Ocene trajnostnega poslovanja

Družba Coca‑Cola HBC je ocenjena v skladu s številnimi merili trajnosti, vključno z indeksi trajnostnega razvoja Dow Jones (DJSI), CDP in FTSE4Good.

V družbi Coca‑Cola HBC smo predani ohranjanju vodilnega položaja trajnostne prakse in poslovanja na področju proizvodnje pijač.

Dow Jones Sustainability Indices logo

Indeksi trajnostnega razvoja Dow Jones

Družba Coca‑Cola HBC je globalno vodilno podjetje na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač. V letih 2014, 2015 in 2016 je zavzemala najvišje mesto na indeksu trajnostnega razvoja Dow Jones tako v svetu kot v Evropi. V indekse DJSI smo bili vključeni vsako leto od leta 2008: prepoznana je bila naša osredotočenost na neprestane izboljšave našega trajnostnega poslovanja. Indeksi DJSI že od začetkov leta 1999 veljajo za svetovno merilo trajnosti podjetij.

Več o indeksih trajnostnega razvoja Dow Jones

RobecoSAM Sustainability Award Gold logo

RobecoSAM

Družba Coca‑Cola HBC je bila razglašena za vodilno v industriji – najboljša družba v sektorju proizvajalcev pijač – ter je v letni oceni trajnostnega poslovanja, ki ga opravlja družba RobecoSAM, prejela nagrado Gold Class. Družba RobecoSAM je specializirana za trajnostne naložbe. Ocena trajnostnega poslovanja podjetja se osredotoča na finančne dejavnike, ki vplivajo na osrednja gonila ustvarjanja vrednosti podjetja.

Več o RobecoSAM

FTSE4Good logo

FTSE4Good

Družba Coca‑Cola HBC je v indeksu FTSE4Good prisotna vse od leta 2001. Ti indeksi so zasnovani za ocenjevanje uspešnosti podjetij, ki so uvrščena na londonsko borzo vrednostnih papirjev, na področju okoljskih, družbenih in vodstvenih praks.

Več o FTSE4Good

Vigeo logo

Vigeo

Družba Vigeo družbo Coca‑Cola HBC ocenjuje od leta 2004, leta 2015 pa smo bili uvrščeni v indeks najboljših 120 v Evropi (Vigeo Europe Top 120 Index). Skupina Vigeo opravlja analize za ocenjevanje vodij, uspešnosti podjetij, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Več o Vigeo

Carbon Disclosure Project logo

Indeksi Carbon Disclosure Project (CDP)

Leta 2015 je organizacija CDP družbi Coca‑Cola HBC podelila oceno B. CDP je globalna neprofitna organizacija, ki je vzpostavila sistem vodenja vplivov poslovanja na naravne vire, znotraj katerega podjetja poročajo o okoljskih podatkih ter jih upravljajo in si jih izmenjujejo.

Več o CDP

Forum Ethibel logo

Forum ETHIBEL

V register Ethibel EXCELLENCE Investment Register smo vključeni od leta 2007. Forum ETHIBEL je neodvisna agencija, ki bankam in borznim posrednikom svetuje o družbeno odgovornih naložbah ter opravlja ocene gospodarskega, družbenega in okoljskega vpliva podjetij po vsem svetu. Organizacija ETHIBEL išče podjetja, ki v svojem sektorju in regiji narekujejo trende na področju družbeno odgovornega poslovanja.

Več o Forumu ETHIBEL

ECPI logo

Indeksi ECPI

Družba Coca‑Cola HBC je v indeksih ECPI prisotna od leta 2010. ECPI je že od leta 1997 vodilno podjetje na področju ocenjevanja in indeksov, ki so zasnovani na raziskavah okoljskih, družbenih in vodstvenih vplivov.

Več o ECPI

MSCI ESG research logo

MSCI ESG Research

Družba COCA-COLA HBC AG je prejemnica najvišje ocene neopredmetenih sredstev, in sicer AAA, kar jo uvršča v zgornjih 18 % v svoji panogi.

Družba MSCI Inc. vlagateljem po vsem svetu zagotavlja podporna orodja za odločitve o naložbah, vključno z indeksi, podatki o okoljskih, družbenih in vodstvenih vplivih ter raziskavami.

Več o MSCI