Poslovni kodeks je osnovna korporativna politika družbe Coca‑Cola HBC. Vsi naši zaposleni so zavezani k spoštovanju najvišjih standardov poslovnega ravnanja.

Na vseh področjih družbe Coca‑Cola HBC so zaposleni zavezani k spoštovanju najvišjih standardov poslovnega ravnanja. Naš Poslovni kodeks pri tem predstavlja temelj za zagotavljanje skladnosti v celotni družbi.

Kodeks vodjem omogoča, da spodbujajo kulturo etike, ki temelji na zagotavljanju skladnosti in zglednem ravnanju. Tako se lahko hitro in jasno odzovejo na vprašanja zaposlenih, pri čemer se opirajo na bogate izkušnje v podjetju.

Naše zaposlene spodbujamo, da spregovorijo in poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo, hkrati pa zagotavljamo, da imajo vsa potrebna dovoljenja za sprejemanje ključnih odločitev. Tako zmanjšujemo tveganje za odstopanja od smernic ali kršitve smernic, določenih v našem Poslovnem kodeksu.

Osredotočamo se tudi na vprašanja, ki se nanašajo na naše skupnosti – vedno smo pripravljeni uporabiti naše strokovno znanje in vodstvene izkušnje za reševanje težav, ki zadevajo dobavitelje, kupce, potrošnike in konkurente. Ta brezkompromisna zaveza k verodostojnosti je eden od mnogih načinov, s katerimi stremimo k popolnosti.

Z našim Poslovnim kodeksom uspešno zagotavljamo učinkovito in nepristransko delovno okolje ter usposobljeno in uvidevno delovno silo.

Vsi viri so preprosto dostopni, in sicer ne samo naši ekipi, temveč vsakomur, ki bi želel izvedeti, kako postati učinkovit varuh odgovornega poslovanja.

Za koga Poslovni kodeks velja?

Poslovni kodeks velja za vse, ki delajo za našo družbo po celem svetu, ne glede na njihovo lokacijo, položaj ali delovno dobo. To zajema vse zaposlene, vodje, člane poslovnega odbora in direktorje družbe.

Spoštovanje načel Kodeksa pričakujemo tudi od naših začasnih in pogodbenih delavcev, svetovalcev, zastopnikov ter vseh tretjih strank, ki nastopajo v našem imenu. Vsaka hčerinska družba in skupno podjetje, ki ga podjetje nadzoruje, mora spoštovati in delovati skladno s Kodeksom. Kjer sodelujemo v odnosu s skupnimi podjetji, vendar jih ne nadzorujemo, bomo spodbujali naše partnerje, da bodo upoštevali zahteve Kodeksa tako pri skupnih podjetjih kot pri svojem samostojnem delovanju.