Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija vsem svojim zaposleni želi zagotoviti enake možnosti in jih v nobenem pogledu njiovega delovnega odnosa ne bo diskriminiralo na podlagi rase, vere, barve kože, etničnega in narodnostnega izvora, starosti, invalidnosti, spolne in politične usmerjenosti ter spola in zakonskega stanu.