Privacy Notice

Obvestilo o zasebnosti

Naše obvestilo o zasebnosti je navedeno spodaj.

Uvod

To spletno stran www.coca-colahellenic.com upravlja član skupine podjetij Coca‑Cola HBC, katere končen holding je družba CocaCola HBC AG (registrirana v Švici s številko podjetja CHE – 235.296.902 in registriranim naslovom na Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švica).

Vse omembe znotraj te politike in znotraj obvestila o privolitvi, ki so povezane z »naše«, »nas«, »mi« ali »družba«, se navezujejo na družbo CocaCola HBC AG in njene hčerinske družbe, če je to primerno.

Družba CocaCola HBC je zavezana k ohranjanju zasebnosti vseh obiskovalcev strani www.coca-colahellenic.com in varstvu vseh osebnih podatkov, ki nam jih boste morda posredovali.

To obvestilo o zasebnosti in piškotkih vam posredujemo, da boste lažje razumeli kaj počnemo z vsemi osebnimi podatki, ki jih pridobimo od vas. S predložitvijo vaših osebnih podatkov izkažete sprejemanje našega obvestila o zasebnosti in piškotkih ter se strinjate z njihovim zbiranjem, uporabo in razkritjem, kot je opisano v tem obvestilu o zasebnosti in piškotkih. Če se ne strinjate s tem obvestilom, prosimo, da nam vaših osebnih podatkov ne posredujete.

 

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije glede posameznika, ki ga je mogoče identificirati, kot je opredeljeno z veljavnim zakonom, npr. ime, naslov e-pošte in telefonska številka.

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas in uporaba zbranih podatkov

Na splošno lahko to spletno stran obiščete brez navedbe kdo ste oz. brez razkrivanja informacij o sebi. Naši spletni strežniki zbirajo izvorne IP-naslove iz IT-razlogov, kar vam omogoča povezavo z našo platformo, ki vam zagotavlja naše storitve, ne zbirajo pa naslovov e-pošte obiskovalcev. Poleg tega obstajajo deli spletne strani, kjer moramo zaradi določenih razlogov zbrati vaše osebne podatke, npr. da vam lahko zagotovimo določene informacije, ki jih zahtevate, oz. kjer je potrebna vaša registracija v našo spletno stran.

To izvajamo prek uporabe spletnih obrazcev in vsakič, ko nam po elektronski pošti pošljete vaše podatke. Videli boste, da nam ni obvezno treba poslati dodatnih zahtevanih informacij, ki niso potrebne oz. razumne za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali.

 

Subjekt podatkov

Zbrani podatki

Nameni zbiranja

Utemeljitev zbiranja

Obiskovalec naše spletne strani

IP-naslov, ime domene, vaša različica brskalnika in operacijski sistem, podatki o prometu, podatki o lokaciji, spletne dnevniške datoteke;

za merjenje števila obiskov, povprečnega porabljenega časa na strani, ogledane strani

legitimni interes za merjenje uporabe in izboljšanje vsebine spletne strani

ime, naslov e-pošte; prejeto od obiskovalca naše spletne strani

da vam zagotovimo informacije o naših promocijskih ponudbah, novicah, dogodkih (novice in druge publikacije), da vas obvestimo o odnosih z vlagatelji ali vam ponudimo kopije letnih poročil in upravljamo evidence naročniške storitve (na korporativno storitev spletnih oddaj ali na storitev obvestil o elektronski pošti)

vaše predhodno soglasje z označitvijo primernega okvirčka, ko nam posredujete vaše osebne podatke

ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov e-pošte; prejeto od obiskovalca naše spletne strani

za odzivanje na vaša povpraševanja ali za obdelavo vaših zahtev v povezavi z vašimi informacijami

za izvajanje primernih korakov na vašo zahtevo pred podpisom pogodbe

Poslovna stranka/dobavitelj

ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov e-pošte, davčni podatki, bančni račun; prejeto od naše poslovne stranke/dobavitelja

 

kreditna sposobnost, storjena kazniva dejanja ali prevare, identifikacijski dokumenti, bonitetna ocena, registri politično izpostavljenih oseb in oseb, ki so predmet določenih sankcij

za prodajo in dobavo blaga in storitev, prejem naročil, dostavo, izdajanje računov, oddajo plačil, za dostavo zahtevanega blaga in storitev ter marketinške in promocijske pobude.

 

sankcije za korupcijo in pranje denarja, postopek preverjanja kupcev (KYC), preverjanje kreditne sposobnosti in preprečevanje zlorab

opravljanje naših storitev po pogodbi z vami

izpolnjevanje zakonskih obveznosti, izpolnjevanje pogodbenih določb, soglasje (če je na voljo).

usklajenost z zakonskimi obveznostmi, izvajanje pogodbe, privolitev (če je dana), legitimni interes

Potencialna poslovna stranka/potencialni dobavitelj

ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov e-pošte, davčni podatki, bančni račun; prejeto od naše poslovne stranke/dobavitelja

 

kreditna sposobnost, storjena kazniva dejanja ali prevare, identifikacijski dokumenti, bonitetna ocena, registri politično izpostavljenih oseb in oseb, ki so predmet določenih sankcij

Za predpogodbeno vrednotenje in oceno potencialnih kupcev in dobaviteljev (npr. Razpisni postopek) ter za marketinške in promocijske pobude.

 

sankcije za korupcijo in pranje denarja, postopek preverjanja kupcev (KYC), preverjanje kreditne sposobnosti in preprečevanje zlorab

Legitimni interes.

 

 

usklajenost z zakonskimi obveznostmi, izvajanje pogodbe, privolitev (če je dana), legitimni interes

Kontakt osoba kupca/dobavljača

ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov e-pošte, želje glede SMS-obveščanja, osebne želje, priljubljene restavracije; zbrano prek oglaševalnih kampanj s strani prodajnih ekip

za stik s stranko/dobaviteljem v poslovne namene (sprejemanje naročil, zahteve za storitve, vzdrževanje odnosa s strankami, zagotavljanje posodobitev strankam

izvajanje naših storitev na podlagi pogodbe med vašim podjetjem in nami, vaše predhodno soglasje je potrebno podati s posodobitvami

Potrošniki

ime, naslov, telefonska številka, številka faksa ali naslov e-pošte. Osebna identifikacijska številka in davčni podatki.

Vključevanje potrošnikov v oglase ali promocijske pobude.

izvajanje naših storitev na podlagi oglaševalskih določb ali promocijskih pobud.

ime, telefonska številka, naslov ter naslov e-pošte

odgovorite na prijavljene težave z izdelki ali na vprašanja s pomočjo brezplačne telefonske linije

legitimen interes za zagotavljanje kakovosti in varnosti naših izdelkov, za nudenje naših storitev in zagotavljanje zadovoljstva naših kupcev

    Kandidati za zaposlitev

ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov e-pošte, poklicne kvalifikacije, izkušnje in izobrazba; so sprejeti od kandidatov za zaposlitev

obravnava kandidata za ocenjevanje prijave in kontakt po telefonu ali e-pošti

legitimni interes za ocenjevanje prijave pred podpisom pogodbe o zaposlitvi.

Soglasje za uporabo  podatkov za druge poslovne primere.

  Javno dostopni podatki  kandidatov za delo o kontaktnih podatkih, družbenih povezavah, poklicnih kvalifikacijah, izkušnjah in izobrazbi. Obravnava kandidatov zaradi izboljšanja, potrjevanja in posodabljanja podatkov o nosilcih zahtevkov za zagotovitev veljavnosti in celovitosti Soglasje
  Snemanje pogovorov o zaposlitvi Izvedba postopka intervjuja Soglasje
  Rezultati testov in ocena v postopku zaposlitve Obravnava kandidatov za ocenjevanje posameznih veščin in kompetenc Soglasje

 

 

Glede vseh osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo naše pogodbe z vami/vašim podjetjem, vas moramo obvestiti, da v primeru, če nam ne posredujete vaših osebnih podatkov, morda ne bomo mogli zagotoviti zahtevane storitve, kot je omenjeno zgoraj. Nasprotno, za vse obdelave podatkov, kjer podate svoje soglasje, ste upravičeni do tega, da lahko kadar koli zavrnete ali prekličete svoje soglasje brez negativnega učinka na katero koli pogodbo, ki jo imate morda sklenjeno z nami.

 

Kadar osebne podatke, npr. ime in naslov e-pošte, z vašim dovoljenjem zberemo od vas (na primer prek uporabe spletnih obrazcev ali e-pošte), vas bomo v času zbiranja obvestili o tem, kako bomo uporabili te osebne podatke.

 

Razkritja. Kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov?

 

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo zadržani v podatkovnem centru v mestu Crawley v Združenem Kraljestvu, ki ga gosti družba Rackspace, katere sekundarno mesto je na Irskem in do katerega se lahko dostopa oziroma se posreduje osebju, ki deluje zunaj Združenega kraljestva in tretjim osebam, poslovnim partnerjem, državnim organom in organom pregona, pravnim naslednikom naše družbe in dobaviteljem, ki se ukvarjajo z obdelavo podatkov v našem imenu, med katerimi se nekateri nahajajo zunaj Evropske gospodarske skupnosti, ki delujejo za nas za namene in utemeljitve, določene v tej politiki.

 

Kategorije prejemnikov

Namen deljenja

podjetja znotraj skupine podjetij Coca‑Cola Hellenic in/ali ponudniki storitev tretjih strani, ki v našem imenu obdelujejo podatke

za zagotavljanje naših izdelkov in storitev

kateri koli ponudniki storitev tretjih strani, katera koli hčerinska družba/podružnica družbe Coca‑Cola HBC, ki je prek nas vključena v zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali vi oz. smo jih zahtevali mi za namene, ki so navedeni zgoraj

izvajanje storitev, ki ste jih zahtevali

poslovni partner

izvajanje storitev, ki ste jih zahtevali

vladni organi

za izpolnitev zakonskih obveznosti

organi pregona

za izpolnitev zakonskih obveznosti

nasledniki, ki imajo pravico do našega poslovanja, in dobavitelji

izvajanje storitev, ki ste jih zahtevali

agencije za kreditno boniteto, agencije za preprečevanje goljufij, podjetja znotraj skupine podjetij Coca‑Cola Hellenic in/ali ponudniki storitev tretjih strani, ki v našem imenu obdelujejo podatke

proti podkupovanju, proti pranju denarja, sankcije, Spoznaj svojo stranko (KYC), kreditno preverjanje in preverjanje proti goljufijam

 

Če nam pošljete vaše osebne podatke, se strinjate s takšnim deljenjem.

 

So vaši osebni podatki preneseni izven EU?

Ker družba Coca‑Cola HBC deluje v številnih državah, so lahko vaši osebni podatki, posebej podatki, ki jih naložite prek razdelka Kariere na spletni strani, dostopni osebju in ponudnikom, prenesene na in/ali shranjene na lokacijah izven EU, kjer imajo morda zakoni za varstvo podatkov nižji standard kot v EU. Vendar pa si ves čas prizadevamo, da bi imeli vaši osebni podatki enako stopnjo varstva kot če bi ostali znotraj EU, vključno s pridobivanjem zagotovil, da so podatki varno shranjeni in uporabljeni samo v skladu z našimi navodili ter za dogovorjene namene. Nadaljnje informacije o takšnem prenosu najdete v Politika o zasebnosti CV.

 

Nekatere države izven EU je Evropska komisija odobrila kot države, ki v bistvu zagotavljajo enakovredne zaščite podatkov kot zakoni EU o varstvu podatkov in zato niso potrebni dodatni zaščitni ukrepi za izvoz osebnih podatkov v te pristojnosti (celoten seznam si oglejte tukaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V državah, ki niso imele takšne odobritve (npr. Rusija), vas bomo prosili za soglasje glede prenosa ali pa bomo prenos izvedli na podlagi odobrenih standardnih pogodbenih pogojev Evropske komisije, ki nalagajo enake obveznosti glede varstva podatkov neposredno prejemniku, razen če nam na podlagi veljavnih zakonov o varstvu podatkov ni dovoljeno, da takšne prenose opravimo brez takšnih formalnosti.

Če želite videti kopijo določenih zaščitnih ukrepov, ki jih uporabljamo v zvezi z izvozom vaših osebnih podatkov, se obrnite na nas kot je navedeno v spodnjem razdelku »Stik z nami«.

 

Vse strani izven EU, katerim bodo preneseni osebni podatki, obdelujejo podatke, izpolnjujejo in dostavljajo naročila ter zagotavljajo podporne storitve v našem imenu. Tretjim stranem bomo morda posredovali tudi informacije o povprečni uporabi naše strani, vendar pa te informacije ne vsebujejo podatkov, ki bi lahko bili uporabljeni za vašo identifikacijo. Pridržujemo si pravico, da vaše osebne podatke razkrijemo, če je to zakonsko določeno, oz. če smo mnenja, da je takšno razkritje potrebno za zaščito naših pravic in/ali skladnost s pravnimi postopki, sodnim nalogom, zahtevami, ki jih prejmemo od regulativnih organov, ali drugimi zakonskimi postopki, ki jih prejmemo.

 

Če ni zakonsko določeno, potem brez vašega soglasja vaših osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo delili, prodali ali porazdelili.

 

Končno, če naša družba vstopi v skupno podjetje z nekom oz. je prodana ali združena z drugim poslovnim subjektom, potem bodo vaši podatki razkriti novim poslovnim partnerjem oz. lastnikom.

 

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Uporabniki, stari 16 let in manj

 

Če ste stari 16 let ali manj, potem prosimo, da preden nam posredujete kakršne koli osebne podatke, pridobite dovoljenje svojih staršev ali skrbnikov. Uporabniki brez tega soglasja nam ne smejo posredovati osebnih podatkov.

 

Druge spletne strani

Naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki se nahajajo izven našega nadzora in jih ne pokriva to obvestilo o zasebnosti in piškotkih. Če z uporabo navedenih povezav dostopate do drugih spletnih strani, potem lahko upravitelji teh strani od vas zberejo informacije, ki jih bodo uporabljali v skladu z njihovimi politikami o zasebnosti, ki se lahko razlikujejo od naših. Ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za njihove politike ali obdelavo vaših osebnih podatkov. Svetujemo vam, da preberete obvestila o zasebnosti in piškotkih ter pogoje uporabe katere koli povezane, referencirane ali vmesniške spletne strani, katero obiskujete, preden posredujete kakršne koli osebne podatke takšnim spletnim stranem tretjih strani.

 

Varnost zbranih podatkov in shranjevanje podatkov

Uporabljamo stroge fizične, elektronske in administrativne varnostne ukrepe, da zaščitimo vaše podatke pred dostopom s strani nepooblaščenih oseb in pred nepooblaščeno obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem in poškodbami tako na spletu kot brez povezave. Podatke bomo shranili za toliko časa kot bo potrebno za namen, ki je bil naveden pri zbiranju, potem pa jih bomo shranjevali toliko časa kot to zahteva zakon.

 

Podjetje Coca‑Cola HBC bo osebne podatke hranilo v obliki, v kateri se lahko identiteto osebe določi samo toliko kot je potrebno glede na namen zbiranja.

 

Podjetje Coca‑Cola HBC osebnih podatkov ne sme hraniti dlje kot je potrebno glede na upravičen poslovni namen, tj. hrani jih lahko samo tako dolgo kot to določajo merodajni zakonski predpisi. 

 

Podjetje Coca‑Cola HBC čas hranjenja podatkov določa na podlagi merodajnih zakonskih predpisov in pravilnikov, in sicer za evidenco o obdelavi podatkov.

 

Podjetje Coca‑Cola HBC je dolžno na zahtevo upravičiti hranjenje osebnih podatkov, ki je daljše od najdaljšega dovoljenega obdobja glede na poslovni namen in zakonske zahteve.

Določeni podatki se morajo hraniti, da bi se zaščitili interesi podjetja, shranili dokazi ter na splošno spoštovala pravila dobre poslovne prakse. Nekateri razlogi za hranjenje podatkov vključujejo:

·         sodne postopke

·         preiskave incidentov

·         preiskave incidentov, ki ogrožajo varnost

·         zakonske zahteve

·         zaščito intelektualne lastnine

 

 

Prenosi na podlagi interneta in zavrnitve odgovornosti

Medtem ko družba Coca‑Cola HBC AG uporablja razumne ukrepe za zaščito pred virusi in drugimi škodljivimi komponentami, je narava interneta takšna, da ni mogoče zagotoviti, da bi bil vaš dostop do spletne strani neoviran in brez napak oz. da bodo spletna stran, njeni strežniki ali elektronska sporočila, ki nam bodo morda poslana, brez virusov ali drugih škodljivih komponent.

 

Stik z nami in vaše pravice do dostopa ter posodobitve vaših osebnih podatkov

Dostopanje, posodabljanje in brisanje podatkov

Imate pravico do tega, da vidite osebne podatke, ki jih hranimo o vas; prav tako lahko od nas zahtevate, da naredimo spremembe, ki so potrebne, da bodo podatki točni in posodobljeni, oz. da izbrišemo osebne podatke, ki jih hranimo o vas. Prav tako nas lahko obvestite o tem, ali bi radi omejili obdelavo podatkov oz. ali se ne strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. Če želite to storiti, potem se prosimo obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, ki so navedeni v razdelku Stik z nami spodaj. Poleg tega imate pravico, da osebne podatke, ki jih hranimo o vas, posredujete drugemu ponudniku storitev, ki ga izberete sami.

 

Preklic soglasja

V primeru, da vas zaprosimo za soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, lahko to soglasje kadar koli prekličete, brez da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju pred preklicem. Če želite to storiti, potem se prosimo obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, ki so navedeni v spodnjem razdelku Stik z nami.

 

 

Pritožba

Imate pravico, da vložite pritožbo pri nacionalnem organu za varstvo podatkov, tako da vašo prijavo pošljete na:

Informacijski pooblaščenec

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

 

Na kakšen način se lahko obrnete na nas

Če imate vprašanja glede načina uporabe vaših osebnih podatkov ali vprašanja o tej Izjavi o zasebnosti in piškotkih, se na nas obrnite prek e-pošte na naslednjem naslovu: [email protected]. Dobrodošla so vsa vaša vprašanja in predlogi, ki se nanašajo na Izjavo o zasebnosti in piškotke.

Če želite uradno izkoristiti nekatere od svojih pravic, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da uradno predate zahtevo ali se na nas obrnite prek e-pošte na naslednjem naslovu: [email protected].

 

Kako bodo izvedene spremembe te politike o zasebnosti in politike o piškotkih

Prosimo, da občasno preverite to obvestilo o zasebnosti in piškotkih, da se seznanite z možnimi spremembami. Čeprav si pridržujemo pravico do sprememb in dopolnitev te politike, bomo na tej spletni strani objavili obvestilo o kakršni koli večji spremembi za vsaj 30 dni po spremembi in, če bo to primerno, vam bomo poslali tudi elektronsko pošto.