Edinstven dosežek v sektorju brezalkoholnih pijač, ki dokazuje vodilni položaj podjetja Coca‑Cola HBC v praksah trajnostnega razvoja in transparentnem poročanju

Dow Jones Sustainability Indices logo

Coca‑Cola HBC, vodilno podjetje za polnjenje izdelkov družbe Coca‑Cola Company, je bila v sklopu indeksa trajnostnega razvoja Dow Jones četrto leto zapored imenovana za globalno vodilno podjetje na področju trajnostnega poslovanja v kategoriji proizvajalcev pijač. Z doseganjem izvrstnih rezultatov na področju trajnostnega poslovanja v letu 2016, posebej na področju delovnih praks, strategije za trge v razvoju, zdravja in prehrane ter zaščite okolja, je podjetje doseglo skupen rezultat 90 točk, kar je za 38 točk več od povprečja panoge.

Čez leto se je Coca‑Cola HBC še naprej osredotočala na nadaljnje zmanjšanje svojega vpliva na okolje in spodbujanje pozitivnih sprememb v sodelovanju s svojimi partnerji ter je razvijala trajnostno vrednostno verigo in zagotavljala podporo skupnostim pri izboljšanju skupnih življenjskih pogojev.

V sklopu izboljšav, doseženih v prejšnjih letih, je tudi količina vode, porabljena za proizvodnjo enega litra pijače. Ta je bila v letu 2016 zmanjšana za 3 odstotke. Tudi delež porabljene energije je bil zmanjšan za 5 odstotkov, kar pomeni, da podjetje za proizvodnjo enega litra pijače porabi manj energije. Kar 37 odstotkov skupne embalaže, postavljene na tržišče, je bilo v letu 2016 reciklirane.

K edinstvenemu uspehu je s svojimi projekti pripomogla tudi Coca‑Cola HBC Slovenija. Podjetje namreč že šest let uspešno izvaja projekt Moja reka, ki se osredotoča na izvedbo čistilnih akcij slovenskih rek, v koncu leta pa v sodelovanju z lokalnimi partnerji načrtuje tudi pričetek projekta, ki se bo osredotočal na razvoj mladih.

Coca‑Cola HBC oskrbuje približno 600 milijonov potrošnikov na 28 razvitih trgih, trgih v razvoju in trgih v nastajanju na treh celinah. Podjetje je v letu 2016 vložilo 7,3 milijona evrov oziroma 1,6 odstotka svojega dobička pred odbitkom davka v številne pobude za izboljšanje življenjskih pogojev v skupnosti. Poseben poudarek podjetja je na upravljanju okolja in vodnega gospodarstva ter razvoj mladih, kar je doseglo v sodelovanju z več kot 294 nevladnimi organizacijami.

Pomembnejši pokazatelji:

  1. 31.083 zaposlenih
  2. 35.000 dobaviteljev v vrednostni verigi
  3. 3,1 milijarde evrov, porabljenih za dobavitelje
  4. 281 milijonov evrov skupno plačanega davka
  5. 6-odstotno zmanjšanje neposrednih emisij ogljika v primerjavi s prejšnjim letom
  6. 33-odstotno zmanjšanje odpadnih voda na liter proizvedene pijače v primerjavi s prejšnjim letom
  7. 88-odstotna vključenost zaposlenih v pobude za trajnostni razvoj

Opombe:

Za več informacij o rezultatih podjetja Coca‑Cola HBC na področju trajnostnega razvoja obiščite: http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/.