Spodaj navajamo svojo Politiko glede genetsko spremenjenih sestavin.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija ne uporablja sestavin, ki so genetsko spremenjene ali so proizvedene iz genetsko spremenjenih organizmov. Ob upoštevanju tega in dejstvu, da ne obstajajo zakonski predpisi ter tržne zahteve za označevanje izdelkov, v katerih opisane sestavine niso prisotne, podjetje izdelkov ne označuje.

Stališče podjetja je, da podpira odgovorno uporabo sodobne biotehnologije znotraj učinkovitega predpisanega nadzora ob podajanju potrebnih podatkov glede njene uporabe. Uporaba takšne tehnologije za pridobivanje boljših pridelkov lahko prinese veliko koristi za človeštvo, zato bi se morale posamezne uporabe vrednotiti glede na prednosti, ki jih prinašajo.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija se zaveda dejstva, da se stališče javnosti glede genetsko spremenjenih sestavin v hrani še razvija. Podjetje se prav tako zaveda, da sta javna razprava in sprejemanje genetsko spremenjenih sestavin v evropskih državah na različnih stopnjah kot v ostalih delih sveta.

Glede na to, da se javna razprava nadaljuje, podjetje spremlja njen razvoj in je pripravljeno ponovno oceniti in spremeniti svojo politiko glede na razvoj dogodkov.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija podpira upravičene in znanstveno utemeljene rešitve ter spodbuja in podpira dobavitelje pri upoštevanju primernih norm.