PRAVILA PROGRAMA ZVESTOBE – OBROK ZA MEDALJO

PRAVILA PROGRAMA ZVESTOBE – OBROK ZA MEDALJO

 

PRAVILA PROGRAMA ZVESTOBE – OBROK ZA MEDALJO

1. Organizator in izvajalec

Promocijo z elementi programa zvestobe – OBROK ZA MEDALJO (v nadaljevanju: Promocija) organizira in izvaja družba Coca – Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator). Promocija se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja oziroma pospeševanje prodaje izdelkov organizatorja, kot je slednje podrobneje opredeljeno v drugem členu teh pravil.

2. Trajanje programa

Program se začne 15.2.2021 in traja do 15.5.2021 oziroma do razdelitve zalog nagrad. V kolikor bodo nagrade razdeljene pred 15.5.2021, se program zvestobe zaključi z dnem podelitve zadnje nagrade.

Kode na etiketah se lahko na spletu unovčijo od 15.2.2021 do vključno 15.5.2021 (če nagrade še ne bodo razdeljene), po zaključku promocije kode ne bodo veljavne.

V promociji se upoštevajo vse promocijske kode na vseh promocijskih produktih, ki so bili pred pričetkom promocije, to je pred 15.2.2021, že v prodaji.

3. Področje organizacije in izvedbe promocije

Promocija je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

4. Pravica do sodelovanja

V promociji  lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki prebivajo v Republiki Sloveniji.

V promociji ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V promociji lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja [https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo].

5. Namen organizacije promocije z elementi programa zvestobe

Namen organiziranja je promocija izdelkov: Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Coca-Cola Lemon, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO. Promocijske pijače bodo označene s promocijskimi etiketami.

6. Pogoji za sodelovanje v programu zvestobe

Sodelujoči v promociji sodelujejo na način, da zbirajo kode, ki se nahajajo na etiketah na promocijskih pakiranjih pijač v pakiranju 1L PET Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Coca-Cola Lemon, Fanta Orange, in v pakiranju 1,5L PET Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO. Zamaški in kode, ki se nahajajo pod zamaški ter etikete in kode na etiketah iz drugih oziroma predhodnih promocij organizatorja, se ne morejo koristiti v tej promociji.

Za pridobitev pravice do sodelovanja v promociji morajo sodelujoči registrirati profil na spletni strani  https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo. Na podlagi registracije bodo uporabniki prejeli svojo uporabniško številko. Pred zaključkom registracije je potrebno potrditi vnešeni e-poštni naslov s klikom na prejeto povezavo. Po uspešni registraciji na spletni strani bodo uporabniki lahko pričeli z zbiranjem točk in izmenjavo teh za nagrade znotraj programa zvestobe.

S podpisom izjave oziroma ob registraciji profila bo sodelujoči izrazil strinjanje s posredovanjem osebnih podatkov. Sodelujoči ustvarijo profil tako kot izhaja iz v nadaljevanju predstavljenih navodil.

Vsak sodelujoči ima lahko na spletni strani  https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo največ en profil, ki si ga ustvari sam. Kodo je mogoče uporabiti samo enkrat. Če se koda uporabi večkrat, se upošteva le prvi vnos kode, vsi poznejši vnosi iste kode pa bodo prezrti.

Vsaka koda je vredna določeno število točk. Točke se zamenjajo za nagrade. Vsaka nagrada je vredna določeno število točk. Po zadostnem številu zbranih točk, sodelujoči za točke, ki jih želi zamenjati, izbere nagrado, pri čemer se število točk v vrednosti izbrane nagrade odšteje od v tistem trenutku zbranih točk. Organizator ni odgovoren, če sodelujoči do konca trajanja promocije ne izkoristi vseh točk, ki jih je zbral na svojem profile.

Za sodelovanje pri promociji je potrebno naslednje:

a)         Registrirajte se na spletni strani in vnesite svoje osebne podatke: ime in priimek, telefon za stik (številka mobilnega telefona), kraj bivanja (ulica, poštna številka in kraj), e-poštni naslov in geslo.

b)           Ob registraciji profila, bo vsak posameznik za namen zbiranja osebnih podatkov za namen izvedbe promocije z elementi programa zvestobe s klikom na ustrezno okence podpisal naslednjo izjavo: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namene izvedbe promocije z elementi programa zvestobe Po zaključku promocije zahtevam, da se moji osebni podatki nemudoma izbrišejo. Sodelujoči se strinjam s tem, da bo organizator promocije moje osebne podatke zbiral tudi za namen dostave nagrade«.

c)        Pri registraciji in vnosu vseh zgoraj navedenih osebnih podatkov bo udeležencu dodeljena edinstvena uporabniška (ID) številka.

d)             Po registraciji vnesite kodo, ki ste jo našli na etiketi produkotv, ki so predmet promocije  v pakiranju 1L PET Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Coca-Cola Lemon, Fanta Orange, in v pakiranju 1,5L PET Coca-Cola, Coca-Cola No sugar, Fanta Orange, Fanta Orange ZERO.

e)           Glede na število točk udeleženec pridobi možnost zbiranja točk zvestobe v programu. V okviru programa imajo točke na etiketah naslednje vrednosti: 1 točka zvestobe, 2 točki zvestobe.

f) Z zbiranjem točk zvestobe sodelujoči pridobi pravico do sodelovanja. Nagrade  so odvisne izključno od števila točk zvestobe, ki jih je sodelujoči zbral v času trajanja programa. Nagrade so različne in odvisne od števila točk zvestobe, sodelujoči pa lahko v vsakem trenutku v času trajanja programa na svojem registriranem profilu na spletni stran https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo preverijo vrste nagrad, ki so jim na voljo, in kako nagrade prevzeti.

7. Nagrade in vrednost nagradnega sklada

Klasifikacija in vrednosti nagrad  je odvisna od števila zbranih točk zvestobe, kot sledi:

-       z 90 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Individualni prehranski plan; vrednost ene nagrade je 120 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 600,00 EUR;

-       z 100 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Kuhinjski robot Wizzo; vrednost ene nagrade je 124,52 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 622,60 EUR;

-       z 50 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Večnamenski kuhalnik Fuzzy Logic; vrednost ene nagrade je 39,25 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 1.177,50 EUR;

-       z 40 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Vok ponev So Chef, 28 cm; vrednost ene nagrade je 15,90 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 636,00 EUR;

-       z 35 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Ponev So Chef, 24 cm ; vrednost ene nagrade je 11,90 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 476,00 EUR;

-       z 20 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Kuhinjska tehtnica Optiss; vrednost ene nagrade je 7,80 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 780,00 EUR;

-       z 30 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Set za serviranje sushija; vrednost ene nagrade je 6,90 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 5.520,00 EUR;

-       z 6 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Komplet dveh držal za jajca; vrednost ene nagrade je 1,72 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 2.064,00 EUR;

-       z 15 zbranimi točkami zvestobe je sodelujoči upravičen do nagrade Set Coca-Cola retro kozarcev; vrednost ene nagrade je 2,16 EUR; skupna vrednost vseh nagrad je 4.320,00 EUR.

V promociji veljajo naslednje omejitve:

Omejitve glede prevzema nagrad:

set kozarcev in držalo za jajce lahko potrošnik prevzame največ trikrat.

set za sushi in kuhinjsko tehtnico lahko potrošnik prevzame največ dvakrat.

kuhinjski robot, večnamenski kuhalnik, vok ponev in ponev lahko potrošnik prevzame največ enkrat.

Omejitve glede vnosa kod:

 
vsak sodelujoči lahko na dan vnese največ 10 kod.

Vse informacije o načinu prevzema nagrade sodelujoči dobi na uradni info liniji organizatorja na številki 080 12 30, in sicer vsak delovni dan med 8. in 16. uro, ali na navedeni spletni strani prek svojega registriranega profila.

Vrednost celotnega nagradnega sklada znaša 16.195,70 EUR + DDV.

Število nagrad je omejeno na 4.220 nagrad in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Količine posameznih nagrad so omejene in določene v naprej in jih ni mogoče spreminjati. Zalogo razpoložljivih nagrad bo mogoče spremljati na uradni spletni strani promocije. Vsak sodelujoči je dolžan sam spremljati preostale količine posameznih nagrad in izbrati tiste, ki so na voljo. V kolikor je na spletni strani vidno, da željene nagrade ni več, organizator ni dolžan priskrbeti dodatnih količin nagrad, ima pa sodelujoči pravico, da od promocije tako kadarkoli prostovoljno odstopi ali pa unovči že zbrano število točk za tisto nagrado, ki je še na voljo in ustreza njegovemu številu zbranih točk.

Sodelujoči v promociji lahko na spletni strani https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo spremljajo zalogo nagrad, ki so še na voljo.

8. Obveščanje dobitnikov in prevzem nagrad

Prejemnik lahko v vrednosti točk zvestobe, ki jih je zbral, izbere nagrado iz ponudbe na spletni strani, po izboru pa se bo število točk zmanjšalo za vrednost nagrade. Nato bo prejemnik lahko nadaljeval z zbiranjem točk zvestobe in jih zamenjal za preostale nagrade iz ponudbe.

Prejemniki nagrad se lahko sami odločijo kako bodo prevzeli nagrade, in sicer ali z dostavo na dom ali pa jih bodo prevzeli na dogovorjenih prevzemnih mestih. Prevzemno mesto za osebni prevzem se nahaja v Ljubljani in Mariboru, vendar zgolj po predhodnim dogovorom z organizatorjem. Za osebni prevzem se je potrebno oglasiti na e-mail naslov [email protected], od tam naprej pa vas bodo usmerili na odogvorono osebno, s katero se boste dogovorili za lokacijo, dan in uro prevzema nagrade. V primeru dostave na dom, bo dostavo organiziral organizator preko Pošte Slovenije. Stroške dostave krije organizator.

Če je sodelujoči v promociji  nedosegljiv na telefonski številki ali elektronskem naslovu, navedenem ob registraciji, in če nagrade ni mogoče dostaviti na naslov, ki ga je sodelujoči v promociji  navedel ob registraciji, organizator ne odgovarja za nezmožnost dostave nagrade. V teh primerih obveznost dostave nagrade sodelujočemu preneha najpozneje 30 dni po koncu promocije. Organizator bo večkrat poskušal vzpostaviti stik s sodelujočim v promociji, vendar ni zavezan, da to poskuša storiti več kot enkrat.

Nagrade bodo dostavljene v roku 30 delovnih dni od dneva prevzema nagrade na svojem osebnem profilu. Nagrade bodo prejemnikom poslane s strani organizatorja, ki bodo prejemniku poslali nagrado na naslov, naveden ob registraciji profila.  Nagrado bo dostavila Pošta Slovenije.

Količine nagrad so omejene zato določene nagrade kdaj morda ne bodo na voljo. V tem primeru se prejemniku ponudijo trenutno razpoložljive nadomestne nagrade v protivrednosti zbranih točk zvestobe do izteka zalog nadomestnih nagrad. Če so vse nagrade razdeljene pred predvidenim koncem promocije (15.5.2021), si organizator pridržuje pravico do spremembe/dopolnitve nagrad v času trajanja promocije kot tudi do predčasnega prenehanja promocije. Sodelujoči ima pravico, da od zbiranja točk kadarkoli odstopi.

Prejemnik ima pravico do nagrade le, če predloži veljavno uporabniško (ID) številko, ki jo prejme ob registraciji, in osebno izkaznico ali potni list.

V primeru tiskarske napake, kakršne koli druge napake ali drugih nepravilnosti na promocijski embalaži Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, maloprodajna mesta ali njihove podružnice kot tudi povezana podjetja ne prevzemajo nobene odgovornosti.

Zamenjava nagrad za protivrednost v denarju ni dovoljena. Nagrad ni mogoče prenesti niti odstopiti drugim.

Organizator ima pravico do enostranske prekinitve programa v katerikoli fazi z obvestilom v primeru nastanka materialne škode ali zlorabe teh pravil ali dogodkov zaradi višje sile. V primeru katerekoli od zgoraj navedenih okoliščin bo razdelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na potrebo po njeni morebitni objavi. V tem primeru se stroški, neposredna ali posredna škoda sodelujočim v programu ne povrnejo.

Dodatne informacije o teh uradnih pravilih prejmete prek spletne strani https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo ali na brezplačni info liniji organizatorja na številki 080 1230 vsak delovnik med 8. in 16. uro.

9. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v promociji z elementi programa zvestobe udeleženci promocije dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen programa promocije, za kar bodo udeleženci ob registraciji profila tudi podali soglasje s klikom na Izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz 6. točke pravil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije promocije preko telefonskih aparatov.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da izpolnete spletni obrazec (https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/80345bc4-8243-4728-85f4-947ce1988002/886a194e-37b9-454d-8625-be860f4fc4a2) ali organizatorju na elektronski naslov [email protected] ali po navadni pošti na naslov Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v promociji lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te promocije, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator promociji  tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov: izvajalec kurirskih storitev – Pošta Slovenije (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Organizator in njegov pogodbeni partner The Coca Cola Company imata podpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se pogodbeni partner organizatorja zavezuje, da ne obdeluje osebnih podatkov sodelujočih ter da jih ne obdeluje niti njegov pogodbeni partner (s katerim je podpisal pogodbo o obdelavi podatkov), ki vzdržuje platformo oziroma spletno stran za izvedbo promocije.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 •  naslov stalnega prebivališča,
 • e-mail
 • gsm telefonska številka
 • davčna številka in
 • kopija osebnega dokumenta

Osebni podatki se zbirajo za namen: izvedbe promocije in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom promocije ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v promociji.

10. Davki

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Plačilo vseh davkov od nagrad je breme organizatorja.

11. Preklic

Organizator ima pravico do enostranskega preklica promocije z ustreznim obvestilom v katerikoli fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omenjenih okoliščin bosta zbiranje zamaškov in podelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na obveznost morebitne objave. V tem primeru udeležencem promocije ne bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako promocija ne bo izveden.

12. Odgovornost in končne določbe

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja zamaškov iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb specifikacij nagrad (kot sta vzorec in barva artiklov), pri čemer bodo nova pravila oziroma specifikacije v zvezi s tem na voljo na spletni strani prek spletne strain https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu niti za morebitne stvarne napake produktov.

Če udeleženci promocije zberejo napačne ali neustrezne zamaške, organizator za to ne prevzema odgovornosti.

S sodelovanjem v tej promociji se udeleženci strinjajo, da so ta uradna pravila zavezujoča.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo promocije in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Blagovne znamke Coca-Cola so registrirane blagovne znamke družbe The Coca Cola Company. Vse pravice pridržane.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju promocije so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 10.2.2021, in so v času promocije na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja https://register.coca-cola.com/si/obrokzamedaljo. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v promociji. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

V Trzinu, dne 10.2.2021                                                                                

COCA COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.