Do leta 2020 se družba Coca‑Cola HBC zavezuje novim trajnostnim ciljem za krepitev trajnostne rasti poslovanja in spodbujanja boljše prihodnosti.

Dow Jones indeks trajnostnega razvoja (DJSI) je 8. septembra 2016 družbo Coca‑Cola HBC že tretje leto zapored počastili z imenovanjem globalne vodje na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač. Družba Coca‑Cola HBC pa je na podlagi transparentnega in doslednega trajnostnega poslovanja oznanila nove ambiciozne trajnostne cilje.

Do leta 2020 nameravamo:

  • pridobiti 40 % vse energije, ki jo porabimo, iz obnovljivih in čistih virov energije;
  • v povprečju pridobiti nazaj vsaj 40 % embalaže, ki jo da na trg;
  • pridobiti 20 % vseh plastenk PET, ki jih porabimo iz recikliranja plastenk PET in/ali plastenk PET iz obnovljivih materialov;
  • zmanjšati obseg embalaže za 25 % na liter proizvedene pijače;
  • certificirati več kot 95 % svojih ključnih poljedelskih sestavin v skladu s trajnostnimi poljedelskimi vodilnimi načeli družbe Coca‑Cola;
  • v skupnosti investirati vsaj 2 % našega letnega dobička pred davkom;
  • podvojiti število zaposlenih, ki se udeležujejo prostovoljnih pobud med delovnim časom, do 10 %  naših zaposlenih.

Teh sedem novih ciljev temelji na zavezah družbe za zmanjšanje intenzivnosti porabe vode in neposrednih emisij ogljika naše družbe za 30 % oziroma 50 % do leta 2020, kar je družba oznanila že v lanskem letu.

Družba Coca‑Cola HBC je bila vedno predana trajnostnemu poslovanju, pri čemer so rezultati njihovih prizadevanj oprijemljivi. Do sedaj smo uspeli doseči naslednje:

  • v zadnjih dveh letih smo zmanjšali porabo vode za 2,1 milijarde litrov, kar predstavlja kozarec vode za vsakogar na Zemlji;
  • v zadnjih petih letih smo zmanjšali globalni ogljikov odtis naših izdelkov za 1,07 milijona ton, kar je primerljivo z letnimi emisijami toplogrednih plinov več kot 200.000 avtomobilov, in sicer s pomočjo naložb v energetsko učinkovite in nizkoogljične tehnologije;
  • leta 2015 so za večjo dobrobit skupnosti, boljše upravljanje z okoljem in vodo ter razvoj mladih vložili 8,2 milijona evrov – 2,3 odstotka dobička pred obdavčitvijo – in sicer v partnerskem sodelovanju z več kot 230 nevladnimi organizacijami.

Ti ambiciozni in merljivi cilji poudarjajo našo  zavezo, da spodbujamo boljšo prihodnost za vse.

Z intenzivnostjo imamo v mislih porabo vode in neposredne emisije ogljika na liter proizvedene pijače v primerjavi z letom 2010.