Spodaj navajamo svojo Politiko zaščite zdravja in varnosti pri delu. Je v lasti in podprta s strani odbora za družbeno odgovorno poslovanje upravnega odbora; za uspešno izvajanje tega programa so odgovorni vsi zaposleni družbe Coca‑Cola Hellenic na vseh ravneh in položajih organizacije.

Podjetje Coca‑Cola HBC Slovenija se zavezuje k razvoju in uporabi učinkovitih sistemov, standardov in praks zaščite zdravja in varnosti pri delu, v skladu s tveganji, ki so prisotna v njenih poslovnih postopkih. Podjetje svoje programe zaščite zdravja in varnosti pri delu izvaja s Sistem za upravljanje podjetja The Coca‑Cola Company in standardi zaščite zdravja ter varnosti pri delu podjetja Coca‑Cola Hellenic. Cilj tega programa je zagotoviti zdravo in varno delovno okolje ter zmanjšati tveganje za zaposlene, obiskovalce in druge osebe, na katere lahko vplivajo dejavnosti podjetja, ter obenem s kakovostjo in varnostjo izdelkov izpolnjevati pričakovanja potrošnikov in kupcev.

Obveznost podjetja, da zagotovi zdravo in varno delovno okolje, vključuje spoštovanje naslednjih načel zaščite zdravja in varnosti:

 1. Ustvarjanje okolja, v katerem so zdravstvena in varnostna tveganja nadzorovana, da bi se preprečile poškodbe in profesionalne bolezni.
 2. Spoštovanje vseh zakonskih pogojev in predpisov ter spoštovanje programov s trajnim izboljševanjem na tem področju.
 3. Izvajanje učinkovitega programa za upravljanje zaščite zdravja in varnosti pri delu, ki predstavlja sestavni del tekočih poslovnih dejavnosti, in s katerim se:
  1. določajo, ocenjujejo in nadzorujejo tveganja, ki predstavljajo pogoste vzroke poškodb in profesionalnih bolezni, a so sestavni del delovnih postopkov in delovnega okolja;
  2. zagotavlja, da so vsi zaposleni, na vseh ravneh znotraj organizacije, seznanjeni s politiko in prakso podjetja Coca‑Cola HBC Slovenija na področju zaščite zdravja in varnosti pri delu ter, da so se zavezali k izvajanju le-te;
  3. z učinkovitimi izobraževalnimi programi in ustreznim vodenjem na vseh ravneh znotraj organizacije razvijajo sposobnosti zaposlenih na področju zaščite zdravja in varnosti pri delu;
  4. sistemi, postopki in rezultati s področja zaščite zdravja in varnosti pri delu nahajajo pod notranjimi revizijami in potrdili o veljavnosti;
  5. preiskujejo vzorci poškodb pri delu in profesionalne bolezni ter se izvajajo dejavnosti, s katerimi se takšni primeri preprečujejo;