Okolje

Pregled vpliva na okolje

Zmanjševanje vpliva na okolje znotraj celotne vrednostne verige je naš osrednji cilj. Že od leta 2004 si zastavljamo letne cilje za izboljšave, prizadevamo pa si tudi za uresničitev naših ambicioznih ciljev do leta 2020.

sava sava

Naš cilj je neprestano zmanjševati neposredne vplive našega poslovanja na okolje kot tudi posredne vplive naših dobaviteljev in partnerjev.

Naš pristop do varovanja okolja temelji na inovacijah in neprestanem razvijanju novih načinov za doseganje trajnostnega poslovanja ter načinov za zmanjšanje naših negativnih vplivov na okolje.

Zavedamo se najpomembnejših vplivov našega poslovanja tako po svetu kot tudi v Sloveniji ter se osredotočamo na naslednja področja, na katerim želimo zavzeti vodilni položaj:

  • Trajnostna raba vode in energije
  • Varovanje podnebja
  • Recikliranje
  • Embalaža 

Okoljske politike in standardi

Svoje poslovanje želimo razvijati v smeri čim večjega zmanjšanja vplivov na naravno okolje. Na ravni Skupine Coca‑Cola HBC ter tudi v Sloveniji vzpostavljamo številne notranje postopke in politike, kot so:

  • Okoljska politika
  • Politika o podnebnih spremembah
  • Izjava o politiki glede upravljanja odpadne embalaže
  • Politika upravljanja voda
  • Politika o varnosti voznega parka
02-man-recycling 02-man-recycling

Naš pristop se osredotoča tudi na zagotavljanje, da vsi naši zaposleni razumejo svoje odgovornosti. Uvodno usposabljanje za nove zaposlene pri družbi Coca–Cola HBC Slovenija vključuje tudi izobraževanje o varovanju okolja.

Prenosi