Trajnostni pristop

Vztrajno smo si prizadevali družbeno odgovornost in trajnostni razvoj vpeti v sleherni vidik našega poslovanja.

Družbena odgovornost in trajnostni razvoj sta temelja kulture družbe Coca‑Cola HBC. Vodita naše odločitve in dolgoročne naložbe za zagotavljanje trajne vrednosti.

Naša poslovna strategija temelji na osnovnem načelu ustvarjanja in deljenja vrednosti z našimi deležniki: potrošniki, strankami, skupnostmi, zaposlenimi in delničarji. Slednje opredeljuje naše poslovanje, dejavnosti in grajenje odnosov.

Pri prepoznavanju pomembnih vprašanj vedno sodelujemo z našimi deležniki. Naše trajnostne zaveze izhajajo iz povezovanja temeljnih vprašanj z našimi strateškimi prioritetami.

Trije strateški cilji v osrčju trajnostnega pristopa družbe Coca‑Cola HBC so:

 • Spodbujanje zdravja in dobrega počutja
 • Zmanjševanje vpliva na okolje
 • Vračanje našim skupnostim
Coca-Cola ambassadors running in park

Zdravje in dobro počutje

Zdravje in dobro počutje spodbujamo:

 • Z uporabo znanosti na podlagi dokazov
 • Z inovativnostjo
 • S ponujanjem izbire
 • S preglednim obveščanjem
 • Z odgovornim trženjem
 • S spodbujanjem aktivnega in zdravega življenjskega sloga

Več o zdravju in dobrem počutju

Recycling

Okolje

Naš vpliv na okolje zmanjšujemo znotraj celotne vrednostne verige zlasti z naslednjimi cilji:

 • Zmanjšanje porabe vode, energije in nastalih odpadkov
 • Znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP)
 • Izboljšanje embalaže, povečevanje predelave in recikliranja odpadkov, zmanjševanje odlaganja odpadkov na odlagališča
 • Uporaba trajnostnih virov

Več o okolju

People collecting bags

Skupnosti

Skupnostim vračamo:

 • Z ustvarjanjem ugodnega družbenega in gospodarskega učinka v območjih, kjer delujemo
 • S podpiranjem programov za upravljanje voda in okolja
 • Z izvajanjem pripravniških programov ter partnerstev z izobraževalnimi ustanovami, usmerjenimi v zaposlovanje mladih
 • S partnerstvi z mednarodnimi zvezami za pomoč ob nesrečah in odpravljanje posledic v celotnem območju, kjer smo prisotni
 • Z nudenjem pomoči ob poplavah

Več o vlaganju v skupnost

Naš trajnostni pristop se odraža v posameznih zavezah, ki jih nameravamo izpolniti do leta 2020 ali prej.

Pri družbi Coca‑Cola HBC se zavedamo pomena celostnega upravljavskega okvirja, ki zmanjšuje tveganja znotraj celotne vrednostne verige. To ponekod pomeni izkoriščanje prednosti biti del sistema Coca‑Cola.

Zavezani smo stabilnemu upravljanju in vodenju družbe ter preglednosti podatkov, ki jih razkrivamo. O našem napredku redno poročamo s primerjavo z našimi ambicioznimi strategijami in dolgoročnimi cilji.