NOVICE

Coca-Cola v Sloveniji s pilotnim projektom zbiranja odpadne embalaže pijač stopila nov korak v smeri vizije sveta brez odpadkov

Coca-Cola v Sloveniji začenja pilotni projekt zbiranja odpadne embalaže pijač pod geslom 'Recikliraj me. Podari mi novo življenje'. Potrošniki lahko oddajo katerokoli odpadno embalažo plastenk ali pločevink pijač v izbranih hipermarketih Mercator vse od 17. septembra do 12. novembra letos. Kot družbeno odgovorno in trajnostno naravnano podjetje želi Coca-Cola v Sloveniji opozoriti na pomen odgovornega ravnanja in pravilnega odlaganja embalaže pijač za uresničitev vizije sveta brez odpadkov. Zbrana embalaža pijač bo zaživela novo življenje v obliki posebne serije izdelkov za Olimpijski festival evropske mladine (OFEM 2023).

IRP_8979_resize IRP_8979_resize

V družbi Coca-Cola HBC Slovenija si prizadevajo za zmanjšanje svojega vpliva na okolje. Pod okriljem programa Svet brez odpadkov so zato ubrali celosten pristop. Na področju oblikovanja želijo v podjetju doseči, da se vsa primarna embalaža podjetja reciklira in da se pri izdelavi nove embalaže uporablja več recikliranih surovin. Pri zbiranju embalaže si prizadevajo do leta 2030 zbrati in reciklirati toliko plastenk in pločevink, kot jih dajo na trg. V okviru partnerstev pa v sodelovanju s ključnimi deležniki skozi razne pobude in projekte prispevajo k zmanjšanju vplivov na okolje.

Pobuda 'Recikliraj me. Podari mi novo življenje.' je še ena v nizu aktivnosti Coca-Cole v Sloveniji na področju okoljevarstveno-osveščevalnega delovanja, poudarja Bruno Jelić, direktor Oddelka za korporativne zadeve in trajnost v družbi Coca-Cola HBC Adria: »Coca-Cola HBC je vodilno podjetje za proizvodnjo pijač na področju trajnostnega poslovanja. S celovitim večletnim programom Svet brez odpadkov ponujamo in iščemo rešitve za izzive, povezane z embalažo. Pobuda 'Recikliraj me. Podari mi novo življenje' je nastala z namenom soustvarjanja bolj zdravega okolja brez odpadkov. S pilotnim projektom zbiranja odpadne embalaže pijač v Sloveniji želimo nasloviti neustrezno odlaganje odpadkov, ki predstavlja izziv za doseganje okoljskih ciljev na področju recikliranja in hkrati priložnost za izboljšave v gospodarstvu. S projektom želimo dokazati, da lahko v skupnih prizadevanjih dosežemo pravilno odlaganje embalaže in ji omogočimo novo življenje. Družba Coca-Cola HBC je že uspešno vključena v izvajanje depozitnega sistema za odpadno embalažo v dvanajstih evropskih državah.«

Ob vračilu embalaže pijač do dodatnih pik in sodelovanja v nagradni igri

Pod okriljem pilotnega projekta lahko potrošniki odpadno embalažo plastenk ali pločevink pijač oddajo v nameščene zbirnike pri vhodih v izbranih 15 hipermarketih Mercator po Sloveniji, vsako soboto med 10. in 18. uro pa ob oddaji embalaže prejmejo tudi kupon za dodatne pike, ki se pripišejo na Mercator Pika kartico. Kupon za dodatne pike lahko izkoristijo pri prvem nakupu. Ob unovčitvi kupona za pripis pik prejmejo tudi kupon za sodelovanje v SMS nagradni igri in se potegujejo za enega od 15 električnih skirojev. Partner pobude je podjetje Slopak, ki skrbi za ustrezno ravnanje z zbrano odpadno embalažo pijač. Dodana vrednost projekta se kaže tudi skozi sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, saj bo zbrana embalaža pijač iz pilotnega projekta zaživela v obliki posebne serije izdelkov za Olimpijski festival evropske mladine (OFEM 2023).

Pilotni projekt testira pripravljenost potrošnikov na depozitni sistem

Eden izmed namenov projekta je tudi testiranje pripravljenosti potrošnikov v Sloveniji za trajnostni odnos do odpadne embalaže ter vračanje pločevink in plastenk na prodajna mesta. S tem je na preizkusu tudi pripravljenost na predvideno uvedbo depozitnega sistema po vzoru dvanajstih evropskih držav, kjer je ta sistem že uspešno uveden (Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Islandija, Litva, Nizozemska, Norveška, Švedska, Slovaška in Latvija), družba Coca-Cola HBC pa je v njegovo izvajanje uspešno vključena. V Sloveniji je depozitni sistem že uveden za vračljivo stekleno embalažo.

Depozitni sistem naj bi omogočil učinkovitejše ločeno zbiranje plastenk in s tem prispeval k čistejšemu okolju. V primeru depozitnega sistema potrošniki plačajo depozit, ki se jim poplača, ko na prodajno mesto vrnejo prazno embalažo. Potrošniki so torej deležni finančne spodbude, da vrnejo prazno embalažo na prodajno mesto in s tem omogočijo ponovno uporabo ali recikliranje embalaže. Depozitni sistem sledi zahtevam EU direktive, ki države članice zavezuje, da do leta 2025 zberejo 77 % odpadnih plastenk pijač, do leta 2029 pa ta delež povečajo na 90 %.

Podrobnosti o pilotnem projektu in nagradni igri so objavljene na: https://bit.ly/3ePHbzO