Moja Reka Si

Moja reka si

Projekt Moja reka si je družbeno-odgovorni projekt spodbujanja čistilnih akcij in osveščanja o pomenu ohranjanja čistega okolja v Sloveniji. Zaradi izrednih okoliščin je bil natečaj Moja reka si 2020 odpovedan.

coca cola moja reka logo coca cola moja reka logo

Nagradni natečaj Moja reka si 2020

Projekt Moja reka si z nagradnim natečajem povezuje in podpira organizatorje čistilnih akcij, ki potekajo po Sloveniji. Hkrati spodbuja ljudi, da se okoljskim akcijam pridružijo v čim večjem številu in tako prispevajo k ohranjanju vodnih virov ter čistega in urejenega okolja po vsej Sloveniji. V olimpijskem letu 2020 je bil projekt zasnovan v duhu olimpizma, saj je spodbujanje ekološke ozaveščenosti eno od temeljnih načel olimpijskega gibanja. Kljub odpovedi natečaja zaradi izrednih razmer projekt Moja reka si s sporočili še naprej v olimpijskem duhu ljudi spodbuja k odgovornemu ravnanju do ljudi in okolja.

Novosti

Dogajanju v povezavi s projektom lahko sledite v rubriki Novice ali družbenem omrežju Facebook.

logo sponzora logo sponzora

KONTAKT

Coca‑Cola HBC Slovenija d.o.o.
Oddelek za komunikacijo in odnose z javnostmi
Telefon: +386 01 589 04 00
e-naslov: [email protected]

O projektu

Projekt Moja reka si, katerega nosilec je družba Coca‑Cola HBC Slovenija, je partnerski projekt za ohranjanje vodnih virov in okolja v Sloveniji. V peti izvedbi projekta v letu 2020 sta ga partnersko podprla Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in društvo Morigenos, komunikacijsko pa ga je podprla tudi Slovenska turistična organizacija. Zaradi izrednih okoliščin je bil natečaj Moja reka si 2020 odpovedan.

Natečaj Moja reka si

Glavna aktivnost projekta je natečaj za organizatorje čistilnih akcij po vsej Sloveniji. Cilj natečaja je razširiti glas o prizadevanjih organizatorjev čistilnih akcij in spodbuditi ljudi k sodelovanju pri ohranjanju vodnih virov ter čistega in urejenega okolja v Sloveniji. Sporočila projekta Moja reka si odražajo tudi duh olimpizma, saj je spodbujanje ekološke ozaveščenosti tudi eno od temeljnih načel olimpijskega gibanja.

Čistilne akcije so v Sloveniji že tradicionalno organizirane v pomladanskem času; večina jih poteka med svetovnim dnevom vode (22. marca) in svetovnim dnevom Zemlje (22. aprila). Projektno spletno mesto združuje podrobnosti o tem, kje in kdaj potekajo čistilne akcije in kdo je njihov organizator. Dogodkov se lahko udeleži vsakdo, ki želi prispevati k čistemu in urejenemu okolju.

Po izvedbi čistilne akcije organizatorji pripravijo poročilo na strukturiranem spletnem obrazcu. V njem na kratko opišejo dogodek in navedejo število udeležencev ter količino zbranih odpadkov. Ocenjevalci poročil proučijo poročane podatke, pozorni pa so tudi na celosten pristop k organizaciji, vpetost različnih družbenih skupin in izstopajoče posebnosti posamezne čistilne akcije. Vsi organizatorji prejmejo priznanja, trije finalisti pa tudi finančne nagrade.

logo sponzora logo sponzora

Pogosto zastavljena vprašanja

Cenimo vsa prizadevanja za ohranjanje čistega okolja in želimo zbrati čim več odpadkov ter tako očistiti okolje in vodne vire. Natečaj Moja reka si je primarno namenjen organiziranim skupinam, torej organizatorjem, kot so različna društva, ki v sodelovanju z občinami in komunalnimi podjetji po vsej Sloveniji prirejajo akcije čiščenja in urejanja okolja. Spletno mesto na enem mestu ponuja ključne podatke o vseh napovedanih čistilnih akcijah z namenom, da se jim lahko pridruži vsak, ki želi prispevati k ohranjanju čistega in urejenega okolja v Sloveniji. Tako je smotrno, da se kot posamezniki priključite objavljenim čistilnim akcijam. Ne nazadnje je za sodelovanje v natečaju potrebno pripraviti tudi poročilo, po možnosti s potrdilom komunalnega podjetja o količini zbranih podatkov. Vsekakor je cilj natečaja spodbuditi čim več ljudi za sodelovanje v čistilnih akcijah in krepiti zavedanje o odgovornem ravnanju vsakega posameznika na dnevni ravni.

 

Organizatorji oddajo poročilo o izvedeni čistilni akciji na strukturiranem spletnem obrazcu. Pri tem navedejo podatke o čistilni akciji (število udeležencev in količino zbranih odpadkov) ter na kratko opišejo dogajanje na čistilni akciji. Če je možno, priložijo potrdilo komunalnega podjetja o količini zbranih odpadkov.

Ocenjevalci nato pregledajo vsa poročila in ocenijo prizadevanja organizatorjev glede na vse poročane podatke, pozorni pa so tudi na celosten pristop k organizaciji, vpetost različnih družbenih skupin in izstopajoče posebnosti posamezne čistilne akcije. Ob upoštevanju vsega naštetega so izbrani trije finalisti. Eden med njih postane zmagovalec natečaja in eden ambasador za projekt v prihodnjem letu.

Natečaj temelji na zaupanju, da organizatorji poročajo čim bolj transparentno in skladno z dejanskimi rezultati. Zaželeno je, da organizatorji ob poročanju o izvedeni čistilni akciji priložijo potrdilo komunalnega podjetja o količini zbranih odpadkov, ter podajo kar se da realno oceno števila udeležencev. Sicer pa niti količina zbranih odpadkov niti število udeležencev ne zadostujeta za zmago v natečaju. Ocenjevalci poročila presojajo celostno, kar pomeni, da so poleg kvantitativnih podatkov pozorni tudi na kvalitativne informacije o izvedenih čistilnih akcijah.

 

Če razmišljamo na način, da so naša prizadevanja zgolj kaplja v morje, ne bomo nikoli naredili koraka naprej. Če združimo moči in se potrudimo, da iz okolja odstranimo tisto, kar tja ne spada, bodo temu sledili tudi rezultati.

Podobne projekte smo izvedli po vsem svetu in bili so zelo uspešni. Projekt Moja reka si je v štirih izvedbah od leta 2016 že nanizal rezultate. Na primer, v letu 2019 je združil 42 organizatorjev čistilnih akcij. Do roka je poročilo o izvedeni čistilni akciji oddalo 36 prijaviteljev. Iz poročil je razvidno, da je lanski natečaj povezal več kot 11 tisoč udeležencev iz vse Slovenije, ki so zbrali prek 115 ton odpadkov. Na natečaju je zmagalo Turistično društvo Barje. Drugo mesto je osvojilo športno društvo Naredi nekaj za naravo, ki je postalo tudi ambasador projekta za leto 2020, tretje mesto pa je pripadlo Zvezi tabornikov občine Kranj.

Zavedamo se, da številne organizacije v Sloveniji proaktivno čistijo in urejajo okolje v svojih skupnostih. S projektom Moja reka si želimo nasloviti tako do sedaj aktivne organizatorje kot tudi nove, da se prijavijo na nagradni natečaj. S skupnimi močmi je glas vseh organizatorjev glasnejši, tako pa je tudi bolj učinkovito spodbujanje ljudi, da se čistilnim akcijam pridružijo. Poleg prizadevanj za ohranjanje čistega okolja in vodnih virov je pomembno vključevanje skupnosti in ozaveščanje o problematiki ravnanja z odpadki ter izobraževanje javnosti o tem, da ravnanje vsakogar prispeva k okoljskim izboljšavam.

S projektom želimo aktivno prispevati k čiščenju odpadkov (in s tem odpadne embalaže) in ohranjanju slovenskih vodnih virov.

Prepričani smo, da lahko v okviru tega projekta s spodbujanjem in podpiranjem čistilnih akcij pomembno prispevamo k ozaveščanju državljanov o pomembnosti pravilnega odlaganja embalaže in ohranjanju čistosti morja, rek, jezer in njihovih brežin. Upamo, da se nam bodo pridružili številni organizatorji akcij, saj skupaj krepimo in privzgajamo okoljsko zavest med vse generacije. Želimo, da se vsak posameznik zaveda odgovornosti, da prispeva k rešitvi problema onesnaženosti okolja.

Na naši embalaži (tudi v Sloveniji) je jasno označeno, kako naj jo potrošniki primerno odstranijo. Želimo, da bi se vsi držali teh navodil, ker je odgovorno vedenje potrošnikov pomemben del reševanja problematike onesnaženosti okolja ter vodnih virov.

Poleg tega s projektom Moja reka si že od leta 2016 spodbujamo različne organizatorje k izvajanju čistilnih akcij kopnega in voda ter najuspešnejše pri tem tudi nagrajujemo. Na ta način želimo krepiti ozaveščenost javnosti o tej problematiki in spodbuditi državljane k odgovornejšemu vedenju. Vsak od nas lahko prispeva k čistejšemu okolju, odlaga uporabljeno embalažo na za to predvidenih lokacijah in odstrani tisto, ki je že končala v okolju.

Naš cilj je zagotoviti vračilo enake količine plastenk ali pločevink, kot jih bomo do leta 2030 prodali, v sistem. To velja tako za naše izdelke kot izdelke naših konkurentov. Ker nihče ne more sam uspeti pri doseganju tega cilja, bomo sodelovali s številnimi partnerji, vključno z vladami, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami, strankami in potrošniki, ter delili najboljše prakse za izgradnjo učinkovitejših modelov zbiranja in recikliranja odpadkov. Vse države niso enako uspešne pri zbiranju in recikliranju naše embalaže, zato modeli ne bodo enaki po vseh trgih, ampak bodo združljivi z lokalno skupnostjo in prilagojeni njeni kulturi in potrebam.

Pri pravilnem odlaganju odpadne embalaže je ključna večja vključenost naših potrošnikov, njihovo izobraževanje in osveščanje. Odgovorili bomo na vprašanja vseh, ki želijo reciklirati, vendar ne vedo, kako in kje, in tudi tistih, ki recikliranju ne pripisujejo pomembnosti, da jim bomo pomagali razumeti, zakaj je recikliranje pomembno za njihovo skupnost in naš svet.

Vabimo vse naše partnerje, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, potrošnike in druga podjetja, da se nam pridružijo pri iskanju najboljšega načina za doseganje tega pomembnega cilja.