Donacije in sponzorstva

Donacije in sponzorstva

Družba Coca‑Cola HBC Slovenija vlaga v razvoj skupnosti in podpira projekte in pobude po vsej državi.

Družba Coca‑Cola HBC Slovenija vlaga v razvoj lokalne skupnosti ter podpira veliko število projektov in lokalnih pobud po vsej Sloveniji.

Zahtevo za sponzorstvo in donacije lahko pošljete na elektronski naslov [email protected].

Če je vaš projekt izbran za sodelovanje, bodo vam naši zaposleni iz pristojne službe v roku 30 delovnih dni sporočili navodila glede nadaljnjega poteka postopka odobritve donacije ali sponzorstva.

Če vaša prošnja ne bo odobrena, ne boste prejeli nikakršnega nadaljnjega obvestila.

V skladu z našimi strateškimi prioritetami kot družbeno odgovorna in trajnostna družba podpiramo projekte, ki zagotavljajo dolgoročne rešitve in in prinašajo konkretne spremembe, ki pozitivno vplivajo na lokalno skupnost.

Prednost pri sprejemanju odločitev glede donacij in sponzorstev imajo projekti, v središču katerih so:

  • razvoj in izobraževanje mladih,
  • dobrobit lokalne skupnosti oz. dejavnosti, ki podpirajo zdrav življenjski slog,
  • varstvo okolja.

Prosimo, da upoštevate, da naša družba ne podpira posameznih prošenj za sponzorstva in donacije, sodeluje pa s številnimi organizacijami, ki delajo v dobro širše skupnosti in so na voljo posameznikom.

Prošnja za donacijo ali sponzorstvo ne bo odobrena iz enega od naslednjih razlogov:

  • Če družba ne more sprejeti donacije ali sponzorstva znotraj proračuna predvidenih dejavnosti vlaganja v skupnost v koledarskem letu;
  • Če prošnja za donacijo ali sponzorstvo projekta, pobude ali dogodka, za katerega se išče podpora, ni v skladu s svetovnimi smernicami družbe Coca‑Cola v tej obliki podpore;
  • Če prošnja ni bila poslana najmanj 30 koledarskih dni pred izvajanjem dogodka, za katerega se zahteva donacija ali sponzorstvo.

Zahvaljujemo se vam, da ste se oglasili in vam želimo veliko uspeha.

Oddelek za komunikacijo in odnose z javnostjo

Coca‑Cola HBC – Slovenija

Opomba: Prosimo vas, da upoštevate, da naša družba ne daje sponzorstva in donacij posameznikom, sodelujemo pa s številnimi organizacij, ki delajo v dobro širše skupnosti in so na voljo posameznikom.