PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE COCA-COLA APP 2022

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE COCA-COLA APP 2022

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE COCA-COLA APP 2022

1. Trajanje in namen, pravica do sodelovanja

Organizator promocije je Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin, DŠ: SI 59053283, MŠ: 5092108000 (v nadaljevanju: Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. ali organizator).

Organizator je pripravil promocijo Coca-Cola App 2022, ki je oblikovana iz programa zvestobe in nagradne igre. Za vsako od navedenih je sprejel posebna pravila, ki so ves čas dostopna na www.coca-cola.si.

Namen Coca-Cola App 2022 Promocije (v nadaljevanju Promocija) je promocija produktov organizatorja promocije, to je

 • Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Limona, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite, vsa pakiranja 0,5 L PET in
 • Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, vsa pakiranja 0,25 L RGB.

Promocija bo potekala v sodelovanju z mobilno aplikacijo Coca-Cola App. Promocija se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja oziroma pospeševanje prodaje izdelkov organizatorja, kot je slednje podrobneje opredeljeno v predhodnem odstavku.

Promocija se začne 1.1.2022 in traja do vključno 31.12.2022. Promocija se organizira na območju Republike Slovenije.

Promocijski proizvodi, vključeni v promocijo, so označeni s promocijsko nalepko (etiketo) ali promocijskim zamaškom. Produkti, velikosti 0,5 L PET imajo kodo pod zamaškom, produkti 0,25 L RGB pa imajo kodo pod etiketo. Vsak promocijski proizvod je na voljo v trgovinah in v gostinskih objektih na slovenskem trgu in vsebuje kodo, ki je natisnjena pod etiketo oziroma pod zamaškom (v nadaljevanju: koda).

Za sodelovanje v promociji morajo biti etikete originalne in iz promocijskih pakiranj proizvedenih ali distribuiranih s strani proizvajalca (Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.)

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange in Sprite so zaščitene blagovne znamke The Coca-Cola Company.

Znotraj promocije poteka program zvestobe, in sicer skozi mobilno aplikacijo, prav tako poteka nagradni žreb, v okviru programa zvestobe. Organizator je sprejel posebna pravila, ki so objavljena na www.coca-cola.si, za program zvestobe, uporabo mobilne aplikacije in nagradne igre znotraj programa zvestobe.

Poslovni subjekti, s katerimi je Coca-Cola v pogodbenem razmerju oz. s katerimi bi lahko v prihodnosti sklenila pogodbeno razmerje (v nadaljevanju:  »sponzorji«), bodo sponzorirali različna promocijska darila v sklopu promocije (v nadaljevanju: »darila«) ali nagrade za zvestobo v sklopu programa zvestobe (v nadaljevanju: »nagrade za zvestobo«) v sklopu promocije/programa zvestobe v aplikaciji. Pri vsakem posameznem darilu oz. nagradi za zvestobo bo aplikacija identificirala sponzorja, ki poklanja darilo/nagrado. Vsakič, ko se uporabnik v aplikaciji prijavi za sodelovanje v promociji/programu zvestobe, ima možnost, da brezplačno osvoji določeno darilo/nagrado za zvestobo. Način prijave k sodelovanju za osvojitev daril/nagrad za zvestobo je opisan spodaj.

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, razen osebe, zaposlene pri organizatorju, osebe, zaposlene pri neodvisnih partnerjih, v oglaševalskih agencijah, vključenih v to promocijo, ter ožji družinski člani katere koli od omenjenih oseb.

V promociji lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 13 let. Če je nagrajenec mladoletna oseba, mlajša od 16 let ali oseba z omejenimi sposobnostmi, lahko nagrado prevzame samo z dovoljenjem staršev ali zakonitega skrbnika. V tem primeru mora starš ali zakoniti skrbnik predložiti potrebne dokumente, vključno z izjavo o pravici do sodelovanja, izjavo o oprostitvi odgovornosti, izjavo o pravici do javnega razkritja in izjavo o sprejemu nagrade. Predmetne izjave so posameznikom na voljo na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si.

Organizator si pridružuje pravico, da promocijo oziroma program zvestobe prestavi za nedoločen čas ali odpove v primeru višje sile, kamor spada tudi sprejem ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije (COVID-19). Organizator izrecno poziva sodelujoče, da redno spremljajo vsakokrat objavljena pravila promocije in morebiti spreminjajoče se pogoje le te.

2. Kako sodelovati

V obdobju promocije, vsako promocijsko pakiranje produktov, ki so predmet promocije, prinaša nagrade, pri čemer pa je potrošnikova pravica do nagrade omejena na način, da mora za določeno vrsto nagrade zbrati določeno število točk oziroma mora slediti spodaj in v aplikaciji opisanim navodilom za sodelovanje v programu zvestobe.

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. si v času trajanja promocije pridržuje pravice, da samostojno odstranjuje ali dodaja partnerje in nagrade. V kolikor pride do sprememb, bodo uporabniki o tem obveščeni znotraj aplikacije in na uradni spletni strani Coca-Cole HBC Slovenija d.o.o., to je www.coca-cola.si. Popis (še) dostopnih nagrad sponzorjev je v vsakem trenutku v času trajanja promocije dostopen za vpogled v aplikaciji.

Splošni pogoji in pravila uporabe aplikacije, skupaj s pravili o zasebnosti in zaščiti podatkov, bodo objavljena v aplikaciji in na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si.

NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V PROGRAMU ZVESTOBE

1.)      

1.1.  Z nakupom promocijskih pakiranj, ki so predmet promocije, sodelujoči pridobi možnost zbiranja točk, ki jih lahko znotraj aplikacije oziroma promocije zamenja za darila, na način v skladu s predmetnimi pogoji sodelovanja. Vsak nakup produkta, ki je vključen v promocije, je vreden 1 ali 2 točki. Sodelujoči lahko kombinira zbrane točke z različnih proizvodov.

1.2.  S posredovanjem avtorskega sestavka na temo „Zakaj mi je všeč Coca-Cola app?“ na elektronski naslov [email protected]. Udeleženec se s tem, ko posreduje sestavek oziroma zgodbo strinja s predmetnimi splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.coca-cola.si. Sestavek mora vsebovati 500 znakov za pridobitev 1 kovanca in 1000 znakov za pridobitev 2 kovancev. Sestavek mora biti pripravljen v slovenskem jeziku.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo izloči  iz sodelovanja v nagradni igri, o čemer obvesti pošiljatelja. Enako velja, če je vsebina poslane zgodbe  neprimerna ali ni v skladu s pozitivnimi vrednotami, ki jih Organizator spodbuja (izločene bodo vse zgodbe iz  katerih izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje  narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in drugimi oblikami nestrpnosti, ki niso v skladu z  notranjo politiko spodbujanja blagovnih znamk – predstavljajo znamko v slabi luči itn.).  

Poslane zgodbe, ki jih bo organizator prejel po zaključku promocije, ne bodo prejle kovancev.

Udeleženec jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski  in sorodnih pravicah. Udeleženec je edini in izključni imetnik avtorskih pravic poslane vsebine, prav tako  udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. 

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa  v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.  Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske  zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal. 

2.) Sodelujoči mora hkrati s tem naložiti aplikacijo Coca-Cola App (v nadaljevanju aplikacija), ki je dosegljiva na AppStore in Google Play. Ko aplikacijo uspešno naložijo na svoje mobilne telefone, se morajo sodelujoči registrirati in ustvariti profil v aplikaciji, vnesti svoje osebne podatke in sprejeti pravila promocije ter podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vsak sodelujoči ima lahko izključno največ en profil znotraj aplikacije. Aplikacija bo sodelujočega vodila skozi pravilno uporabo.

3.) Po uspešni registraciji v aplikaciji mora sodelujoči vnesti v za ta namen označen prostor desetmestno kodo, ki jo sodelujoči najde pod etiketo proizvodov, ki so predmet promocije. Na posameznem proizvodu, ki je del promocije se nahaja ena desetmestna koda, pri čemer je vsako kodo mogoče koristiti izključno enkrat. Če se bo v aplikacijo koda vnašala večkrat, se bo upošteval le prvi vnos, vsi naknadni pa se ne bodo upoštevali. Kode in druge promocijske etikete, ki se ne nanašajo na navedeno promocijo, se ne morejo koristiti znotraj te promocije.

4.) Sodelujoči v promociji pridobi pravico do daril oziroma nagrad znotraj promocije skladno s predmetnimi pravili promocije s kombinacijo zbiranja kovancev zvestobe in tako imenovanih gems (draguljev). Način in pogoji za pridobitev gems (draguljev), ki jih posameznik dobi z igranjem igric znotraj aplikacije, so na voljo znotraj aplikacije (t.i. Terms of use), ki so hkrati objavljene tudi na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si. Promocijske nagrade so odvisne izključno od števila kovancev zvestobe (coins), ki jih je sodelujoči zbral tekom promocije in kombinacijo kovancev zvestobe ter gems (draguljev) oziroma samih gems (draguljev). Sodelujoči v vsakem trenutku tekom trajanja promocije lahko na svojem registriranem profilu znotraj aplikacije preveri vrsto in število še dostopnih nagrad in hkrati s tem tudi način njihovega prevzema.

NAGRADE IN VREDNOST NAGRADNEGA SKLADA V PROMOCIJSKI KAMPANJI

Število promocijskih nagrad in njihovo zalogo lahko sodelujoči ves čas spremlja znotraj naložene aplikacije. Organizator si pridržuje pravico do posodobitve števila in tipa ali kategorije nagrad tekom trajanja promocijske kampanje.

V PROMOCIJI VELJAJO NASLEDNJE OMEJITVE:

Vsak sodelujoči lahko dobi največ eno nagrado posamezne vrste.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Količine posameznih nagrad so omejene in določene v naprej in jih ni mogoče spreminjati. Zalogo razpoložljivih nagrad bo mogoče spremljati v aplikaciji. . Vsak sodelujoči je dolžan sam spremljati preostale količine posameznih nagrad in izbrati tiste, ki so na voljo. V kolikor je v aplikacijo vidno, da željene nagrade ni več, organizator ni dolžan priskrbeti dodatnih količin nagrad, ima pa sodelujoči pravico, da od promocije tako kadarkoli prostovoljno odstopi ali pa unovči že zbrano število točk za tisto nagrado, ki je še na voljo in ustreza njegovemu številu zbranih točk.

KAKO PREVZETI SVOJO PROMOCIJSKO NAGRADO V OKVIRU PROGRAMA ZVESTOBE?

Vse informacije o načinu prevzema nagrade sodelujoči dobi preko sporočil na FB strani: www.facebook.com/Coca-Cola, ali na uradnem elektronskem naslovu [email protected]

Prejemnik nagrade bo lahko zamenjal nagrado v aplikaciji, glede na protivrednost zbranih kovancev zvestobe oziroma gems (draguljev). Število zbranih kovancev oziroma gems (draguljev) se zmanjša glede na vrednost darila, ki si ga sodelujoči izbere.  Sodelujoči bo lahko nato še naprej zbiral kovancev zvestobe oziroma gems (dragulje) in jih vse do zaključka promocije unovčeval za darila oziroma nagrade znotraj promocije. Sodelujoči mora vselej upoštevati predmetna pravila.

Prejemniki nagrad oziroma daril lahko svoje nagrade prevzemajo izključno preko kreiranega profila na aplikaciji. Prejemnik lahko prevzame nagrado brezplačno pri poslovnih partnerjih organizatorja, in sicer tako, da organizatorju predoči dobitno kodo artikla, ki ga je prejel kot nagrado. Poslovni partner organizatorja bo preveril ali se dobitna koda in razpoložljive nagrade ujemajo in v primeru ujemanja, omogočil nagrajencu koriščenje nagrade. Poslovni partner se preko organizatorja nagradne igre ne bo seznanil z osebnimi podatki nagrajencev in bo upravičenost do nagrade preverjal izključno s primerjavo dobitne kode.

Organizator promocije pri tem ne odgovarja za morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s koriščenjem dobitne kode.

Prejemnik promocijske nagrade bo lahko navedeno nagrado prejel tudi na naslov, ki ga bo navedel kot naslov za vročanje. Posredovanje nagrade po pošti z dostavno službo bo mogoče izključno za tisti tip nagrade, kjer je že znotraj aplikacije navedeno, da mora prejemnik nagrade za njen prevzem organizatorju posredovati na tam navedeni elektronski naslov, podatke za dostave nagrade. Dostavna služba bo prejeto darilo dostavila prejemniku na naslov, ki ga bo udeleženec navedel, razen v primerih, ko prejemnik ni na voljo ali se ne javi na telefonsko številko in / ali elektronski naslov, naveden med registracijo. Če udeleženec promocije ni dostopen na telefonski številki ali elektronskem naslovu, določenem med registracijo, in če darila ni mogoče dostaviti na naslov, ki ga je med registracijo navedel udeleženec promocije, Organizator ni odgovoren za nezmožnost dostave darila. V teh primerih obveznost dostave daril udeležencu preneha najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po koncu promocije. Organizator bo za dostavo darila večkrat poskusil po telefonu stopiti v stik z udeležencem, vendar ga ni dolžan poskušati vzpostaviti več kot enkrat.

Organizator ni odgovoren, če udeleženec do konca promocije ne uporabi vseh kovancev za zvestobo ali draguljev, zbranih prek lastnega uporabniškega profila.

Količina daril je lahko omejena in v nekaterih obdobjih določena promocijska darila morda niso na voljo. V tem primeru ima Organizator pravico ponuditi zmagovalcu na voljo nadomestna darila v protivrednosti zbranih točk zvestobe (kovancev) ali draguljev do izteka zaloge promocijskih daril ali nadomestnih daril. Organizator si pridržuje neodvisno pravico do spremembe ali dopolnitve promocijskih daril med promocijo.

3. Odgovornost

Organizator in partnerji programa zvestobe ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilne ali neprimerne etikete, tiskarske napake in druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v program zvestobe oziroma celotno promocijo. Organizator ne odgovarja za zamude, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, povezane z nagradami programa zvestobe.

Organizator ni dolžan prevzeti odgovornosti za kakršnekoli spore med sodelujočimi glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod iz te promocijske kampanje. Vsi spori glede lastništva in/ali lastninske pravice do posedovanja etiket, kod, ki prinašajo pravico do nagrad, ne vplivajo na pravico organizatorja, da nagrado nameni tisti osebi, ki je skladno s temi pravili pridobila pravico do nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij nagrad, pri čemer bodo nova pravila v zvezi s tem na voljo na spletni strani www.coca-cola.si.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrad pri transportu.

4. Veljavne zahteve

Darila se lahko podelijo samo na podlagi veljavnih promocijskih etiket, ki so vključene v promocijo. Ponarejene, spremenjene in / ali že uporabljene etikete ne bodo upoštevane.

Darila se lahko podarijo izključno osebi, ki je imetnica registriranega profila na aplikaciji. Organizator si pridružuje pravico, da se pred podelitvijo nagrade preveri ali se podatki, vneseni v aplikacijo in podatki na osebnem dokumentu sodelujočega ujemajo. V primeru neujemanja, nagrade organizator ni dolžan podeliti.

Zamenjava nagrad za protivrednost v denarju ni dovoljena. Nagrad ni mogoče prenesti niti odstopiti drugim.

Organizator ima pravico do enostranske prekinitve programa v katerikoli fazi z obvestilom v primeru nastanka materialne škode ali zlorabe teh pravil ali dogodkov zaradi višje sile. V primeru katerekoli od zgoraj navedenih okoliščin bo razdelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja ne glede na potrebo po njeni morebitni objavi. V tem primeru se stroški, neposredna ali posredna škoda sodelujočim v programu ne povrnejo.

5. Napake in neveljavne etikete

Organizator in partnerji programa zvestobe ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za napačne ali neustrezne etikete, napake v tisku in kakršnekoli druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v promocijo. Organizator ne odgovarja za pozne, izgubljene ali napačno predstavljene zahtevke, ki se nanašajo na nagrade programa zvestobe oziroma celotne promocije.

6. Davki

Sodelujoči v promocijski kampanji ne plača davkov, dajatev ali pristojbin, ki bi bili neposredno povezani z nagrado, če nagrada ne dosega vrednosti 42 EUR. Nagrada v vrednosti nad 42 EUR bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Organizator sodelujočim ne krije stroškov sodelovanja.

7. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v promociji z elementi programa zvestobe udeleženci promocije dovolijo družbi Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen programa promocije, za kar bodo udeleženci ob registraciji profila tudi podali soglasje s klikom na Izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz teh pravil. Družba Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljala in jih varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Enako se k varstvu osebnih podatkov, upoštevaje veljavne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, zavezujejo podporniki na področju informatike in organizacije promocije preko telefonskih aparatov in elektronskega naslova. Posameznik bo o obsegu in potrebi po podaji soglasja za obdelavo osebnih podatkov, seznanjen tudi znotraj same aplikacije.

Organizator bo osebne podatke posameznika obdeloval izključno v primeru, da bo posamezni sodelujoči v promociji postal nagrajenec (dobitnik nagrade), in sicer za namen obveščanja o osvojeni nagradi in zbiranja podatkov za dostavo nagrade (v kolikor bo to potrebno, skladno s spodaj navedenim obsegom) ter za namen promocije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval ali prodal tretjim osebam ali jih uporabljal za druge namene, kot so zgoraj navedeni. Organizator bo z vsemi razumnimi ukrepi zagotovil, da se osebni podatki udeležencev promocije obdelujejo in uporabljajo na varen način in v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Organizator bo osebne podatke udeležencev hranil toliko časa, kot je potrebno za popolno izvedbo te promocije.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznika je izjava sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da na elektronski naslov [email protected]  ali po navadni pošti Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Sodelujoči v promociji lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te promocije, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator promociji tudi osebne podatke teh nagrajencev trajno izbrisal.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) določena opravila v zvezi obdelavo osebnih podatkov opravljajo, in sicer le v primeru podelitve nagrade, tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov: izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Organizator in njegov pogodbeni partner Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10 000 Zagreb, Hrvaška, ki vzdržuje platformo oziroma aplikacijo za izvedbo promocije, sta podpisala pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se pogodbeni partner organizatorja zavezuje, da obdeluje osebne podatke sodelujočih skladno s pogodbo in GDPR.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje izključno za namen podelitve nagrade njegove naslednje osebne podatke, ki mu jih bo posredoval po elektronski pošti na naslov: [email protected]:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • e-mail,
 • gsm telefonska številka,
 • davčna številka in
 • po potrebi kopija osebnega dokumenta ali zgolj v pogled v osebni dokument za namen preverbe ujemanja podatkov, danih znotraj aplikacije s podatki iz osebnega dokumenta.

Ob registraciji profila v aplikaciji sodelujoči na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove naslednje osebne podatke:

 • nickname (izmišljeno ime, nadimek),
 • država bivanja ,
 • e-mail,
 • datum rojstva

Prav tako se ob registraciji zahteva podpis soglasja za obdelavo podatkov. Aplikacija bo posameznika vodila skozi navodila in opozorila na potrebo po podaji soglasja za obdelavo podatkov..

Osebni podatki se s strani organizatorja zbirajo izključno za namen: izvedbe promocije in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu, pri čemer posameznik s sodelovanjem v promociji podaja soglasje za takšno obdelavo tako pridobljenih podatkov.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da nagrajenec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom promocije oziroma podelitve nagrade ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v promociji in odstopa od prejema nagrade.

8. Ostalo

Pravila promocijske kampanje so na voljo na spletnih strani www.coca-cola.si.

Organizator si pridržuje pravico do določenih sprememb Pravil promocijske kampanje iz tehničnih, poslovnih ali drugih razlogov. To velja tudi za prenehanje ali prekinitev promocijske kampanje zaradi višje sile. V primeru morebitnih sprememb ali prekinitve promocijske kampanje bo organizator sodelujoče obvestil preko spletne strani www.coca-cola.si. Za spore med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

Sodelujoči v promocijski kampanji sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Pravil, je z njimi seznanjen in s pridružitvijo promociji oziroma potrditvijo ob registraciii profila potrjuje, da z njimi v celoti soglaša.

Kakršnakoli vprašanja, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: [email protected]

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo programa zvestobe in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 12.4.2021 in  so v času promocije na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja www.coca-cola.si

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Trzin, dne 5.1.2022

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.