Skupina Coca‑Cola HBC AG je 17. marca 2016 objavila svoje skupno letno poročilo za leto 2015 z naslovom & raquo;Refreshing business (Osveženo poslovanje)«.

Skupina Coca‑Cola HBC AG je 17. marca 2016 objavila svoje skupno letno poročilo za leto 2015 z naslovom & raquo;Refreshing business (Osveženo poslovanje)«.

Četrto skupno letno poročilo skupine Coca‑Cola HBC zagotavlja podatke o vseh vidikih poslovanja, upravljanja in trajnostnega poslovanja, ter slavi leto odličnih rezultatov in dosežkov. Letos smo s svojim poročilom naredili korak naprej in pripravili trajnostne vidike našega skupnega letnega poročila skladno z globalno sprejetimi smernicami pobude za poročanje G4. Da so naša prizadevanja na področju trajnostnega razvoja priznana, potrjuje dejstvo, da je skupina Coca‑Cola HBC že dve leti zapored vodilna v industriji proizvajalcev pijač glede na indeks trajnostnega razvoja Dow Jones na svetovni in evropski ravni.

Glavni izvršni direktor Dimitris Lois je povedal: »Leto 2015 je obeležilo znatno izboljšanje vseh vidikov našega poslovanja. Razširili smo svoj portfelj izdelkov, da bi potrošnikom zagotovili večjo izbiro, izboljšali svoje storitve za stranke in k sodelovanju spodbudili nadarjene ljudi v našem podjetju. Okrepili smo svojo zavezo, da bo trajnost postala organski del našega poslovanja in gonilnik naše rasti, in sicer z izboljšanjem poročanja prek sprejetja globalnih smernic za poročanje GRI G4 in uvedbo pobud, kot je & raquo;računovodstvo za trajnostni razvoj.«

Cilj skupine Coca‑Cola HBC je ustvarjanje vrednosti za vse interesne skupine in naš poslovni model to dokazuje z rezultati in učinki, ki nastajajo zaradi dejavnosti in odnosov v celotni vrednostni verigi. V letu 2015 smo:

 • prodali 2,1 milijarde zabojev pijač in dosegli 594 milijonov potrošnikov,
 • neposredno zaposlili vel kot 33.000 oseb,
 • dosegli čisti dobiček v višini 280 milijonov evrov,
 • plačali 271 milijonov evrov davkov,
 • vložili 8,2 milijona evrov v programe, ki jih izvajajo v skupnostih,
 • vložili 6.000 prostovoljnih ur,
 • zmanjšali porabo vode za 5,5 % v primerjavi z letom 2014,
 • zmanjšali intenzivnost emisij CO2 za 14,2 % v primerjavi z letom 2014.

Če podrobneje pogledamo tri razsežnosti trajnostnega razvoja, so ključni poudarki leta 2015 bili tudi:

Ekonomski:

 • plačanih 1.070 milijonov evrov za plače, prispevke ter davke zaposlenih,
 • partnerstvo z več kot 43.000 dobavitelji,
 • neposredna in posredna zaposlitev več kot 600.000 ljudi v celotni evropski vrednostni verigi.

Okoljski:

 • uvedba znanstveno preverjenih ciljev za zmanjšanje intenzivnosti ogljika, ki jih je sprejel Inštitut za svetovne vire (World Resources Institute) – smo eno izmed prvih 12 podjetij na svetu, ki so to storila,
 • vloženih 5,3 milijona evrov v pobude za varčevanje z energijo, zmanjšanje porabe za 375 milijonov mega joulov.
 • recikliranih 91 % odpadkov, ki nastajajo pri poslovanju.

Socialni:

 • vložena 2 milijona evrov v razvojne programe za mlade,
 • 33 % vodstvenih položajev so zasedale ženske,
 • partnerstvo z več kot 230 nevladnimi organizaciji v 28 državah.