Spodaj navajamo svojo Politiko glede zdravja in telesne pripravljenosti. Je v lasti in podprta s strani odbora za družbeno odgovorno poslovanje upravnega odbora; za uspešno izvajanje tega programa so odgovorni vsi zaposleni družbe Coca‑Cola Hellenic na vseh ravneh in položajih organizacije.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija skrbi za zdravje potrošnikov in jim ponuja mnogo različnih napitkov, od običajnih gaziranih pijač s sladkorjem ali brez njega do sokov, vod in ostalih brezalkoholnih pijač. Vsi izdelki lahko predstavljajo sestavni del zdravih prehranjevalnih navad.

Naši izdelki se lahko uporabljajo ob različnih priložnostih in v vsakem delu dneva. Podjetje promovira skrb o telesni pripravljenosti in telesno aktivnost.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija ima cilj zadovoljevanja potreb potrošnikov na naslednjih področjih:

Raznovrstnost ponudbe

  1. Nadaljevali bomo z bogatenjem naše ponudbe gaziranih pijač, sokov, vod, čajev, kave in funkcijskih napitkov, s čimer bomo razvijali naše izdelke in krepili tiste njihove lastnosti, ki prispevajo k zdravju potrošnikov.
  2. Še naprej bomo promovirali nizkokalorične in brezkalorične pijače. Od leta 2001 do danes je bila povprečna kalorična vrednost naših napitkov zmanjšana za 20 %.
  3. Potrošnikom bomo zagotovili možnost izbire pakiranj, katerih velikost se sklada z njihovimi potrebami, da bomo lahko prispevali k nadzoru vnosa kalorij v organizem.

Več podatkov o izdelku

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija si je zastavilo cilj odgovornega obveščanja potrošnikov o svojih izdelkih, promocije jasnih, razumljivih nalepk s podatki o hranilnih vrednostih na sprednji strani izdelka in zagotavljanja vseh podatkov, ki so potrebni pri odločitvi za nakup, prek programa prehrane in dodatnega materiala.

Na zadnji strani izdelkov podjetja Coca-Cole HBC Slovenija se nahajajo nalepke z izčrpnimi podatki o kalorični vrednosti, sladkorju, maščobah, nasičenih maščobnih kislinah in soli na enoto ter delež teh sestavin v zdravi prehrani. Ti podatki potrošnikom omogočajo sprejemanje odločitev glede nadzora nad telesno težo. Dodatni podatki so na voljo v publikacijah, ki jih izdaja podjetje, na spletnih straneh podjetja in prek klicnega centra za potrošnike.

Odgovorna prodaja in oglaševanje

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija svojih izdelkov ne prodaja v osnovnih šolah in jih ne oglašuje v medijih ali programih, ki so namenjeni otrokom mlajšim od 12 let.
Odločitve o tem, kateri izdelki so najbolj primerni za prodajo v šolah, kamor hodijo otroci starejši od 12 let, podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija sprejema v sodelovanju z učitelji, starši in ostalimi interesnimi skupinami.

Vseobsežni cilji za vse življenjske sloge

Podjetje Coca‑Cola Hellenic je eno od prvih podjetij, ki so odredila Obveznosti članic Združenja evropskih proizvajalcev brezalkoholnih pijač (ang. UNESDA Commitments). Gre o prostovoljnih zavezah, ki so povezane z obveščanjem in izobraževanjem potrošnikov, zdravim življenjskim slogom in telesno aktivnostjo, oglaševanjem, ponudbo napitkov in raziskovanji, ki se izvajajo v Evropski uniji. Ta dokument služi kot podpora Okviru Evropske unije za dejavnosti na področju prehrane, telesne aktivnosti in zdravja, ki je ena najpomembnejših skupin različnih interesnih skupin, katerih skupni cilj je borba proti prekomerni teži. Zaveze veljajo za vse podružnice podjetja v Evropski uniji.

Promoviranje športa in telesne aktivnosti

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija oblikuje, sodeluje in finančno podpira cel niz športnih prireditev in drugih oblik telesne aktivnosti, s čimer promovira skrb za telesno pripravljenost in spodbuja državljane, da skrbijo za svojo telesno težo in preprečujejo prekomerno težo. V sodelovanju z državnimi ustanovami, športnimi strokovnjaki, strokovnjaki na področju prehrane in drugimi proizvajalci pijač podjetje dela na številnih projektih, ki so povezani s telesno aktivnostjo in izobraževalnimi programi o pravilni prehrani. 

Med zaposlenimi promoviramo pomembnost telesne pripravljenosti in zdravja, pri čemer jim ponujamo nasvete in podatke o prehrani, zdravju in telesni pripravljenosti.