Trajnostno poslovanje

O našem trajnostnem poslovanju in napredku poročamo na podlagi primerjav s standardi in zavezami.

Najsodobnejše trajnostne standarde aktivno vključujemo v vse naše poslovne procese, pri tem pa upoštevamo mednarodne standarde in metodologije.

Poročanje o trajnostnem poslovanju

Preglednosti, zaupanju in zanesljivosti pripisujemo velik pomen, zato objavljamo celovita poročila in drugo dokumentacijo.

Vsa letna poročila in posamezna poročila o trajnostnem poslovanju najdete v razdelku Poročila na spletni strani.

Trajnostno varovanje naših strateških stebrov

Za našo trajnostno uspešnost smo si zastavili jasne zaveze. Navezujejo se na naše poslovne prednostne naloge ter tvorijo del našega celovitega strateškega okvirja, medtem ko se osredotočajo na naše ljudi, ki ostajajo najpomembnejši steber trajnostne rasti družbe Coca‑Cola HBC.

Naši zaposleni

Naši zaposleni so temelj trajnostne rasti našega podjetja. Zagotavljanje zdravega in varnega delovnega mesta, razvijanje sposobnosti in zagotavljanje priložnosti za rast so ključni vidiki vzdrževanja učinkovite delovne sile.

Zaupanje skupnosti

Z vključevanjem in vlaganjem v naše skupnosti ter nenehnim zmanjševanjem našega vpliva na okolje ohranjamo ugled našega podjetja in blagovnih znamk in ju krepimo.

Pomembnost potrošnikov

Našim potrošnikom zagotavljamo širok nabor kakovostnih in varnih brezalkoholnih pijač ter podpiramo njihove informirane odločitve in zdrave življenjske sloge.

Osredotočenost na stranke

Z doseganjem pričakovanj naših strank, ustvarjanjem skupne vrednosti in umestitvijo med glavne dobavitelje pijač z našimi poslovnimi strankami gradimo in ohranjamo trajna partnerstva.

Učinkovito upravljanje stroškov

Ustvarjamo kulturo podjetja zaposlenih, ki kot lastniki družbe iščejo priložnosti za izboljšanje učinkovitosti in standardizacijo ter zmanjšanje kompleksnosti in stroškov, kar podpira našo poslovno rast.

 

NAŠI ZAPOSLENI
Meritve 2012 2013 2014 2015 2016
Ženske na vodilnih položajih 28% 30% 32% 33% 33%
Enaka plačila (povprečna nadomestila plače ženskam in moškim) 99% 99% 96%1 84% 85%
Zaposleni, ki jih zastopa neodvisni sindikat 26% 25% 28% 28% 30%
Indeks trajnostnega vključevanja zaposlenih 56% 62% 82%2 87% 88%
Ure usposabljanja/zaposleni s polnim delovnim časom 4,47 3,86 4,23 21,4 19,3%
Smrtni primeri (vključno z izvajalci) 3 4 5 3 4
           

 

ZAUPANJE SKUPNOSTI          
Meritve 2012 2013 2014 2015 2016
Vodni odtis (milijarde litrov) 20 19,6 18,4 18,4 18,1
Ogljični odtis (obseg 1 in 2, v tonah) 793,207 750,563 718,766 634,910* 587,255
Razmerje porabe vode v obratih (litrov/liter proizvedene pijače) 2.25 2.2 2.11 2.00 1.93
Razmerje porabe energije v obratih (MJ/liter proizvedene pijače) 0,51 0,5 0,47 0,44 0,43
Trdni odpadki (nastali odpadki, gram/liter proizvedene pijače) 8,5 8,7 8,5 8,8 8,5
Recikliranje (% recikliranih trdnih odpadkov)3 88% 89% 91% 91% 94%
Naložbe v razvoj skupnosti (v milijonih EUR)  8,5  9,5  8,7 8,2 7,3
Ure prostovoljnega dela   9.367  39,668  31,296 27,500 17,952
           

 

POMEMBNOST POTROŠNIKOV          
Meritve 2012 2013 2014 2015 2016
Delež negaziranih pijač (delež) 31.4% 30.1% 30.4% 31% 30%
Indeks kakovosti izdelka 94.4% 95.3% 93.4%4 93 93
Indeks kakovosti embalaže 92.2% 94% 93.2%4 94 93
Pregled obratov po standardih ISO 90001, 14001, FSSC 2200, OHSAS 18001 69 66 65 65 58
Pritožbe potrošnikov (na milijon prodanih zabojev) 0.29 0.22 0.22 0.19 0.179
           

 

OSREDOTOČENOST NA POTROŠNIKA          
Meritve 2012 2013 2014 2015 2016
DIFOTAI (popolna in pravočasna izvedba dobave in natančen obračun) 94.7% 96.6% 97% 97.6% 97.9%
Upravljanje skupne starosti (povprečni % s pretečenim rokom) 0.71% 0.6% 0.44% 0.54% 0.53%
           

 

UČINKOVITO UPRAVLJANJE STROŠKOV          
Meritve 2012 2013 2014 2015 2016
Primerjalni EBIT (v milijonih ÉUR) 453 454 425 473 518
FX-nevtralni neto prihodek od prodaje/na izboljšavo 2.2% 1.1% 2.5% 0.3% 2.9
Primerljivi operativni odhodki kot odstotek neto prihodkov od prodaje 29.4% 28.9% 29.2% 29.2% 28.2%
Prosti denarni tok (v milijonih EUR) 341 413 333 412 431
           

Družba Denkstatt GmbH je za nas opravila neodvisen pregled naših razkritij o družbenih in okoljskih podatkih. Kakovost, varnost izdelkov in sistemi upravljanja okolja ter zdravja in varnosti v naših polnilnih obratih so predmet vsakoletnega pregleda s strani družb SGS ali LRQA. Podatke o naložbah v skupnostih je preverila skupina London Benchmarking Group.

1 Mediana za naših šest največjih držav, v katerih smo prisotni in ki predstavljajo 62 % naše celotne delovne sile.

2 V letu 2014 smo spremenili metodologijo indeksa trajnostne vključenosti zaposlenih s People Metrics na Towers Watson. Zato rezultati niso primerljivi s prejšnjimi leti, v prihodnosti pa načrtujemo uporabo metodologije Towers Watson, ki nam omogoča primerjavo naših rezultatov z rezultati drugih organizacij.

3 Reciklirani odpadki proizvodnih obratov

4 Leta 2014 smo izračune kazalnikov kakovosti spremenili z metodologije uteževanja prodaje enote zaboja na metodologijo uteževanja prodajnih transakcij. Primerljivi ponovno izračunani kazalniki iz leta 2013 znašajo 94,4 % za kakovost izdelkov ter 93,4 % za kakovost embalaže.

*Od leta 2015 spadajo naše emisije ogljika pod obseg 2 ter so osnovane na trgu. Pred letom 2015 smo uporabljali podatke glede na lokacijo kot približek, saj resničnih na trgu osnovanih rezultatov ni bilo mogoče izračunati.