Spodaj navajamo svojo Politiko glede virusa HIV/aidsa.

Povzetek

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija odločno skrbi za dobrobit svojih zaposlenih. Podjetje se zaveda dejstva, da so lahko njeni zaposleni izpostavljeni tveganju okužbe z virusom HIV ter da je veliko število primerov okužbe z virusom HIV posledica pomanjkanja sistemov za zagotavljanje podpore in zdravstvenih storitev obolelim.

Ta politika uvaja dvojni pristop k reševanju te težave:

  • zmanjševanje tveganja okužbe zaposlenih in njihovih družin s pomočjo izobraževalnega programa, katerega cilj je razvijanje zavedanja o načinu prenosa virusa HIV ter o tem kako je okužbo mogoče preprečiti
  • tesno sodelovanje z mestnimi oblastmi, pristojnimi ustanovami za nudenje pomoči in podjetjem The Coca‑Cola Company, s čimer lahko podjetje Coca‑Cola Hellenic prispeva svoj doprinos k zagotavljanju protiretrovirusnih zdravil za obolele zaposlene in njihove družine, če zdravljenje ni enostavno dostopno.

Ta politika je oblikovana v skladu s Skupnim programom Združenih narodov za boj proti virusu HIV/aidsu (UNAIDS), Kodeksom ravnanja Mednarodne organizacije dela in Korporacijskimi smernicami podjetja The Coca‑Cola Company za Afriko.

Cilji

  • Razviti zavedanje o problemu virusa HIV/aidsa prek izobraževanja zaposlenih in posamičnega svetovanja ob zagotovljeni diskretnosti, s čimer bi se okuženim zaposlenim ob nudenju zdravstvene nege zagotovilo dostojanstvo in spoštovanje.
  • Podajanje smernic o raziskovanju, analizi, diskretnosti in preprečevanju diskriminacije pri zaposlovanju.

Zaupnost

Okužba z virusom HIV, katerega od zaposlenih, ostane v strogi tajnosti. Zdravstvena dokumentacija zaposlenega, okuženega z virusom HIV, se smatra kot zaupna.

Dostop do takšnih podatkov je strogo omejen na zdravstveno osebje znotraj podjetja, vendar se podatki razkrivajo samo, če je to zakonsko nujno in se zaposleni s tem strinja.

Prostovoljno razkrivanje podatkov

Zaposleni, ki se je okužil z virusom HIV oz. je zbolel za aidsom, o tem ni dolžan obvestiti podjetja. Če zaposleni svojemu vodji ali predstavniku oddelka za upravljanje s človeškimi viri razkrije svoje fizično stanje oz. podatek o tem, da je okužen z virusom HIV ali je zbolel za aidsom, potem mu bo nadrejeni nudil podporo in ga poslušal ter zabeležil ključne težave. Če predstavnik oddelka za upravljanje s človeškimi viri ni seznanjen s tem, potem se bo vodja (ob izrecnem strinjanju zaposlenega) obrnil nanj in zaprosil za smernice ter sredstva, s katerimi lahko osebi nudi potrebno pomoč.

Vsak primer bo obravnavan posamično, da se lahko potrebe zaposlenega uskladijo s pogoji poslovanja.

Zdravstveni pregled

Podjetje od prosilcev za zaposlitev ali zaposlenih podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija ne bo zahtevalo, da razkrijejo osebne podatke glede virusa HIV/aidsa, razen če zakon določa drugače.

Zaposleni, ki želijo ugotoviti, ali so okuženi z virusom HIV/aidsom, se lahko prostovoljno udeležijo pregleda, pod pogojem, da podpišejo dokument v katerem izjavljajo, da se strinjajo s pregledom, da se zavedajo vseh posledic in da se strinjajo s svetovanjem pred pregledom in po njem.

Svetovanje

Če možnost svetovanja ni na voljo, potem bo podjetje vsem zaposlenim zagotovilo dodatne podatke in izobraževalne programe. Če pa je svetovanje možno, potem bodo te storitve in programi dostopni tudi članom družin zaposlenih.

Prav tako bomo poiskali pomoč pri ustreznih skupinah za nudenje podpore in svetovanja, ki so javno priznane. Podatki o njih se lahko, ob zagotovljeni diskretnosti, zahtevajo od vodij ali predstavnikov oddelka za upravljanje s človeškimi viri.

Razumna prilagoditev in varnost delovnega mesta

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija bo izvedlo ukrepe za razširitev razumne prilagoditve za zaposlene z boleznimi, ki jih povzroča virus HIV. To lahko vključuje spremembo delovnega časa, posebno opremo, možnost pogostejših premorov, dopust za obiske zdravnika, prilagodljiv bolniški dopust, skrajšan delovni čas in možnost dogovora o vrnitvi na delo.

Zaposleni, ki so pozitivni na virus HIV, lahko nadaljujejo z delom, podjetje pa se bo do njih glede izobrazbe, napredovanj, premestitev, disciplinskih ukrepov in ostalih vidikov socialne varnosti vedlo kot do vseh drugih zaposlenih.  Uredbe, ki so urejene v sklopu veljavnih politik in smernic, in temeljijo na bolniškem dopustu in zmanjšanju delovne sposobnosti/invalidnosti, se uporabljajo na način, ki je predpisan za kronične bolezni.

Podjetje zaposlenih ne bo odpuščalo samo na podlagi njihove okuženosti z virusom HIV.

Če zaposleni z boleznijo, ki jo povzroča virus HIV, zaradi zdravstvenega stanja ni zmožen nadaljevati z delom in so bile izčrpane vse možnosti prilagoditve delovnih pogojev, vključno s podaljšanim bolniškim dopustom, se lahko delovno razmerje prekine v skladu s protidiskiminacijskimi zakoni, delovnim pravom in politikami ter smernicami podjetja.

Zniževanje in upravljanje tveganja

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija se bo trudilo zagotoviti svojim zaposlenim varno in zdravo delovno okolje, kar vključuje tudi izvedbo previdnostnih ukrepov ter omogočanje dostopa do zaščitne opreme in prve pomoči.

Pritožbe glede diskriminacije in disciplinski postopki

Če zaposleni smatra, da je diskriminiran na podlagi njegove okuženosti z virusom HIV, potem ima možnost sprožiti notranji postopek pritožbe.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija bo izvedlo potrebne korektivne in disciplinske ukrepe proti zaposlenim, za katere bo ugotovljeno, da so sodelovali v nadlegovanju in diskriminaciji zaposlenega, ki je neposredno ali posredno povezan z virusom HIV/aidsom.

Razkrivanje podatkov

Da bi bilo pripravljeno odgovoriti na zdravstvene težave svojih zaposlenih in olajšalo bodoče načrtovanje delovne sile, lahko podjetje izvede potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovilo oceno dejanskega stanja znotraj podjetja glede virusa HIV/aidsa. Takšno ocenjevanje bo izvedeno prostovoljno, vsi podatki pa bodo strogo tajni.

Podjetje zagotavlja, da s takšnimi podatki ne bo odkrita identiteta zaposlenega.

Sprememba politike

Sprememba ali prilagoditev te politike bo izvedena v primeru potrebe, v skladu s trenutnimi pogoji in če bo to zahtevalo stanje glede virusa HIV/aidsa.