Obvestilo o varstvu zasebnosti na področju zaposlovanja v družbi Coca-Cola HBC SI

Obvestilo o varstvu zasebnosti na področju zaposlovanja v družbi

Obvestilo o varstvu zasebnosti na področju zaposlovanja v družbi  Coca-Cola HBC SI

Pri izkazovanju zanimanja za pridružitev ekipi družbe Coca-Cola HBC nam boste posredovali določene osebne podatke. Družba Coca-Cola HBC SI in njene povezane družbe in podružnice (v okviru teh pravil in v okviru obvestila o možnosti vključitve – »CCHBC«, »skupina CCHBC«, »naš«, »nas«, »mi«) se zavezujejo spoštovati vašo zasebnost in ravnati z vašimi osebnimi podatki pošteno in varno. S tem obvestilom o varstvu zasebnosti vas obveščamo, zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke v postopku zaposlovanja in v okviru ustreznih digitalnih platform za zaposlovanje. Slednje velja za posameznike, ki se prijavijo za zaposlitev ali vpišejo v Mrežo talentov skupine CCHBC, sodelujejo na dogodkih, namenjenih zaposlovanju, sodelujejo pri oceni skupine CCHBC ali drugih postopkih zaposlovanja.

Če ni drugače navedeno, je družba Coca Cola HBC SI subjekt, ki je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, tj. »obdelovalec«. Če se prijavljate za zaposlitev v kateri drugi družbi znotraj skupine CCHBC, je tudi ta družba CCHBC obdelovalec.

Osebni podatki, ki jih zbiramo

Osebne podatke lahko zbiramo neposredno od vas, od tretjih strani ali iz javnih virov ter samodejno, na primer prek uporabe naše platforme za zaposlovanje. V tem obvestilu o varstvu zasebnosti »osebni podatki« označujejo vse podatke, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika. Med takšne osebne podatke spadajo: ime, e-poštni naslov, IP-naslov in telefonska številka.

Vaše osebne podatke obdelujemo za oceno vaše prijave, preden z vami sklenemo pogodbo o delu, v skladu z zakonodajo, ki velja za skupino CCHBC (npr. ko gre za področje enakih možnosti). Če nam ne boste posredovali podatkov, ki jih potrebujemo, ne moremo oceniti, ali ste primeren kandidat za delovno mesto, za katerega ste se prijavili, in z vami komunicirati.

Če vas bomo prosili za dodatne osebne podatke, vas bomo obvestili, ali gre pri tem za izpolnitev vaše pogodbe ali zakonsko obveznost, ter vas obvestili tudi o posledicah, ki bodo nastale, če nam jih ne posredujete, in o vseh tveganjih, povezanih z našo uporabo osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki jih zbiramo neposredno od vas ali jih dostavimo agenciji za zaposlovanje v svojem imenu

1. Identifikacijski podatki: naziv, ime, priimek, rojstni podatki, jezik, spol, veljavno vozniško dovoljenje, socialno zavarovanje ali druga identifikacijska številka in vaš vizum, potni list ali delovna dokumentacija.

2. Podatki za stik: naslov, telefonska številka, e-poštni naslov.

3. Podatki iz prijave za zaposlitev: življenjepis, podatki iz prijavnega obrazca, zapiski z razgovora, potrdila, diplome, strokovne kvalifikacije in delovne izkušnje, znanje jezikov, želena plača, datum začetka dela/odpovedni rok, ki ga je treba upoštevati, delovno mesto in vaša fotografija, če nam jo dostavite zavestno in prostovoljno.

4. Zdravstveni podatki: (od našega presojevalca zdravja in varnosti pri delu, omejeno na izjavo o sposobnosti za delo).

5.  Pravosodni podatki: podatki o kazenskih evidencah ali preverjanjih finančne verodostojnosti in drugih neodvisnih poizvedbah, potrdila o kazenskih sodbah in kaznivih dejanjih.

6. Podatki o razgovoru in ocenah:

 • videoposnetki in zvočni posnetki spletnih pogovorov,
 • podatki o dogovarjanju za razgovor,
 • rezultati preizkušanja vodstvenih in funkcionalnih veščin;
 • rezultati ocen vodstvenih veščin, ki temeljijo na obnašanju (igranje vlog in simulacija opravljanja nalog (in-tray)),
 • rezultati ocen, ki temeljijo na igrah, podatki na podlagi vaše interakcije z oceno in analizo lastnih odgovorov po merilih uspešnosti (primernost za delovno mesto).

7. Ankete za zaposlovanje: Zbiramo lahko podatke o našem postopku zaposlovanja, recimo kako ste izvedeli za delovno mesto, in o vaših obiskih dogodkov, namenjenih zaposlovanju, kot so zaposlitveni sejmi.

Osebni podatki, ki jih zbiramo samodejno

Informacije o uporabi spletnih strani: Ko obiščete naše digitalne platforme za zaposlovanje, zbiramo določene informacije o vaši uporabi spletne strani, vključno s spletnim imenom in IP-naslovom vaše naprave, vrsto in različico vašega brskalnika, vrsto naprave, enotno identifikacijsko številko naprave, širokopasovno zemljepisno lokacijo (npr. lokacijo na ravni države ali mesta), vašim operacijskim sistemom, spletnim mestom, prek katerega ste dostopali do naše strani, stranmi, ki jih obiskujete na naših platformah za zaposlovanje, in časom ter trajanjem vašega obiska.

Piškotki: Za zbiranje osebnih podatkov lahko uporabljamo piškotke in podobne tehnologije. Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki se namestijo na vaš računalnik ali mobilno napravo, ko obiščete spletno stran ali uporabljate spletno storitev. Za več informacij o naši uporabi piškotkov preverite obvestilo o piškotkih za področje zaposlovanja in povezano središče za izbiro piškotkov.

Osebni podatki, ki jih zbiramo od tretjih strani

Profesionalna družbena omrežja: Če v svojo prijavo vključite povezavo ali identifikacijsko oznako profesionalnega družbena omrežja, lahko prejmemo informacije o vaši prisotnosti na profesionalnem družbenem omrežju s takšnih spletnih strani družbenih omrežij.

Preverjanje primernosti: Zbiramo in obdelujemo lahko informacije od tretjih strani, vključno s kazensko evidenco, da bi preverili podatke, ki ste nam jih dostavili, in izvedli preverjanje primernosti.

Osebni podatki, ki jih zbiramo iz javnih virov

Javno dostopne osebne informacije: podatki za stik, družbene povezave, strokovne kvalifikacije, izkušnje in izobrazba.

Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

a) Ocenjevanje prijav za delovno mesto: registracije vaše prijave za zaposlitev pri nas in, če se na podlagi te prijave sproži postopek izbire, opredelitev vašega strokovnega povzetka za oceno vaše prijave za zaposlitev glede na možno zaposlitev, vključno z izvedbo razgovora, oceno posameznih veščin in kompetenc, upravljanjem kandidata in izboljšavo, preverjanjem veljavnosti in posodabljanjem podatkov o vlagateljih zahtevka, z namenom zagotavljanja veljavnosti in popolnosti.

b) Preverjanje primernosti: preverjanje izobrazbe in delovnih izkušenj pred in po zaposlitvi.

c) Vzpostavitev stika z vami: za informacije, ki so potrebne za sklenitev pogodbe o delu z vami.

d) Zagotovitev naših informacijskih storitev prek naših platform tretjih strani.

Pravna podlaga:

 • izvedba postopka zaposlovanja, odobrena z vašim sprejetjem pogodbe o zaposlitvi, pozneje pa tudi pogodbe o delu;
 • zaradi izpolnitve naše zakonske obveznosti spoštovanja davčnih in računovodskih obveznosti;
 • zakonsko smo pooblaščeni za uporabo določenih posebnih kategorij podatkov ali podatkov, ki se nanašajo na kazniva dejanja, zaradi izvedbe preverjanja primernosti.
 • Skupina CCHBC ima zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov, da bi izvedela, kakšna je učinkovitost naših prizadevanj za zaposlovanje, in ocenila vašo prijavo pred sklenitvijo pogodbe o delu z nami. Če boste s svojo prijavo uspešni, bodo podatki, zbrani med obdobjem prijave, shranjeni, za njihovo obdelavo pa bo veljalo obvestilo o varstvu zasebnosti zaposlenih skupine CCHBC. Točneje, podatki o prijavi, vključno z vašimi osebnimi podatki, navedenimi v življenjepisu, se lahko obdelujejo za namen nadaljnje zaposlitve, da bi lahko na primer skupina CCHBC v celoti ugotovila in uporabila izkušnje, strokovno znanje in veščine ter se oprla na talente zaposlenih v družbi.

Ohranjanje baze podatkov kandidatov posodobljene: Ohranjanje baze podatkov kandidatov za zaposlitev za namen vzpostavitve stika z morebitnimi kandidati, če prihodnja poslovna priložnost ustreza njihovemu profilu. Obogatitev podatkov je postopek, ki se uporablja za izboljšanje, preverjanje in posodabljanje podatkov za stik kandidatov za namen zagotavljanja točnosti in popolnosti. Obogatitev podatkov se lahko uporablja za določene ključne kategorije osebnih podatkov, ki jih posamezniki javno objavijo na spletu.

Pravna podlaga: vaša izrecna privolitev, da se vas upošteva za druga delovna mesta in da se pridružite Mreži talentov družbe Coca-Cola HBC.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Za vaš postopek zaposlovanja ne uporabljamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Kandidate za ožji izbor izberemo ročno ob upoštevanju ustreznih izkušenj in veščin za delovno mesto.

Kako razkrivamo osebne podatke

Vaše podatke lahko delimo z drugimi družbami skupine CCHBC za namen vaše izbire za zaposlitev, če ste sprejeti, pa tudi v sklopu vaše zaposlitve. Dostavljene osebne podatke omejimo na tiste, ki jih prejemniki razumno potrebujejo za opravljanje svojega dela, od njih pa zahtevamo, da se strinjajo z ohranitvijo zaupnosti takšnih podatkov.

 • Zaposleni in kultura skupine CCHBC. Podrobnosti o vaši prijavi lahko razkrijemo oddelku za človeške vire in vodstvenim ekipam drugih članov skupine CCHBC, na primer zaposlenim, ki so vključeni v naše postopke zaposlovanja in izbire, ter relevantnim vodjem.
 • Ekipa za iskanje in zaposlovanje talentov skupine CCHBC. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo ekipam za upravljanje talentov in ekipi za zaposlene in storitve družbe CCHBC (OPU), ki opravlja administrativne naloge za vašo zaposlitev v ekipi za iskanje in zaposlovanje talentov.
 • Tretje strani. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo:
  • ponudnikom IT-storitev – ponudniki storitev tretjih strani, ki nam omogočajo shranjevanje (hosting), vzdrževanje in druge storitve. Te tretje strani imajo lahko dostop do vaših osebnih podatkov in jih obdelujejo v sklopu zagotavljanja takšnih storitev za nas;
  • ponudnikom, ki izvajajo preverjanja pred zaposlitvijo;
  • družbam ali subjektom za ocenjevanje, ki zagotavljajo storitve spletnih vodenj razgovorov;
  • agencijam za zaposlovanje, ki nam občasno pomagajo v naših postopkih zaposlovanja in izbire.
  • Skladnost z zakonodajo in njeno izvajanje. Pridržujemo si pravico do razkritja vaših osebnih podatkov v skladu z zakonom ali če menimo, da je razkritje potrebno za zaščito zasebnosti ali celovitosti naših platform za zaposlovanje ali zaščito zakonitih interesov, pravic, premoženja ali varnosti skupine CCHBC, njenih zaposlenih ali drugih ali za namen spoštovanja sodnega postopka, sodnega naloga, vladnega ali regulativnega zahtevka ali katerega koli drugega pravnega postopka, ki nam je dostavljen.

Mednarodni prenos podatkov

Vaše osebne podatke hranimo predvsem v državi, v kateri se prijavljate na določeno delovno mesto. Včasih moramo sicer podrobnosti o vaši prijavi za namen obdelave dostaviti drugim družbam skupine CCHBC, ki se nahajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Pri tem bomo zagotovili, da takšni prenosi izpolnjujejo določeno raven varstva osebnih podatkov posameznikov (za zagotovitev slednjega uporabljamo vzorčne klavzule, ki jih je odobrila EU).

Za več podatkov o opisanih prenosih in ustreznih zaščitnih ukrepih, ki jih uporabljamo pri zaščiti takšnih prenosov, se lahko obrnete na nas s pomočjo podatkov za stik, ki so navedeni v nadaljevanju.

Obdobja hrambe

Vaše osebne podatke izbrišemo ali jih hranimo v obliki, na podlagi katere vas ni mogoče prepoznati, ko ti podatki niso več potrebni za namene, za katere jih obdelujemo, razen če moramo po zakonu te podatke hraniti dlje. Pri določitvi obdobja hrambe podatkov upoštevamo različna merila, kot so delovno mesto, za katero ste se prijavili, uspešnost prijave, narava in trajanje našega odnosa z vami, pričakovana prihodnja delovna mesta, ki ustrezajo vašemu profilu, obvezna obdobja hrambe, predvidena z zakonom, in ustrezni roki zastaranja.

Če s prijavo ne boste uspešni, jo bomo hranili do enega leta, se pa lahko konkretno obdobje hrambe razlikuje za posamezne države ali če ste nam podali privolitev za daljšo hrambo svojih osebnih podatkov.

 Če ste nam dovolili, da vaš profil upoštevamo pri drugih poslovnih priložnostih ali pa ste se vključili v našo Mrežo talentov, bomo vaše osebne podatke hranili 36 mesecev.

Za več informacij se lahko obrnete na nas prek podatkov za stik, navedenih v nadaljevanju.

Vaše pravice in izbire

Če imate sedež v EU ali pa vaše osebne podatke obdelujemo v EU, lahko uveljavljate določene pravice, povezane s podatki, ki jih zbiramo o vas:

 • Dostop: dostopate lahko do vseh podatkov, ki jih CCHBC hrani o vas, znotraj enega meseca od svojega zahtevka.
 • Popravek: od nas lahko zahtevate, da spremenimo netočne osebne podatke.
 • Brisanje: izbris osebnih podatkov lahko od nas zahtevate v določenih okoliščinah v skladu s 17. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, mi pa bomo izvedli razumne ukrepe, da bi obvestili druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, da ste zahtevali izbris vseh povezav do takšnih podatkov ter njihovih kopij ali podvojitev.
 • Preklic privolitve: Prekličete lahko vse privolitve za obdelavo, ki ste nam jih podali, in preprečite nadaljnjo obdelavo, če ne obstaja druga podlaga, po kateri lahko skupina CCHBC obdeluje vaše osebne podatke.
 • Omejitev: Zahtevate lahko, da se določeni osebni podatki označijo kot omejeni, dokler ni pritožba razrešena, obdelavo pa lahko prav tako omejite v določenih drugih okoliščinah.
 • Prenos: Zahtevate lahko, da osebne podatke, ki jih hranimo o vas, elektronsko prenesemo tretji strani.
 • Pritožba: Pritožbo zoper našo obdelavo lahko vložite pri regulativnem organu za varstvo podatkov – organu za varstvo osebnih podatkov.

Vaš stik za vsa vprašanja

Skupina CCHBC je imenovala zaposlenega, odgovornega za varstvo podatkov, na katerega se lahko obrnete z vprašanji o razlagi tega obvestila. Podatki za stik se nahajajo v nadaljevanju:

 • zaposleni, odgovoren za varstvo podatkov: Nassos Stylianos
 • organizacijska enota: Coca‑Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Grčija
 • e-poštni naslov: [email protected]

Spremembe tega obvestila o varstvu zasebnosti

Občasno lahko to obvestilo o varstvu zasebnosti spremenimo ali dopolnimo. Vse spremembe, ki jih bomo morda v prihodnje dodali v to obvestilo o varstvu podatkov, bodo objavljene na tem spletnem mestu. Da bi vas obvestili o spremembah tega obvestila o varstvu zasebnosti, bomo spremenili datum revizije na vrhu te strani. Novo spremenjeno ali dopolnjeno obvestilo o varstvu zasebnosti bo veljalo od datuma revizije. Za ogled sprememb in dodatkov ga občasno preverite.