Spodaj navajamo svojo Politiko glede kakovosti in varnosti živil. Je v lasti in podprta s strani odbora za družbeno odgovorno poslovanje upravnega odbora; za uspešno izvajanje tega programa so odgovorni vsi zaposleni družbe Coca‑Cola Hellenic na vseh ravneh in položajih organizacije.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija je prepričano, da je uspeh odvisen od tega, da se na trgu zagotavljajo visokokakovostni izdelki, pakiranja in storitve, s katerimi se izpolnjujejo in presegajo pričakovanja kupcev ter potrošnikov prestižnih blagovnih znamk. To prepričanje temelji na odgovornosti podjetja, da zagotavlja zdravstveno ustreznost vseh izdelkov, ki jih ponuja.

Podjetje je odločno v nameri, da zagotovi stalno rast ugleda vsake svoje blagovne znamke in ohrani zaupanje potrošnikov v svoje izdelke, in sicer na podlagi razvoja in uporabe sistemov, norm in običajnih postopkov, s katerimi se zagotavlja kakovost in zdravstvena ustreznost hrane.

Zdravstvena ustreznost hrane je odgovornost vsakega zaposlenega, ki ima neposreden vpliv na sestavine, embalažo, proizvodnjo, skladiščenje in prevoz izdelkov. Odločnost glede zagotavljanja kakovosti podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija temelji na spoštovanju naslednjih načel zdravstvene ustreznosti in kakovosti:

 • lansiranje izdelkov na tržišče, ki izpolnjujejo najvišje norme zdravstvene ustreznosti in kakovosti hrane
 • izpolnjevanje ali preseganje vseh zakonsko predpisanih pogojev povezanih z zdravstveno ustreznostjo in kakovostjo hrane
 • zagotavljanje trajne stopnje zdravstvene ustreznosti in kakovosti hrane na podlagi izvajanja in certificiranja učinkovitih sistemov, usklajenih z normami ISO 9001:2008, ter normami Sistema za upravljanje podjetja The Coca‑Cola Company v procesu distribucije in prodaje brezalkoholnih pijač v Sloveniji
 • potrjevanje učinkovitosti sistema za upravljanje zdravstvene ustreznosti in kakovosti hrane na podlagi notranje in zunanje revizije,  ki sta jo priznali Mednarodna organizacija za standardizacijo in podjetje The Coca‑Cola Company
 • zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in kakovosti hrane s strukturiranimi programi, katerih cilj je razvijanje zavedanja in tehničnih veščin, upravljanje tveganja in spodbujanje doseganja vse višje stopnje odličnosti
 • stalno pregledovanje politike, norm in postopkovnih pravil za učinkovito upravljanje tveganj, povezanih z zdravstveno ustreznostjo hrane, ki izhaja iz sprememb izdelkov, postopkov in tehnologij
 • uvrščanje strategije za zdravstveno ustreznost in kakovost hrane v letno načrtovanje, s čimer se zagotavlja, da bo zdravstvena ustreznost in kakovost hrane še naprej sestavni del poslovanja
 • postavljanje merljivih letnih ciljev na področju zdravstvene ustreznosti in kakovosti hrane, da bi zagotovili trajen napredek ter usklajenost z vsemi normami
 • zagotavljanje, da dobavitelji in proizvajalci sprejemajo enake obveznosti, povezane z zdravstveno ustreznostjo in kakovostjo hrane, ter nadzorovanje dostavljenih materialov in storitev med revizijami
 • prenašanje pogojev zdravstvene ustreznosti hrane dobaviteljem, proizvajalcem, kupcem in potrošnikom prek določanja specifikacij za sestavine, embalažni material, skladiščenje izdelkov ter izdelave smernic za potrošnike
 • posredovanje vidikov, strategij in rezultatov, povezanih z zdravstveno ustreznostjo in kakovostjo hrane, sodelavcem, potrošnikom, kupcem in glavnim interesnim skupinam, ki vplivajo na sisteme upravljanja zdravstvene ustreznosti in kakovosti hrane podjetja oz. so v njih vključeni.