Naša vizija, strategija in poslanstvo

Naša vizija, strategija in poslanstvo

Naša vizija je biti vodilni partner v prodaji pijač 24/7 - skupaj z našimi kupci rastemo tako, da zagotavljamo pijačo za vsakega potrošnika v vsakem trenutku.

Naše poslanstvo

Zavezani smo k zagotavljanju rasti vsakega kupca in izpolnjevanju pričakovanj vsakega potrošnika, v vsakem trenutku dneva in za vsako priložnost, hkrati pa spodbujamo predanost svojih zaposlenih in jim omogočamo, da samostojno sprejemajo odločitve ter prispevamo k skupnosti in skrbimo za okolje.

Zgodba o rasti 2025

Da bi uresničili svojo vizijo, smo v letu 2019 uvedli novo strategijo. Zgodba o rasti 2025 nas usmerja, da z našimi kupci rastemo in presegamo pričakovanja potrošnikov na naših 28 trgih. To dosegamo z opolnomočenjem naših  zaposlenih in z ustvarjanjem zaupanja z odgovornim in trajnostnim poslovanjem.

Naša strategija 2025 je zgrajena na petih ključnih dejavnikih rasti, od katerih je vsak temeljna  ali konkurenčna prednost, podkrepljena z novimi vrednotami rasti in z ambicioznimi cilji. Ta načrt za doseganje naše vizije odraža pomembne priložnosti, ki nam bodo pomagale doseči rast in vrednost za naše podjetje in vse naše deležnike. Več o našem poslanstvu, viziji in Zgodbi o rasti preberite tukaj.

Naši zaposleni

Coca Colo HBC sestavlja več kot 28.000 strastnih, raznolikih in predanih strokovnjakov. Prepoznavanje, negovanje in gojenje njihovih talentov je ključnega pomena. Struktura našega podjetja, velika geografska razsežnost in raznolikost trgov zagotavljajo našim zaposlenim dragocene in vsestranske operativne izkušnje. To celovito razumevanje našega poslovanja zaposlenim omogoča, da lahko znatno prispevajo k naši rasti. Nobenega dvoma ni, da je naš pristop k razvoju talentov ključni del naše rasti in uspeha.

Naše vrednote usmerjene v rast

Vse se začne z našimi vrednotami. So tisto, kar nas razlikuje in motivira, navdihuje in spodbuja, da dosežemo naše cilje. 

S kupci do uspeha: smo prodajna organizacija, predana inovativnim rešitvam, ki prinašajo skupno vrednost.

Skrb za zaposlene: verjamemo v naše ljudi ter smo posvečeni lastnemu razvoju in razvoju drugih.

Odličnost: pri naših kupcih si prizadevamo za odličnost ter jih očaramo s svojo predanostjo in hitrostjo.

Integriteta: vedno delamo po pravilih in ne le tisto, kar je preprosto, ter prevzemamo odgovornost za rezultate.

Učenje: z naravno radovednostjo poslušamo, da se naučimo in samostojno prevzemamo premišljena tveganja.

Enotnost nastopa: trdo in hitro delamo, da lahko izkoristimo edinstveno moč naših ekip, ki jih odlikuje raznolikost.

Naši dejavniki rasti

Naša strategija 2025 temelji na petih ključnih dejavnikih rasti, od katerih je vsak temeljna ali konkurenčna prednost, kar odraža naše zmogljivosti in velike priložnosti, ki nam bodo pomagale doseči nadaljnji korak k uspešnosti do leta 2025.

Izkoristite naš edinstven portfelj 24/7

Ko upoštevamo našo stopnjo inovativnosti, lansiranje novih izdelkov in preoblikovanje, imamo na voljo paleto izdelkov, ki jih lahko uporabimo v številnih priložnostih in kanalih, da ustvarimo vrednost iz mnogih priložnosti za rast. Preberite več o naših blagovnih znamkah tukaj. 

Zmagujemo na trgu

Tako kot je naš portfelj zdaj bolj osredotočen na potrošnike, tudi naš prodajni pristop postaja bolj osredotočen na kupce - hkrati pa se razvija, da bi zagotovili najmočnejši, najbolj drzen in najbolj prilagodljiv portfelj še širšemu krogu kupcev. Za oblikovanje strategij kategorij uporabljamo vse bolj izpopolnjene vpoglede na trge in kupce, ki spodbujajo rast po različnih kanalih in ustvarjajo skupno vrednost tako za naše kupce kot za Coca Colo HBC. Preberite več o naših kupcih tukaj.

Spodbujamo rast s konkurenčnostjo in vlaganji 

Imamo dobro poslovanje, ki povečuje učinkovitost in prihranke. Od leta 2015  smo veliko stroškov zmanjšali, vendar vedno obstajajo pametnejši in hitrejši načini delovanja, ki nam omogočajo, da pospešimo naložbe za rast področij, kot so oprema za hladno pijačo, proizvodna in logistična infrastruktura, storitve za kupce in zmogljivosti naših ljudi.  Preberite več o našem poslovanju tukaj. 

Razvijamo potencial naših zaposlenih

Coca Colo HBC sestavlja več kot 28.000 strastnih, raznolikih in predanih strokovnjakov. Prepoznavanje, negovanje in gojenje njihovih talentov je ključnega pomena. Naša struktura, velika geografska razsežnost in raznolikost trgov zagotavljajo našim ljudem dragocene in vsestranske operativne izkušnje. To celovito razumevanje našega poslovanja jim omogoča, da lahko znatno prispevajo k naši rasti. Preberite več o karieri tukaj. 

Zaslužili smo svojo prisotnost na trgu

Obogatenje skupnosti, skrb za okolje in zagotavljanje, da delujemo trajnostno in etično, je osrednji del našega duha. V letu 2018 smo predstavili nov niz ambicioznih trajnostnih ciljev in se skupaj s podjetjem The Coca-Cola Company podali na pot Svet brez odpadkov. Prav tako nadaljujemo z zmanjševanjem emisij iz našega poslovanja in svoje misli in ukrepe osredotočamo na rabo vode, pridobivanje sestavin, prehrano, wellness in dobro počutje znotraj naše organizacije in naših skupnosti. Več o naših trajnostnih ciljih preberite tukaj. 

2021-2025 cilji

V letu 2016 smo si zastavili ambiciozne srednjeročne cilje rasti za leto 2020, ki smo jih bodisi dosledno izpolnjevali bodisi smo že na dobri poti. Glede na ta napredek smo sporočili nov sklop ciljev, ki poudarjajo našo vizijo 2025

  • Povprečna 5-6 % rast prihodkov na leto glede na devizne tečaje
  • Povprečna rast marže EBIT v višini 20-40 bps
  • Rezultat zavzetosti zaposlenih je večji od norme učinkovitosti
  • Izpolnjevanje zaveze o trajnosti misije 2025