Coca‑Cola HBC, vodilna družba za polnjenje izdelkov podjetja The Coca‑Cola Company, je po razglasitvi za vodilno podjetje na področju globalnega trajnostnega poslovanja skladno z indeksom DJSI naznanila sprejem novih zavez glede vodnega in ogljičnega odtisa.

  • Skupina Coca‑Cola HBC AG bo zmanjšala porabo vode za 30 % in neposredne emisije ogljika za 50% do leta 2020.
  • Tudi lokalno podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija bo prispevalo k uresničevanju novih okoljskih zavez skupine Coca‑Cola HBC AG.
  • Indeksi trajnostnega razvoja Dow Jones (DJSI) potrjujejo, da je skupina Coca‑Cola HBC že drugo leto zapored vodilni proizvajalec pijač na svetu na področju trajnostnega poslovanja.

Skupina Coca‑Cola HBC je naznanila, da namerava do leta 2020 zmanjšati porabe vode za 30 % v primerjavi z letom 2010 in v istem obdobju zmanjšati tudi neposredne emisije ogljika za 50 %.

Družba Coca‑Cola HBC je bila septembra že drugo leto zapored imenovana za vodilno družbo na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač glede na indeks trajnostnega razvoja Dow Jones na svetovni in evropski ravni. Družba Coca‑Cola HBC je zasedla tudi osmo mesto med 100 družbami, ki so navedene v borznem indeksu Financial Times (FTSE 100), in sicer za svoje poročanje o ogljiku prek storitve Carbon Clear – pri tem je zasedla prvo mesto med proizvajalci pijač.

Maria Anargyrou-Nikolić, generalna direktorica Coca-Cole HBC za Slovenijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino je dejala: »Nove zaveze odražajo položaj naše družbe kot vodilne sile trajnostnega poslovanja v sektorju pijač. Na področju naše poslovne enote bomo k izpolnjevanju teh ciljev prispevali z uvedbo programov za zmanjšanje porabe vode in energije v polnilnicah ter z nadaljevanjem in nadgradnjo družbeno odgovornih projektov, ki jih izvajamo v vseh treh državah. V polinilnici v Zagrebu, od koder uvažamo večino pijač za Slovenijo, smo v preteklih desetih letih porabo energije na liter proizvedene pijače zmanjšali za 24 %, porabo vode za 28 %, izpuste CO2 pa za 33 %. V Sloveniji Coca‑Cola izvaja številne družbeno odgovorne projekte, med okoljsko usmerjenimi je na primer projekt Moja reka si, ki poteka v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije znotraj Partnerstva za zeleno Donavo, kjer sodelujemo tako z lokalnimi organizacijami kot z Mednarodno komisijo za varovanje reke Donave in z devetimi državami, ki so poleg Slovenije del njenega porečja. Naša partnerstva z deležniki v Sloveniji so bistveno prispevala k našim dosežkom in bodo tudi v prihodnje ključnega pomena pri izpolnjevanju naših novih zavez.«

Družba je bila že osmo leto zapored uvrščena med indekse trajnostnega razvoja Dow Jones, ki predstavljajo glavno globalno referenčno točko na področju trajnostnega poslovanja, ki je znana po svojem strogem ocenjevanju in se osredotoča na najboljše družbe določenega sektorja.

Med 2.500 podjetji iz različnih gospodarskih panog, ki so bila po vsem svetu povabljena k sodelovanju v postopku ocenjevanja za vključitev v DJSI, je Coca‑Cola HBC AG zasedla prvo mesto med proizvajalci pijač, in sicer z oceno 87/100. To je kar 34 točk več od povprečne ocene v tej panogi. Skupina je prvo mesto v svoji panogi zasedla v osmih kategorijah: kodeks poslovnega vedenja/skladnost/preprečevanje korupcije, okoljska politika, ravnanje z embalažo, viri surovin, vlaganje v človeški kapital, zdravje in prehrana, poročanje o družbeni odgovornosti ter pridobivanje in ohranjanje talentov.

Ključni poudarki integriranega letnega poročila skupine Coca‑Cola HBC AG za leto 2014 vključujejo naslednje:

  • Ocena & raquo;A« s strani projekta za upravljanje z ogljičnim odtisom (nekdanja organizacija Carbon Disclosure Project – CDP)
  • Zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij ogljika za 7,8 % (obseg 1, 2 in 3)
  • 4,3 milijona evrov vložka v projekte za energetsko učinkovitost
  • Izboljšanje energetske intenzivnosti za 4,3 %
  • 5,8 milijona evrov vložka v projekte za varčevanje z vodo, privarčevanega 1,1 milijona kubičnih metrov vode
  • Potrošnja vode zmanjšana za 4,1 %
  • 82 % indeks vključenosti zaposlenih v trajnostno poslovanje podjetja

Dodatne informacije:

Maja Murič
Vodja sektorja za odnose z javnostmi, Coca‑Cola HBC Slovenija
E-pošta: maja.muric@cchellenic.com 
Tel: +386 1 589 04 52

O skupini Coca‑Cola HBC

Skupina Coca‑Cola HBC je vodilna družba za polnjenje izdelkov družbe The Coca‑Cola Company in na leto proda več kot 2 milijardi zabojev pijače. Prisotna je v 28 državah, kjer s pijačo oskrbuje približno 589 milijonov ljudi. Skupina Coca‑Cola HBC ponuja široko paleto pripravljenih brezalkoholnih pijač, kot so gazirane pijače, sokovi, vode, športni napitki ter energijske pijače, čaji in kava. Skupina si prizadeva za spodbujanje trajnostnega razvoja za ustvarjanje vrednosti za svoje poslovanje in družbo. Slednje vključuje storitve za izpolnjevanje potreb potrošnikov pijač, pospeševanje odprtega in notranjega delovnega okolja, poslovanje s poudarkom na varstvu okolja ter prispevek k socialnemu in gospodarskemu razvoju lokalnih skupnosti. Skupina Coca‑Cola HBC je vodilna med proizvajalci pijač glede na indekse trajnostnega razvoja Dow Jones na svetovni in evropski ravni ter je vključena tudi v indeks FTSE4Good.

Skupina Coca‑Cola HBC je na londonski borzi uvrščena med družbe z delnicami z višjimi donosi (LSE: CCH), njene delnice pa kotirajo na Atenski borzi (ATHEX: EEE). Več informacij najdete na naslovu http://www.coca-colahellenic.com/

O družbi Coca‑Cola HBC Slovenija

Družba Coca–Cola HBC Slovenija je ena največjih družb v državi na področju brezalkoholnih pijač. Podjetje ima sedež v Trzinu in zaposluje 130 ljudi, posredno pa v vrednostni verigi podpira še dvakrat toliko delovnih mest. Družba s prodajo in distribucijo edinstvenega portfelja kakovostnih blagovnih znamk skupine The Coca‑Cola Company, zanesenjaškim pristopom k trženju in zglednim ravnanjem na področju družbene odgovornosti podjetij svoje proizvode zagotavlja približno dvema milijonoma ljudi.

O indeksih trajnostnega razvoja Dow Jones

DJSI je bil ustanovljen leta 1999 kot prva globalna primerjava na področju trajnosti. Indekse v sodelovanju zagotavljata ponudnika RobecoSAM in S&P Dow Jones Indices. Skupina spremlja gibanje delnic vodilnih svetovnih podjetij na podlagi ekonomskih, okoljskih in družbenih kriterijev. Indeksi služijo kot podlaga investitorjem, ki bi radi vključili trajnostno noto v svoj portfelj in ostalim podjetjem, ki bi radi spoznali najboljše prakse na trajnostnem področju. Na podlagi končne ocene se med indekse vključi najboljših 10% družb po posameznih panogah. Več informacij najdete na naslovu http://www.sustainability-indices.com/