Terms of use

Pogoji uporabe

Zahvaljujemo se vam za obisk te spletne strani. Ta stran (skupaj z obvestilom o zasebnosti in piškotkih ter pravilnikom o varstvu podatkov v življenjepisu) določa pogoje, pod katerimi lahko uporabljate to spletno stran (»stran«) (»pogoji uporabe«). Vaš dostop do te strani in njeno uporabo urejajo ti pogoji uporabe ter vsi veljavni zakoni in predpisi. Z dostopom do te strani in njeno uporabo brez omejitev ter pravice do dodatnih zahtevkov sprejemate pogoje uporabe in potrjujete, da ti pogoji uporabe nadomeščajo vse druge sporazume med vami in družbo Coca‑Cola HBC. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate ali jih ne sprejemate brez omejitev ter pravice do dodatnih zahtevkov, vas prosimo, da zapustite to spletno stran.

Stran upravlja članica skupine Coca‑Cola HBC, pri čemer je krovna holdinška družba Coca‑Cola HBC AG (registrirana v Švici pod matično številko CH-170.3.037.199-9 ter sedežem na naslovu Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švica).

Dostop do strani

Dostop do strani je uporabnikom na voljo začasno, ob čemer si družba Coca‑Cola HBC pridržuje pravico do umika ali spremembe storitve, ki jo zagotavlja ta stran (glejte spodaj), brez predhodnega obvestila. Družba Coca‑Cola HBC ne sprejema nobene odgovornosti, če je stran iz katerega koli razloga kadar koli nedostopna.

Občasno lahko družba Coca‑Cola HBC omeji dostop do nekaterih delov strani ali celotne strani. Družba Coca‑Cola HBC si prizadeva redno posodabljati stran, zato se lahko občasno spremeni tudi vsebina strani. Po potrebi lahko družba Coca‑Cola HBC začasno prepreči dostop do te strani ali stran za nedoločen čas odstrani.

Sami ste odgovorni za izpolnitev vseh pogojev, ki so potrebni za zagotavljanje dostopa do strani. Prav tako ste sami odgovorni, da bodo vse osebe, ki to stran obiščejo prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji ter se z njimi strinjale.

Lastništvo nad vsebino

Stran, vse avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine, celotno besedilo, zasnova strani, logotipi, grafike, ikone, slike in drugo gradivo na strani (v nadaljevanju: »vsebina«) so last družbe Coca‑Cola HBC AG ali pa so v stran vključeni z dovoljenjem zadevnega lastnika.

Uporaba katere koli vsebine na način, ki ni predviden v teh pogojih uporabe, brez pisnega dovoljenja lastnika vsebine je izrecno prepovedana. Družba Coca‑Cola HBC AG lahko svoje pravice intelektualne lastnine uveljavlja v največjem možnem zakonsko dovoljenem obsegu, vključno z uveljavljanjem kazenskega pregona.

Vaša uporaba strani

Družba Coca‑Cola HBC vam s temi pogoji dovoljuje uporabo strani, kot sledi:

  • Vsebino strani lahko prenesete, vendar samo za informativno, nekomercialno, nepridobitno osebno uporabo pod pogojem, da ne odstranjujete, spreminjate ali zakrivate katerih koli informacij, vsebine ali obvestil (kot so avtorske pravice ali druge lastniške pravice).
  • Vsebino razdelka »Novice« na tej strani lahko kopirate samo za namene objav v dnevnih časopisih, revijah za širšo javnost, specializiranih publikacijah ter na radiu in televiziji.
  • Vsebine v lasti družbe Coca‑Cola HBC ne smete distribuirati, spreminjati, kopirati (razen za zgoraj navedene namene), pošiljati, prikazovati, znova uporabljati, razmnoževati, objavljati, licencirati, iz njih ustvarjati nove vsebine, prenašati, prodajati ali kakor koli drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Coca‑Cola HBC.
  • Z dostopom do strani in njeno uporabo družbi Coca‑Cola HBC jamčite, da strani ne boste uporabljali v kakršen koli namen, ki je prepovedan s temi pogoji uporabe, in na način, ki bi lahko predstavljal ali spodbujal ravnanje, ki ga je mogoče opredeliti kot kaznivo in bi lahko bilo podlaga za civilnopravno odgovornost ali bi kako drugače kršilo kateri koli zakon. Jamčite, da strani ne boste uporabljali za objavo ali posredovanje kakršnega koli gradiva, ki je kaznivo, ponarejeno, zavajajoče, žaljivo, obtožujoče, opravljivo, obrekljivo, prostaško, nespodobno, škandalozno, podžigajoče, opolzko ali sramotilno. Družba Coca‑Cola HBC bo v polni meri sodelovala z vsemi organi kazenskega pregona in upoštevala katero koli odločbo sodišča, ki bo od nje zahtevala ali odrejala razkritje identitete kogar koli, ki objavlja ali pošilja tovrstne informacije ali gradivo. Jamčite tudi, da boste o nezakoniti ali prepovedani uporabi te strani s strani katere koli tretje stranke obvestili družbo Coca‑Cola HBC takoj, ko boste s takšno uporabo seznanjeni.

Uporaba te strani za namene oglaševanja ali kakršnega koli pridobivanja strank je prepovedana.

Zasebnost

Vsi osebni podatki (na primer vaše ime, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov), ki jih na stran posredujete prek e-pošte ali kako drugače, bo družba Coca‑Cola HBC uporabila skladno z Obvestilom o zasebnosti in piškotkih na tej strani. Vso drugo korespondenco ali gradivo, ki ga posredujete na stran, na primer vprašanja, mnenja, predloge in podobno, bomo obravnavali kot informacije, ki niso zaupne ali lastniške.

Omejitev dostopa

Družba Coca‑Cola HBC ima pravico prepovedati in/ali prekiniti prenos strani (ali delovanje njenih storitev) kateremu koli uporabniku, če družba Coca‑Cola HBC utemeljeno predvideva, da lahko takšen dostop ogrozi družbo Coca‑Cola HBC in/ali uporabnika in/ali katerokoli tretjo osebo in da je ta uporabnik kršil pogoje uporabe in/ali zakonodajo.

Družba Coca‑Cola HBC si pridržuje pravico do začasne ukinitve strani (ali delovanja njenih storitev) zaradi izvajanja posodobitev, izboljšav programske opreme ali izboljšav varnostnih funkcij. V tem primeru uporabnikom ne bo omogočen dostop do strani.

Omejitev odgovornosti

Vsebina te strani lahko vključuje nepravilnosti ali tipkarske napake. Vsebino strani lahko spreminjamo kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila. Družba Coca‑Cola HBC se ne zavezuje k rednemu posodabljanju informacij na tej strani. Družba Coca‑Cola HBC prav tako ne zagotavlja delovanja te strani brez prekinitev ali napak, rednega odpravljanja okvar ali združljivosti z vašim računalnikom ter strojno in programsko opremo, varnosti strani, odpravljanja napak na strani ter odsotnosti virusov ali druge zlonamerne programske opreme v strežniku, ki zagotavlja dostop do te strani.

Družba Coca‑Cola HBC si bo razumno prizadevala za vzdrževanje in dostopnost vsebin na strani. Uporabniki se strinjajo, da ima družba Coca‑Cola HBC pravico spremeniti in/ali začasno ali trajno umakniti celotno stran ali del strani brez predhodnega obvestila uporabnikom ali z njim, če lahko na dostopnost strani vpliva oprema uporabnikov, druga komunikacijska omrežja, veliko število oseb, ki želijo hkrati vstopiti na stran, ali iz katerega koli drugega vzroka. Posledično družba Coca‑Cola HBC ne nosi nikakršne odgovornosti za škodo (torej pozitivne ali negativne posledice, naključno, pogodbeno ali drugo škodo), ki izhaja iz onemogočenega dostopa do strani, motenj v delovanju strani ali delov strani, zamud, neuspešnega zagotavljanja storitev, prekinitev ali motenj v zagotavljanju storitev, izgub vsebine ali obstoja katere koli napake. V vsakem primeru si družba Coca‑Cola HBC pridržuje pravico do začasne ali trajne prekinitve delovanja celotne strani ali delov strani zaradi vzdrževanja ali posodabljanja strani ali iz katerega koli drugega razloga.

Informacije, nasveti in možnosti, navedeni na tej strani, niso namenjeni sprejemanju osebnih, pravnih, finančnih in drugih odločitev. Za specifične nasvete, prilagojene vašim okoliščinam, se posvetujte s strokovnjakom.

VSEBINA SE LAHKO SPREMINJA IN JE OBJAVLJENA V TRENUTNI OBLIKI, KOT JO VIDITE, BREZ KAKRŠNE KOLI IZRECNE ALI IMPLICITNE GARANCIJE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z IMPLICITNO GARANCIJO GLEDE USTREZNOSTI, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. Ne glede na navedeno družba Coca‑Cola HBC AG ne jamči in ne zagotavlja, da vaša uporaba vsebine ne bo kršila pravic katere koli tretje osebe ali da bo vsebina natančna, popolna in ažurna.

Družba Coca‑Cola HBC ne prevzema nobene odgovornosti za težave pri zagotavljanju katerih koli storitev na tej strani, med drugim vključno s storitvami obveščanja prek e-pošte in objavljanja oddaj.

Izključitev odgovornosti

TO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. DRUŽBA COCA-COLA HBC AG ALI KATERA KOLI NJENA PODRUŽNICA, VODSTVO IN DIREKTORJI, ZASTOPNIKI ALI KATERE KOLI TRETJE OSEBE, VKLJUČENE V USTVARJANJE, IZVAJANJE ALI POSTAVITEV STRANI, NISO ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, KAZENSKO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KATERO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA ALI PA JE NA KATERI KOLI DRUG NAČIN POVEZANA Z UPORABO TE STRANI IN NJENE VSEBINE, NA PODLAGI POGODBE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI DRUGAČE, TUDI ČE SO SEZNANJENI Z MOŽNOSTJO TOVRSTNE ŠKODE.

Virusi, vdori in druga kazniva dejanja

Prepovedana je zloraba naše spletne strani z namensko okužbo z virusi, trojanskimi konji, logičnimi bombami ali drugimi zlonamernimi ali tehnološko škodljivimi vsebinami. Prepovedani so tudi poskusi nepooblaščenega dostopa do naše strani, strežnika, v katerem je nameščena naša stran, ali katerega koli strežnika, računalnika ali podatkovne zbirke, s katero je naša stran povezana. Prepovedani so tudi namerni napadi z ohromitvijo storitve ali ohromitvijo več storitev. Vsa zgoraj navedena ravnanja se lahko štejejo za kazniva dejanja skladno z veljavno zakonodajo in so lahko kot takšna predmet kazenskega pregona.

Ne odgovarjamo za nobeno izgubo ali škodo, ki jo povzroči napad z ohromitvijo storitev, virusi ali druge tehnološko škodljive vsebine, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drugo lastniško gradivo zaradi vaše uporabe naše strani ali zaradi prenašanja vsebin z naše strani ali katere koli druge spletne strani, ki je povezana z našo stranjo. Skladno z dobro prakso uporabe računalnikov vam priporočamo, da s pomočjo komercialno dostopne najnovejše programske protivirusne opreme preverite vse gradivo in/ali vsebine, ki jih obiščete in/ali jih prenašate s te strani.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na strani so lahko navedene povezave do spletnih strani, ki niso v lasti družbe Coca‑Cola HBC in ki jih slednja ne upravlja. Tovrstne povezave so na voljo zgolj kot dodatna storitev. Družba Coca‑Cola HBC ne nadzira delovanja, vsebine, pravilnikov varstva zasebnosti ali varnosti tovrstnih spletnih strani in zanje ni odgovorna. Ne glede na navedeno družba Coca‑Cola HBC zlasti zavrača kakršno koli odgovornost, če tovrstne strani:

  • kršijo pravice intelektualne lastnine katere koli tretje osebe;
  • navajajo netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije;
  • vključujejo vsebine in storitve, ki niso primerne za prodajo ali ne ustrezajo določenemu namenu;
  • ne zagotavljajo ustrezne varnosti;
  • vsebujejo viruse in druge nevarne elemente;
  • vsebujejo žaljive ali obrekljive vsebine.

Družba Coca‑Cola HBC izrecno ni odobrila vsebin ali katerih koli izdelkov ali storitev na tovrstnih straneh. Če vzpostavite povezavo s tovrstnimi stranmi ali stranjo, to storite na lastno odgovornost in brez izrecnega soglasja družbe Coca‑Cola HBC.

Hiperpovezave do te strani

Hiperpovezave do te strani lahko objavljate samo po vnaprejšnjem izrecnem pisnem dovoljenju družbe Coca‑Cola HBC.

Previdnost pri izbiri izrazoslovja v izjavah, ki se nanašajo na prihodnost

Na tej strani so lahko navedene izjave, ocene in projekcije, ki vključujejo tveganja in negotovosti ter predstavljajo »izjave o prihodnosti«, kot je opredeljeno z zveznimi zakoni ZDA in mednarodnimi zakoni o vrednostnih papirjih. V posameznih primerih uporabljamo besede, kot so »domneve«, »predvidevanja«, »smernice«, »namere«, »pričakovanja«, »načrti«, »cilji« in podobno, ki so značilne za izjave o prihodnosti.

Izjave o prihodnosti so vse izjave, ki niso izjave o preteklih dejstvih, med drugim vključno z izjavami o našem prihodnjem finančnem položaju in rezultatih, poslovni strategiji, prihodnjem poslovanju z družbo The Coca‑Cola Company, proračunu, predvideni porabi in proizvodnji, predvidenih stroških, oceni odhodkov za naložbe ter načrtih in ciljih poslovanja v prihodnosti. Izjavam o prihodnosti ne gre pripisovati prevelikega pomena. Izjave o prihodnosti vključujejo tveganja in negotovosti, saj izražajo naša trenutna pričakovanja in predvidevanja o prihodnjih dogodkih ter okoliščinah, ki se lahko izkažejo za napačna.

Dejanski rezultati se lahko zaradi več razlogov bistveno razlikujejo od rezultatov, predvidenih v izjavi o prihodnosti, med drugim vključno z zmožnostjo financiranja načrtovanih širitev, skupno rabo programov za povratne nakupe in splošnim poslovanjem; spremembami na področju brezalkoholnih pijač, vključno z dejanji konkurence in spreminjanjem želja potrošnikov; zakonodajnimi in pravnimi spremembami; nihanjem cen in razpoložljivostjo surovin; obrestnimi merami in nihanjem valut; spremembami gospodarskih in političnih pogojev; sposobnostjo prodiranja na razvijajoče se in hitro rastoče trge; učinkovitostjo oglaševanja in programov trženja; negotovostjo zaradi pravnih sporov; slabimi vremenskimi razmerami in drugimi tveganji, o katerih razpravljamo v letnem poročilu družbe Coca‑Cola HBC AG (Mednarodni standard finančnega poročanja) in dokumentih družbe Coca‑Cola HBC AG, ki jih predložimo londonski borzi.

Družba Coca‑Cola HBC ne prevzema odgovornosti za javno objavo posodobljenih in spremenjenih izjav o prihodnosti. Ne moremo vam zagotoviti, da se bodo naši prihodnji rezultati, dejavnost, uspešnost ali dosežki skladali s pričakovanji, navedenimi v izjavah o prihodnosti. Nadalje pa niti mi niti katera koli druga oseba ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost izjav o prihodnosti. Teh izjav nam skladno z zakonom ni treba posodabljati niti jih ne bomo uskladili z dejanskimi rezultati ali predvidenimi spremembami, razen če ne bomo k temu zakonsko obvezani.

Stran ne vsebuje ničesar, kar bi veljalo kot poziv k naložbi ali nakupu delnic/lastniškega deleža.

Programska oprema na tej strani

Pravice intelektualne lastnine ali druge pravice glede katere koli programske opreme, ki jo lahko prenesete s te strani (»programska oprema«), so v lasti družbe Coca‑Cola HBC ali njenih dobaviteljev/prejemnikov njenih licenc. Za dostop do nekaterih informacij na tej strani boste morda morali pridobiti licenco zunanjih ponudnikov programske opreme (na primer Adobe). Zmožnost dostopa do teh informacij bo odvisna od pridobitve tovrstnih licenc. Vašo uporabo programske opreme urejajo pogoji licenčne pogodbe, ki je priložena programski opremi. Družba Coca‑Cola HBC ne prevzema odgovornosti za pridobivanje tovrstnih licenc. Ne nameščajte ali uporabljajte nobene programske opreme brez vnaprejšnje potrditve tovrstne licenčne pogodbe. Programsko opremo na tej strani prenašate na lastno odgovornost.

Revizije pogojev

Družba Coca‑Cola HBC lahko kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila s posodobitvijo te objave spremeni pogoje uporabe. Tovrstni popravki so zavezujoči, zato morate redno obiskovati to stran in se seznanjati z veljavno različico pogojev uporabe. Pogojev uporabe ne smete spreminjati, razen na podlagi izrecnega pisnega soglasja družbe Coca‑Cola HBC.

Splošno

Te Pogoje uporabe in vašo uporabo strani ureja zakonodaja Anglije in Walesa ne glede na izbiro zakonodaje v primeru sporov. Sodišča splošne pristojnosti v Angliji imajo izključno pravno pristojnost za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz pogojev uporabe in/ali strani, so z njimi povezani ali se nanašajo nanje ali v katerih pogoji uporabe in/ali storitve veljajo za neizpodbitno dejstvo.

Če se družba Coca‑Cola HBC odreče pregonu zaradi katerih koli kršitev obveznosti v teh Pogojih uporabe, to ne pomeni, da se družba Coca‑Cola HBC odreka tudi pregonu zaradi katerih koli drugih ali prihodnjih kršitev.

Vse pravice in pravna sredstva v teh pogojih uporabe veljajo vzporedno in ne izključujejo katere koli pravice ali pravnih sredstev, določenih z zakonodajo ali katerim koli drugim sporazumom.

Če je za kateri koli del pogojev uporabe ugotovljeno, da je neveljaven ali ga skladno z veljavno zakonodajo ni mogoče izvrševati, vključno z vsaj zgoraj navedenimi omejitvami garancije in odgovornosti, se neveljavna in neizvršljiva določila nadomestijo z veljavnimi in izvršljivimi določili, ki najbolj ustrezajo namenu izvirnih določil, pri čemer preostanek pogodbe ostane veljaven.

Tiskana različica strani in pogoji uporabe ter katera koli obvestila v elektronski obliki so dopustni v sodnih ali administrativnih postopkih.

Strinjate se, da ti Pogoji uporabe ali vaša uporaba te strani ne pomenijo sodelovanja, partnerstva, zaposlitve ali posredniškega razmerja med vami ter družbo Coca‑Cola HBC.