Spodaj navajamo svojo Politiko upravljanja z embalažnimi odpadki. Je v lasti in podprta s strani odbora za družbeno odgovorno poslovanje upravnega odbora. Za uspešno izvajanje tega programa so odgovorni vsi zaposleni družbe Coca‑Cola Hellenic na vseh ravneh in položajih organizacije.

Coca‑Cola HBC Slovenija je odločna v svoji nameri, da zagotovi trajni napredek na področju zaščite okolja, tj. upravljanja z embalažami in embalažnimi odpadki.

Podjetje podpira izvajanje programa zbiranja embalažnega odpada in njeni cilji so:

 • proizvajati učinkovite programe recikliranja z najnižjimi stroški, ki zagotavljajo trajnost
 • oblikovati in izvajati poslovne načrte v skladu z najvišjimi normami.

Da bi doseglo navedene cilje, podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija:

 • poizkuša izboljšati sistem odkupovanja embalaž in podpira izobraževanje in programe razvijanja zavedanja potrošnikov
 • sodeluje v javnih kampanjah za razvijanje zavedanja potrošnikov, v izobraževalnih programih glede ločenega zbiranja odpadkov in kampanjah proti nezakonitemu odlaganju odpadkov
 • sodeluje s pristojnimi državnimi organi in predstavniki ustreznih gospodarskih vej glede ugotavljanja zakonskih okvirov znotraj katerih je mogoče istočasno ustvarjati gospodarski napredek, izločati koristne odpadke in zmanjšati emisije škodljivih snovi
 • podpira stališče, da morajo javna politika in ustrezne zakonske spremembe spodbujati razvoj in uporabo primernih tehnoloških rešitev ter omogočiti dopolnitev tržnih mehanizmov
 • spodbuja organizirano zbiranje embalaž na javnih dogodkih, da bi se preprečilo nezakonito odlaganje
 • dela na trajnosti embalaž
 • želi sodelovati s tovarnami za reciklažo "od plastenke do plastenke", če obstajajo primerni predpogoji v obliki poceni in učinkovitih programov zbiranja plastičnih embalaž
 • strategije ravnanja z embalažami in embalažnim odpadom uvršča v letne načrte, da bi to področje ostalo sestavni del poslovanja
 • Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija se bo trudilo:
 • vplivati na politiko, zakonodajo in inovacije, pri čemer bo razvijalo argumentiran dialog z interesnimi skupinami in podpiralo iskanje pravičnih in trajnih rešitev, obenem pa podpiralo tržne mehanizme in spodbujalo inovativne tehnološke rešitve ločevanja odpadkov
 • spodbuditi mednarodno sodelovanje na ravni združenj, ki se ukvarjajo s problematiko ravnanja z embalažnim odpadom zaradi podpiranja rešitev za zmanjševanje vplivov embalažnega odpada na okolje
 • potrošnikom zagotoviti raznolikost izdelkov podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija in prosto izbiro ko govorimo o izdelkih in pakiranjih
 • še naprej spodbujati razvoj primarne embalaže manjše teže in spodbujati uporabo embalaže, ki jo je mogoče ponovno uporabiti, ter uporabo učinkovitejše zasnove
 • še naprej povečevati delež recikliranega materiala v embalažah napitkov s poudarkom na plastičnih embalažah.