkov. Ob koncu preteklega leta se je družba Coca‑Cola HBC Slovenija skupaj s Hrvaško ter Bosno in Hercegovino združila v eno poslovno enoto, kar je predstavljalo velik izziv, še posebej za zaposlene, vendar so s strateškim upravljanjem sprememb v družbi uspešno konsolidirali delovne procese in uspeli celo povečati učinkovitost.

Na podlagi aktivnosti, ki jih izvajajo za zaposlene, so leta 2014 prejeli certifikat Družini prijazno podjetje, v okviru njihovega vodstveno-izobraževalnega programa in programa za mlade zaposlene, ki ga izvajajo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in Fakulteto za družbene vede, pa so zaposlitev omogočili mladim nadarjenim posameznikom.

Rezultat strateško načrtovanih in izvajanih aktivnosti v podjetju se je lansko leto izrazil tudi v povečanju indeksa vključenosti zaposlenih za 9 odstotkov, indeksa vrednosti pa za 5 odstotkov.
Hrvoje Stakor, direktor franšize Coca‑Cola HBC Slovenija poudarja:  »Podjetju Coca‑Cola HBC Slovenija je uspelo zgraditi močne in zdrave temelje za poslovno rast in razvoj. Vendar pa uspeh našega podjetja pripisujemo tudi močni integraciji v lokalno okolje, za katerega smo si z izvajanjem različnih programov prizadevali skozi čas. Pomemben del naše poslovne strategije je tudi  zasnova in izvedba širših vsebin, ki posameznikom prinašajo dodano vrednost.  Zavedamo se tudi, da smo v Sloveniji eden od pomembnih zaposlovalcev, zato nam je pomembno spodbujanje odprtega delovnega okolja ter postavljanje novih standardov, ki vodijo v zadovoljstvo zaposlenih. To potrjuje tudi certifikat Družini prijazno podjetje ter naše dolgoročne zaveze, ki bodo spodbujale inovacije v delovnih procesih ter optimalno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Smo izrazito dinamično podjetje, ki se odziva in prilagaja okolju ter prispeva k družbenemu in gospodarskemu razvoju v Sloveniji,« in dodaja: & raquo;Zelo ponosni smo, da smo prejeli naziv nacionalnega zmagovalca za Slovenijo. Evropske poslovne nagrade so široko priznane in predstavljajo najbolj dinamična podjetja v Evropi. Zdaj se veselimo naslednjega kroga postopka ocenjevanja, kjer bomo lahko podrobneje predstavili, kako dosegamo svoj poslovni uspeh.«

Adrian Tripp, direktor Evropskih poslovnih nagrad, je povedal: »Rad bi čestital podjetju Coca‑Cola HBC Slovenija in vsem podjetjem, ki so bila izbrana za zastopanje svoje države kot nacionalni zmagovalci, saj igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju močnejše podjetniške skupnosti.«

V nadaljevanju tekmovanja, ki poteka v tem letu, si bodo sodniki ogledali vse videoposnetke nacionalnih zmagovalcev in najboljšemu v skupini podelili zaželeni naziv & raquo;Ruban d’Honneur«. Prejemniki naziva & raquo;Ruban d’Honneur« gredo nato v naslednji krog, v veliki finale. Vsi videoposnetki nacionalnih zmagovalcev so predstavljeni na spletni strani Evropskih poslovnih nagrad www.businessawardseurope.com, ki posameznikom omogoča javno glasovanje za svoje favorite. Za družbo Coca‑Cola HBC Slovenija je možno glasovati tukaj.

Na tekmovanju v letu 2014/2015 so bila zastopana vsa tržišča držav članic EU, poleg njih pa še Turčija, Norveška, Švica, Srbija, Hrvaška ter Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Njihovi skupni prihodki so presegli 1,5 bilijona evrov, skupaj pa so ustvarili več kot 60 milijard evrov dobička in zaposlovali več kot 2,5 milijona ljudi. Lani je bilo oddanih več kot 170.000 glasov, saj so podjetja iz vse Evrope javno podprle njihove stranke, zaposleni in primerljive družbe ter splošna javnost.

Za več informacij o zmagovalcih, Evropskih poslovnih nagradah in mreži RSM obiščite spletni strani www.businessawardseurope.com ali www.rsmi.com