Pristop do trajnostnega poslovanja in njegovi učinki

Naš pristop k trajnosti

Z rastjo našega poslovanja si prizadevamo, da bi to izvajali trajnostno na dolgi rok in da bi se tako ekosistemi ohranili za prihodnje generacije.

test test

Trajnost je vključena v vse vidike našega poslovanja. Temeljna je za našo poslovno strategijo, katere cilj je ustvariti in deliti vrednost z vsemi našimi deležniki. To določa, kako vodimo svoje poslovanje, izvajamo svoje dejavnosti in razvijamo naše odnose. Za reševanje ključnih globalnih izzivov, ki vplivajo na našo industrijo, naše skupnosti in naš planet, sodelujemo pri vseh poslovnih funkcijah, da bi našli rešitve. Veliko truda in energije namenjamo temam, ki so pomembne za skupno dobro počutje: plastika in odpadne embalaže za enkratno uporabo, neenakost, podnebne spremembe, zdravje in prehrana.

Resnično verjamemo, da so vsa podjetja odgovorna pri varstvu okolja in bi morala biti del rešitve globalnih in lokalnih vprašanj. Ker teh izzivov ne more reševati samo eno podjetje, želimo združiti moči in znanje ter pri tem sodelovati tudi z zunanjimi deležniki.

Imamo dolgo zgodovino postavljanja zavez za trajnostni razvoj našega podjetja in spremljanja našega napredka pri doseganju ciljev. V letu 2018 smo se odločili, da bomo svoje zaveze o trajnosti javno in pregledno sporočili ter tako začeli izvajati našo misijo 2025.

Naša misija 2025 je sestavljena iz sedemnajstih zavez glede trajnosti. Ustvarili smo jo tako, da smo upoštevali pristop pomembnosti in ga uskladili s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov in njihovimi cilji. Tako se naša misija 2025 osredotoča na zaveze šestih ključnih področjih v naši vrednostni verigi: zmanjšanje emisij; poraba vode; Svet brez odpadkov; pridobivanje sestavin; prehrana; in na naše ljudi in skupnosti.