Naša izjava o varovanju podatkov iz življenjepisa je podana spodaj.

Coca‑Cola HBC je zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Ta izjava o varovanju podatkov iz življenjepisa, skupaj z Obvestilom o zasebnosti, pojasnjuje kako ohranjamo osebne identifikacijske podatke varne in zasebne. Vse osebne podatke, kin am jih zaupate, bomo uporabili zgolj v procesu iskanja novih kadrov in zaposlovanja (vključno s potencialnim kontaktiranjem referenc, navedenih v vašem življenjepisu).

Prosimo pozorno preberite to izjavo o varovanju podatkov, da boste razumeli, kako bodo vaši podatki obravnavani.

Če podjetju Coca‑Cola HBC posredujete informacije o tretjih osebah, bomo sklepali, da ste pridobili dovoljenje tretjih oseb za uporabo teh podatkov ter dovoljenje, da jih Coca‑Cola HBC zbira in obravnava na enak način in v enakem obsegu kot vaše osebne podatke. 

Pri obravnavi vašega življenjepisa obstaja nekaj okoliščin, v katerih lahko razkrijemo vaše osebne podatke naslednjim osebam oz. stranem:

Med obravnavo vašega življenjepisa lahko prenesemo vaše osebne podatke (vključno z elektronskim posredovanjem) drugim podjetjem znotraj skupine Coca‑Cola HBC Group, drugim pridruženim družbam ali drugim organizacijam v državah, ki nimajo zakonodaje o varstvu osebnih podatkov enakovredne tisti, ki velja v Evropski uniji in vi s kakršnim koli takim prenosom soglašate. Vse takšne hčerinske družbe in organizacije, ki se nahajajo zunaj Evropske unije, morajo ravnati z osebnimi podatki na enak način kot mi. Naredimo vse, kar je smiselno, da zagotovimo, da so vaši osebni podatki varni pred nepooblaščenim dostopom ali razkritjem.

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, vas bo predstavnik podjetja Coca‑Cola Hellenic kontaktiral, če ocenimo, da bi lahko bili primerni za morebitno prosto delovno mesto.

Če vas ne sprejmemo na delovno mesto v podjetju Coca‑Cola HBC, bodo vaši osebni podatki hranjeni največ eno leto (ali manj, če to zahteva veljavna zakonodaja) od dneva prejema vašega življenjepisa, po tem času pa bo odstranjen oziroma je lahko na vašo zahtevo odstranjen prej.

S predložitvijo življenjepisa oziroma vaših osebnih podatkov se strinjate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli to izjavo o varovanju podatkov.

Če želite spremeniti kateri koli del vaših osebnih podatkov ali če imate kakršno koli drugo vprašanje v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, prosimo, da svojo pisno zahtevo pošljete na želeno lokacijo; kontaktne informacije so na voljo na spletni strani (na podstrani Stik z nami).