Skupnost

Družba Coca–Cola HBC je aktiven član skupnosti v vseh 28 državah, v katerih smo prisotni, čemur sledi tudi družba Coca–Cola HBC Slovenija.

V skladu z našim poslanstvom izboljšujemo kakovost življenja in vlagamo v lokalne skupnosti, zato smo družbeno odgovorno in trajnostno poslovanje vključili v vse vidike našega poslovanja. Naš cilj je poslovati odgovorno ter vse naše deležnike in skupnosti vključevati v prizadevanja za njihov trajnostni razvoj.

Prek naših osrednjih poslovnih dejavnosti, ki zagotavljajo dohodke za naše zaposlene, dobavitelje in plačilo davkov, se še naprej osredotočamo na vlaganja v partnerstva s skupnostmi in projekte, ki naslavljajo okoljska in družbena vprašanja.

Naša vlaganja v skupnosti so osredotočena na tri ključna strateška področja, ki smo jih prepoznali na osnovi obstoječih družbenih in okoljskih potreb v državah, v katerih smo prisotni: dobrobit skupnosti, varovanje voda in okolja ter razvoj mladih.

  • 200.000 Od leta 2012 do 2017 je družba Coca‑Cola v Sloveniji v skupnost v vložila 200.000 EUR
River Sava

Upravljanje voda

Kot del naše strategije upravljanja voda vzpostavljamo partnerstva z mednarodnimi, nacionalnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami za ohranjanje in varstvo pomembnih porečij, kot sta reki Donava, Sava in tudi druge reke, njihova porečja in povodja, vključno z mokriščnimi habitati in biološko raznovrstnostjo.

Družba Coca–Cola HBC Slovenija, slovensko Ministrstvo za okolje in prostor, Mednarodna komisija za savski bazen in Turistična zveza Slovenije vodijo tudi skupni projekt »Moja reka si«, namenjen zaščiti vodnih virov porečja Save ter spodbujanju varstva voda v Sloveniji.

Running in park

Dejaven življenjski slog

Znotraj naše strategije za spodbujanje zdravja in dobrega počutja podpiramo pobude na vseh območjih, na katerih delujemo, ter spodbujamo k bolj dejavnemu življenjskemu slogu. Znotraj sistema Coca‑Cola smo okrepili tudi naša prizadevanja za doseganje globalnih ciljev na tem področju. Z Olimpijskim komitejem Slovenije gradimo trdno in dolgotrajno partnerstvo ter podpiramo njegove pobude za šport, kot je Moja olimpijska norma, ter tudi druge športne dogodke po Sloveniji, kot je Nočna 10ka.

community youth development

Razvoj mladih

Brezposelnost med mladimi je na številnih trgih še vedno resen izziv. Podpiramo izobraževalne programe v podjetjih ter mladim zagotavljamo pripravništva, mlade iz prikrajšanih okolij pa spodbujamo z izobraževanji in štipendijami. Podpiramo razvoj mladih, naši programi pa so namenjeni pomoči mladim pri razvoju samozavesti in vodstvenih sposobnosti. Prek naše platforme za razvoj mladih organiziramo naš pripravniški vodstveni program Career from the Bottle ter program (Coca-Colina priložnost za mlade).

community emergency relief

Pomoč ob nesrečah

Trden odnos smo vzpostavili z Rdečim križem Slovenije.
To partnerstvo nam omogoča hitro odzivanje v primeru nesreč in izrednih razmer, kjer izkoristimo naše logistične in dobavne sisteme za dobavljanje varne pitne vode – na primer med poplavami na Balkanu leta 2014.

Poleg pomoči ob nesrečah naše delo z društvi Rdečega križa vključuje še skrb za skupnosti, izobraževanje na področju zdravja ljudi ter dobrodelno zbiranje prispevkov.

V letu 2014 smo za pomoč pri nesrečah namenili 600 prostovoljnih ur ter skupaj s sistemom Coca‑Cola prispevali več kot 17 milijonov USD za prizadeta območja.