O projektu

Projekt Moja reka si, katerega nosilec je družba Coca‑Cola HBC Slovenija, je partnerski projekt za ohranjanje vodnih virov in okolja v Sloveniji. V peti izvedbi projekta v letu 2020 sta ga partnersko podprla Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in društvo Morigenos, komunikacijsko pa ga je podprla tudi Slovenska turistična organizacija. Zaradi izrednih okoliščin je bil natečaj Moja reka si 2020 odpovedan.

Natečaj Moja reka si

Glavna aktivnost projekta je natečaj za organizatorje čistilnih akcij po vsej Sloveniji. Cilj natečaja je razširiti glas o prizadevanjih organizatorjev čistilnih akcij in spodbuditi ljudi k sodelovanju pri ohranjanju vodnih virov ter čistega in urejenega okolja v Sloveniji. Sporočila projekta Moja reka si odražajo tudi duh olimpizma, saj je spodbujanje ekološke ozaveščenosti tudi eno od temeljnih načel olimpijskega gibanja.

Čistilne akcije so v Sloveniji že tradicionalno organizirane v pomladanskem času; večina jih poteka med svetovnim dnevom vode (22. marca) in svetovnim dnevom Zemlje (22. aprila). Projektno spletno mesto združuje podrobnosti o tem, kje in kdaj potekajo čistilne akcije in kdo je njihov organizator. Dogodkov se lahko udeleži vsakdo, ki želi prispevati k čistemu in urejenemu okolju.

Po izvedbi čistilne akcije organizatorji pripravijo poročilo na strukturiranem spletnem obrazcu. V njem na kratko opišejo dogodek in navedejo število udeležencev ter količino zbranih odpadkov. Ocenjevalci poročil proučijo poročane podatke, pozorni pa so tudi na celosten pristop k organizaciji, vpetost različnih družbenih skupin in izstopajoče posebnosti posamezne čistilne akcije. Vsi organizatorji prejmejo priznanja, trije finalisti pa tudi finančne nagrade.