Spodaj navajamo svojo Politiko zaščite in ohranjanja vodnih virov. Je v lasti in podprta s strani odbora za družbeno odgovorno poslovanje upravnega odbora; za uspešno izvajanje tega programa so odgovorni vsi zaposleni družbe Coca‑Cola Hellenic na vseh ravneh in položajih organizacije.

Voda je ključnega pomena za razvoj človeka in skupnosti. Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija se trudi omejiti svoj vpliv na porečja in povečati zaščito ter ohranjanje vodnih virov v skupnostih, kjer posluje. Zagotavljamo, da bomo pri uporabi vode kot vira upoštevali potrebe naših skupnosti.

Prepričani smo, da ima industrija ključno vlogo pri iskanju trajnih rešitev za težave glede zaščite vode, s katerimi se dandanes srečujemo. Zavedamo se, da bodo imele podnebne spremembe in razvoj družbe velike posledice za dostopnost tega pomembnega vira, zato se bomo trudili ublažiti spremembe in se jim prilagoditi.

V skladu z našo politiko zaščite okolja se zavezujemo, da:

  • se bomo prek lokalnih in mednarodnih partnerskih programov lokalne skupnosti vključili v postopek razvijanja zavedanja državljanov glede potrebe po zaščiti vodnih virov;
  • bomo zagotovili nujno potrebne zaloge vode skupnostim, ki so jih prizadele naravne ali druge katastrofe;
  • bomo v sodelovanju s ključnimi interesnimi skupinami prispevali k razvoju standardov in politik, povezanih z zaščito vodnih virov;
  • bomo spodbujali zaščito vodnih virov in delili znanja ter izkušnje s tega področja.