Coca‑Cola HBC, vodilna družba za polnjenje izdelkov družbe The Coca‑Cola Company, je bila danes s strani indeksa trajnostnega razvoja Dow Jones razglašena za globalno vodilno podjetje na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač. Skupni rezultat družbe je bil 90, kar je 3 točke več kot lani in kar 40 točk več od povprečne ocene v panogi.

Dow Jones Sustainability Indices logo

Družba Coca‑Cola HBC je bila že deveto leto vključena v globalno ocenjevanje zaradi svojega rezultata kot vodilno podjetje na področju trajnostnega poslovanja v letu 2015. Med letom je družba Coca‑Cola HBC dodatno zmanjšala svoj okoljski odtis, ko je ogljikove emisije znižala za dvomestno število. Hkrati je dodatno zmanjšala porabo vode za izdelavo enega litra pijače, pa tudi količino embalaže, kljub večji proizvodnji in prodaji. V letu 2015 je bila družba Coca‑Cola HBC med prvimi 12 podjetji na svetu, ki so vzpostavila cilje za zmanjšanje ogljika na podlagi znanstveno preverjenih podatkov tako za neposredno, kot tudi za posredno poslovanje. Določitev notranje cene za vodo in ogljik v letu 2015 in zaveza k računovodstvu za trajnostni razvoj na praktični način kažeta, kako družba Coca‑Cola HBC podpira globalna prizadevanja za dosego ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli Združeni narodi.

Družba Coca‑Cola HBC je najbolj raznovrstna družba za polnjenje izdelkov v sistemu Coca‑Cola, ki dosega skoraj 600 milijonov potrošnikov v 28 že vzpostavljenih državah ter državah v razvoju in gospodarskem vzponu na 3 celinah. Družba je za večjo dobrobit skupnosti vložila 8,2 milijona evrov – 2,3 odstotka dobička pred obdavčitvijo – pri čemer se je osredotočila na tri ključna področja: aktivni življenjski slog, upravljanje z okoljem in vodo ter razvoj mladih v partnerskem sodelovanju z več kot 230 nevladnimi organizacijami.

Največji kazalniki uspešnosti v letu 2015:

  1. 33.311 zaposlenih
  2. 43.000 dobaviteljev
  3. 1,3 milijarde evrov za neposredno preskrbo
  4. 271 milijonov evrov plačanih davkov
  5. 11,7–odstotno zmanjšanje posrednih emisij ogljika v primerjavi s preteklim letom
  6. 7,2–odstotno izboljšanje razmerja pri porabi energije v primerjavi s preteklim letom
  7. 19,4–odstotno izboljšanje pri uporabi reciklirane embalaže PET v primerjavi s preteklim letom
  8. 87–odstotno trajnostno vključevanje

* DJSI, eden najuglednejših in najbolj priznanih indeksov trajnega razvoja za družbe, je priznal družbo Coca‑Cola HBC zaradi njenega trdnega, preglednega in doslednega trajnostnega poslovanja

Več o trajnostnem poslovanju družbe Coca‑Cola HBC lahko preberete na naslovu http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/.