Spodaj navajamo svojo Politiko varnosti voznega parka. Za nadzor izvajanja te politike je odgovoren odbor za družbeno odgovorno poslovanje upravnega odbora.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija skrbi za zdravje in varnost svojih zaposlenih in vseh oseb, na katere vpliva delovanje podjetja. Z uvedbo politike zaščite zdravja in varnosti na delovnem mestu se je vodstvo podjetja zavezalo k zniževanju tveganja poškodb in smrtnih primerov, ki so posledica nesreč med izvajanjem delovnih nalog ob uporabi vozil iz službenega voznega parka. Podjetje prav tako odločno spodbuja varnost pri vožnji izven delovnega časa.

Za izvajanje te politike in zniževanje tveganja nesreč je potrebno:

 • spoštovati vse zakonske predpise, ki se nanašajo na varnost vozila in voznika;
 • vsem zaposlenim jasno razložiti katere so njihove odgovornosti in obveznosti pri izvajanju politike varnosti voznega parka;
 • zagotoviti primerno izobraževanje glede na tip vozila, vključno s programom varne in ekološke vožnje;
 • varnost smatrati kot glavni kriterij pri izbiri vozila;
 • določiti in spoštovati kriterije za izbiro voznika;
 • zagotoviti, da je varnostna oprema, ki se nahaja v vozilu, v skladu z njegovo uporabo pri delu;
 • opremiti vsa službena vozila s primerno varnostno opremo in zagotoviti njeno redno uporabo;
 • zagotoviti, da se ne presega dovoljena preobremenitev in število potnikov;
 • redno servisirati vozila, da bi bila varna za vožnjo;
 • dobro načrtovati pot, vožnjo in zagotoviti redne odmore, da se lahko prepreči utrujenost voznika;
 • raziskati okoliščine vsake posamezne nesreče in uvesti preventivne ukrepe, da bi lahko takšne nesreče v prihodnosti preprečili;
 • redno pregledovati rezultate na področju varnosti voznega parka in uvesti ukrepe za razvoj poslovnih načrtov.

Podjetje voznike prav tako spodbuja, da obiskujejo predavanja, s pomočjo katerih lahko razvijajo zavedanje o tveganju, ki ga predstavljajo utrujenost in druga dejanja, ki odvračajo pozornost med vožnjo, npr. uporaba mobilnega telefona, gledanje na karto ali nastavljanje sistema GPS.

Dokument s smernicami glede politike varnosti voznega parka zagotavlja informacije, ki so nujno potrebne za usklajevanje na ravni Skupine Coca‑Cola Hellenic, vsaka podružnica pa je določila lastno politiko varnosti voznega parka glede na tveganja in zakonske pogoje, specifične za vsako posamezno državo. Ta politika se nanaša na zaposlene, ki vozila uporabljajo po službeni dolžnosti, tukaj napisana načela in prakso pa močno priporočamo vsem proizvajalcem, dobaviteljem in vsem strankam, s katerimi poslujemo.

Za spremljanje izvajanja te politike je odgovorna Komisija za korporacijsko družbeno odgovornost upravnega odpora Skupine Coca‑Cola Hellenic. Kot glavna direktorica podjetja Coca-Cole HBC Slovenija bom izvajala opisano politiko varnosti voznega parka s ciljem stalnega napredka na tem področju.