Naš poslovni model je v osrčju vsega, kar počnemo. Opredeljuje dejavnosti, v katere se vključujemo, odnose, od katerih smo odvisni, ter učinke in rezultate, ki jih želimo doseči, da bi ustvarili vrednost za vse naše deležnike – kratko, srednje in dolgoročno.

Coca-Cola HBC staff standing on a wharf

Naš kapital

Skrbno premislimo vse, kar vložimo v naše poslovanje, ter se osredotočamo na ohranjanje razpoložljivih virov:

 • Finančnih: lastniški kapital delničarjev, obveznosti
 • Proizvodnih: obrati, skladišča, distribucijski centri
 • Človeških: zaposleni, partnerji
 • Intelektualnih: blagovne znamke, standardi, postopki, poslovni ugled
 • Družbenih: skupnosti, poslovne stranke, dobavitelji, raznolike interesne skupine, nevladne organizacije, medvladne organizacije, industrijske zveze
 • Partnerskih: z družbo The Coca–Cola Company
Coca-Cola delivery van in Dubrovnik

Vrednost dodajamo ...

 • z neprestano optimizacijo naše proizvodne infrastrukture.
 • s širjenjem distribucije ter izboljševanjem učinkovitosti s pomočjo zunanjih distribucijskih ponudnikov.
 • z združevanjem moči z našimi poslovnimi strankami za brezhibno izvedbo poslovanja.
Coca-Cola bottle in Dubrovnik

Delimo ustvarjeno vrednost

Ustvarjamo vrednost za naše deležnike, ti pa v zameno postopoma gradijo vrednost za naše poslovanje.

 • Zaposleni: razvoj, priznavanje in nagrajevanje naših zaposlenih zagotavljajo usposobljeno in motivirano delovno silo.
 • Družba The Coca–Cola Company: naložbe v vodilne blagovne znamke in naše poslovanje z brezhibno izvedbo na področju proizvodnje in trgov so zagotovila uspešnega in dolgoročnega partnerstva.
 • Skupnosti in okolje: obogatitev življenj skupnosti, prispevanje k javnemu dobremu in varovanje okolja krepijo našo lokalno prisotnost in zaupanje skupnosti.
 • Poslovne stranke: podpiranje naših trgovskih partnerjev in pomoč pri grajenju njihovega poslovanja zagotavljata raznolike prodajne kanale.
 • Potrošniki: zadovoljevanje potreb potrošnikov s ponujanjem izbire in kakovosti ustvarja prihodke ter prispeva k trajnostnem poslovanju.
 • Delničarji: zagotavljanje trajnostnih prihodkov in dobičkov našim delničarjem ustvarja podporno delničarsko bazo.