Naši zaposleni igrajo pomembno vlogo v našem uspehu – z odgovornim in trajnostnim razvojem našega poslovanja ustvarjajo vrednost.

Stremimo k zagotavljanju delovnega okolja, ki zaposlene spodbuja, da v celoti uresničijo svoje potenciale. Zavedamo se, da so vključeni in motivirani zaposleni, povsem predani delu in sposobni uresničevati svoje osebne karierne cilje, temelj dolgoročnega uspeha naše družbe.

Hkrati pa si prizadevamo zagotavljati, da vsak posameznik, ki dela za družbo Coca‑Cola HBC, razume svojo vlogo v poslovanju družbe ter kako njegova prizadevanja prispevajo k našemu skupnemu uspehu.

engaging our people

Pokazali smo, da znamo privabiti, razvijati, zadržati in vključevati nadarjene ljudi, ki bodo za rast našega podjetja skrbeli tako danes kot v prihodnosti. In vedno iščemo tudi načine za izboljšave.

Medtem ko se naše poslovanje ponaša s številnimi prednostmi, kot so raznolik portfelj izdelkov in geografski odtis, so naši nadarjeni zaposleni gonilo ustvarjanja vrednosti. Oni so namreč tisti, ki sodelujejo z našimi poslovnimi strankami, se povezujejo s skupnostmi in rišejo nasmehe na obraze ljudi, ki uživajo v naših pijačah.

Ves čas iščemo načine, kako na trajnosten način izboljšati vključenost naših zaposlenih. Večja vključenost zaposlenih vodi v izboljšanje rezultatov na vseh poslovnih področjih.

Stremimo tudi h krepitvi naših organizacijskih zmogljivosti, kot je upravljanje strank, saj to izboljšuje možnosti izvajanja naše strategije. To pomeni ne le vključevanje uspešnih procesov, ustrojev, znanj ljudi in merilnih sistemov učinkovitosti, temveč tudi upoštevanje nastajajočih trendov v naši panogi – in prek njenih meja – ki bodo pripomogli k razvoju novih konkurenčnih organizacijskih sposobnosti. 

Naši vodje in kultura vodstva zagotavljajo usmeritev, združujejo prizadevanja naših zaposlenih z našimi ključnimi strategijami in gradijo zavezo, ki ji sledimo. Razvoj trajnostnega kadra vodij in ključnih talentov za naše osnovne organizacijske zmogljivosti je temelj naše strategije Play to Win.