Spodaj navajamo svojo izjavo o Politiki glede podnebnih sprememb. Je v lasti in podprta s strani odbora za družbeno odgovorno poslovanje upravnega odbora; za uspešno izvajanje tega programa so odgovorni vsi zaposleni družbe Coca‑Cola Hellenic na vseh ravneh in položajih organizacije.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija se trudi omejiti svoj vpliv na podnebne spremembe in svoje celotno poslovanje temelji na načelih trajnosti. Smo mnenja, da ima industrija ključno vlogo pri iskanju trajnih rešitev za podnebne izzive sedanjosti.

Neposredne emisije toplogrednih plinov, ki so posledica delovanja podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija, so v glavnem rezultat uporabe energije v voznem parku. Posredne emisije izvirajo iz surovin (sestavin in embalaže) ter hladilne opreme.

V skladu z našo politiko zaščite okolja bomo:

  • zmanjšali porabo energije pri poslovanju;
  • delali na uvajanju tehnologij, ki temeljijo na alternativnih in obnovljivih virih energije, s čimer bomo našim tovarnam zagotovili dodatno trajnostno energijo; uresničili sodelovanje z interesnimi skupinami v borbi proti podnebnim spremembam;
  • odprto in skladno s Protokolom o toplogrednih plinih obveščali o emisijah škodljivih snovi, ciljih, rezultatih in dejavnostih, ki so povezane s toplogrednimi plini.

Kot glavna direktorica podjetja bom izvajala tukaj opisano politiko glede podnebnih sprememb, za katero je pristojna Komisija za korporacijsko družbeno odgovornost upravnega odbora
Coca-Cole Hellenic in jo povsem podpira. Vsi zaposleni podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija, na vseh ravneh in funkcijah, so odgovorni za uspešno izvajanje tega programa.